Broumovsko

Pondělí 9.prosinec 2019

Poslední aktualizace 9.12.2019 04:08

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Hyde Park Blog Jako z nádherného snu

Jako z nádherného snu

Email Tisk PDF
jindra2
procitali posluchači po poslední árii Štefana Margity a Kateřiny Šmídové, která zazněla na závět 10. koncertu 5. ročníku festivalu komorní hudby „Za poklady Broumovska“ v kostele Sv.Maří Magdalény v Božanově. Schubertovo Ave Maria jako symbolické díkůvzdání za úspěch festivalu a prosba o požehnání ročníků příštích.

Hudební festival se stal pojmem a jak se svorně shodli všichni řečníci na závěrečném ceremoniálu před koncertem, má před sebou otevřenu skvělou budoucnost. Hejtman Královéhradeckého kraje pan Franc uvedl, že již dnes patří mezi 20 nejvýznamnějších akcí v kraji.

Poslední letošní koncert hudebního festivalu komorní hudby „Za poklady Broumovska“ v jednom z největších kostelů zde na Broumovsku přitáhl díky své popularitě a hostu Štefanu Margitovi posluchače v nebývalém počtu. Již hodinu před koncertem byl kostel takřka obsazený. A přibývali další a další; silnice do vsi byla lemována auty a přijížděly kolony nových. Organizátoři z občanského sdružení „Agentura pro rozvoj Broumovska“ i tentokrát celou akci brilantně zvládli a ani mezi těmi návštěvníky, kteří přišli později a již jim nezbylo než se mačkat u vchodu do kostela, nebyla nervozita či svárlivost, jak to někdy mezi lidmi na malém prostoru bývá. Všude vládl klid a pořádek, pořadatelé vlídně a laskavě činili prostě nemožné.

Zahajovací ceremoniál, jehož posláním bylo důstojně se rozloučit s 5. festivalovým ročníkem, byl stručný a přiměřený. Díky panu Školníkovi z Agentury pro rozvoj Broumovska (APRB) věcný a zároveň vše potřebné zahrnující. Poselství Mons. Josefa Kajneka, biskupa – administrátora královéhradecké diecéze, která kostely po většině spravuje, přenesené milým správcem kláštera Přemyslem Sochorem, oslovilo věřící i ostatní přítomné v kostele svojí přímostí a otevřeností. Následovalo poděkování paní Růčkové, starostce města Broumova, která dokázala před 5 lety prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Broumovska vdechnout život tehdy zapadlé a téměř mrtvé vizi koncertů v kostelech Broumovska. Poděkování patří tedy i Dobrovolnému svazku obcí, který první dva ročníky pořádal, a občanskému sdružení APRB, které nese štafetu i tíhu posledních tří ročníků, a jak řekl starosta Božanova, současný předseda DSO pan Reichert, dovedl jej k dokonalosti. V neposlední řadě bylo děkováno sponzorům a zdůrazněn význam a přínos všech, kdo festival finančně dotují a třeba i mediálně podporují a tak i v nelehkých ekonomických podmínkách umožňují jeho existenci. Vystoupení pana hejtmana France jsme vzpomenuli hned v úvodu. Jeho prohlášení, že i díky festivalu se otevírá možnost obnovy kláštera, i když v nových funkcích, které však přímo navazují na vzdělávací a pracovní aktivity jeho původních držitelů, řádu benediktinů, bylo balzámem na duši pro všechny, kdo milují Broumovsko a přejí mu jen to nejlepší.

Chceme-li však aspoň trochu kompletní přehled těch, kdo dovedli a umožnili festival vynést na současnou úroveň, musíme vedle paní Růčkové, obcí, sdružených v DSO a jejich zástupců či představitelů, poděkovat panu Janu Školníkovi, iniciátoru vzniku občanského sdružení APRB. Ten svojí kreativitou, tvůrčí představivostí, širokým rozhledem, tvořivou aplikací zkušeností z podnikání, neobyčejnou schopností uskutečňovat vize, zájmem o potřeby regionu, vyvěrajícím především z jeho lásky k Broumovsku, dosáhl s celým kolektivem spolupracovníků úspěchů, na které můžeme být, jako obyvatelé tohoto kraje, všichni hrdi.

Nesmíme také opomenout paní Terezu Kramplovou. Dramaturgie – většinou ji u kulturních pořadů přímo nevnímáme. Dramaturgyně festivalu paní Kramplová však svým přístupem, úžasným rozhledem, nesmírným citem pro prostředí, krajinu, svými znalostmi a tvořivostí, dala festivalu tvář, nastavila jeho vysokou úroveň uměleckou i interpretační a způsobila, že na koncerty přicházejí opakovaně lidé z vesnic i z dalekých velkých měst. Díky ní a všem výše jmenovaným se na Broumovsku udál zázrak. Posvěcený snad i staletím modliteb, které byly zde, ve zdech těchto nádherných hudebních síní, vysloveny. I díky ní je každý koncert současně bohoslužbou, jak řekl minule pan farář Landži, který tentokrát bohužel nemohl být přítomen. A jak při svém loučení s festivalem a jeho posluchači na minulém koncertě naznačil, pokud navštěvujeme koncerty tohoto festivalu v kostelech Broumovska, můžeme po pravdě tvrdit, že chodíme do kostela.

Obraz a tvář festivalu zejména navenek zasvěceně a citlivě, s láskou a čistým srdcem svými články v médiích nádherně vykresluje Makéta Hlavicová. Je krásné a příjemné číst třeba v novinách o našem Broumovsku hezké věci. Úspěch festivalu je po právu i její zásluha.

Jistě že úsilí, kreativita, vize výše jmenovaných by mohly zůstat ladem, bez týmu lidí, kteří to všechno zorganizovali. Lidí z občanského sdružení APRB, kteří po celých deset týdnů a dlouho před tím s maximálním úsilím a neuvěřitelným vypětím pracovali na úkolech s tak rozsáhlou akcí spojených. Výkonnou ředitelku festivalu paní Marcelu Lillingovou bylo vždy možno vidět všude, kde bylo potřeba cokoli udělat, zařídit, kde třeba něco jen trošku zaskřípalo.

Když k tomu všemu přičteme výborné publikum, kterým dnes návštěvníci koncertů festivalu, mnozí z nich pravidelní, jsou, a vysokou úroveň interpretů, jako například na sobotním koncertě, posluchači získávají neopakovatelné zážitky, které je duševně obohacují, naplňují a jsou schopny měnit svět k lepšímu. To jsme zažili i na posledním letošním koncertě festivalu, kde vedle vynikajícího Štefana Margity excelovala i mladá sopranistka Kateřina Šmídová a klavíristka Katarína Bachmanová svým klavírním doprovodem připravila posluchačům zážitek z říše snů, který však zůstává v srdcích i paměti lidí dlouho, ne-li na vždy, živý.

Návštěvníci koncertů na Broumvsku si uvědomili, že je málo za všechnu tu krásu, kterou na koncertech načerpali, pouze poděkovat. Svojí vděčnost vyjádřili v dobrovolném vstupném, které se na některých koncertech přibližovalo částce 50 korun na osobu.

Letošní ročník hudebního festivalu „Za poklady Broumovska“ velmi úspěšně skončil. A všichni se těšíme na jeho budoucnost. My návštěvníci a posluchači zachováme jistě festivalu věrnost. Protože díky nám, našemu zájmu, pozornosti a posluchačské věrnosti festival žije a vzkvétá. I když i tento náš zájem je důsledkem skvělé práce mnoha lidí. O některých z nich byla řeč výše.

Ať tedy žije 6. ročník festivalu „Za poklady Broumovska“ 2011.

Jindřich Horkel

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Grosshof je nejlepší devítijamkový golfový areál v České republice!

Grosshof je nejlepší devítijamkový golfový areál v České republice!

V celostátním hodnocení devítíjamkových golfových hřišť v České republice, které každý rok vydává sp...

Hejtman Štěpán seznámil ministra zemědělství, jak kraj pomáhá v boji se suchem a kůrovcem

Hejtman Štěpán seznámil ministra zemědělství, jak kraj pomáhá v boji se suchem a kůrovcem

Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes zavítal do Královéhradeckého kraje. Hejtman Jiří Štěpán ho s...

Adventní jarmark v Centru Walzel potěšil velké i malé návštěvníky

Adventní jarmark v Centru Walzel potěšil velké i malé návštěvníky

V Meziměstí se obyvatelé i přespolní sešli první prosincovou neděli, aby přivítali advent, období pl...

Pro rok 2020 připravuje broumovský klášter opět řadu kulturních a vzdělávacích akcí

Pro rok 2020 připravuje broumovský klášter opět řadu kulturních a vzdělávacích akcí

I v následujícím roce bude ve Vzdělávacím a kulturním centru Klášter Broumov pokračovat bohatý celor...

První sníh způsobil potíže motoristům

První sníh způsobil potíže motoristům

Sníh, který napadl v noci z pondělí na úterý, způsobil potíže především účastníkům dopravy. Potíže m...

Doporučujeme

Rozhovor s Jirkou Malíkem o suchu, zádrži vody a modelech Zdoňov a Křinice

malikttt

Jiří Malík, předseda spolku Živá voda, vyhrál počátkem září se svým modelem Zádrže vody na Zdoňovsku kategorii Nápad v 11. ročníku soutěže E.ON Energy Globe. V současné době zároveň dokončuje druhý model, který se věnuje oblasti Křinicka. Oba tyto modely přicházejí s návrhem nápravy vysušené krajiny a zádrže vody. Podrobnosti vysvětluje Jiří Malík v rozhovoru... celý článek

 

Poslední komentáře