Broumovsko

Pondělí 9.prosinec 2019

Poslední aktualizace 9.12.2019 04:08

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Broumovsko Činnost Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV v roce 2019

Činnost Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV v roce 2019

Email Tisk PDF
seznam článků
Činnost Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV v roce 2019
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Všechny strany

defibrilatortttt"Nadační fond HOSPITAL BROUMOV vznikl za účelem peněžní a věcné podpory lůžkových zdravotnických zařízení, která poskytují péči na území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, zejména pak nemocnici v Broumově."

Na konci měsíce října se na společném jednání sešla správní a dozorčí rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV, a kromě běžných činností zhodnotila i celoroční činnost fondu. Do konce letošního roku obdrží nemocnice od nadačního fondu nové vybavení v hodnotě cca 260 tis. Kč. Konkrétně bude dodáno 8 ks kardiackých křesel a 8 ks transportních vozíků, které budou využity lůžkovými odděleními i ambulancemi. Spolu s vybavením, které již nemocnice letos obdržela, se tak podaří z prostředků Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV v tomto roce nakoupit a předat broumovské nemocnici do výpůjčky nové vybavení v celkové hodnotě cca 1 230 tis. Kč. Předmětem dodávky byly přístroje do nově zrekonstruovaného pracoviště multidisciplinární jednotky intenzivní péče (2 ks defibrilátorů, myčka nástrojů včetně dokončení pracovní linky multioborového pracoviště -malého zákrokového sálu, 10 ks odsávacích jednotek včetně pojízdných stojanů a bariatrické lůžko pro těžší pacienty). Nadační fond zakoupil také motomed, posilovač prstů, dechovou rehabilitační pomůcku a další rehabilitační pomůcky a pomůcky pro fyzioterapii, sloužící především klientům oddělení lůžek následné péče, dále pak antidekubitní polštáře na jednotlivá oddělení nemocnice.

Nadační fond obdobně jako v předchozích letech finančně podporoval i činnost broumovské nemocnice na úseku sociální péče. Čtyři pracovnice několikrát týdně docházejí na oddělení lůžek následné péče a v rámci možností zpříjemňují čas klientům aktivní tvořivou činností, cvičením jemné motoriky, drobným nákupem, dobrým slovem, hudbou a zpěvem.

Nadační fond získal v průběhu letošního roku finanční prostředky na činnost od podporovatelů z regionů Broumovska a Policka. Nejvíce činnost fondu podpořilo Město Broumov, zakladatel fondu, částkou 500 tis. Kč a společnost Z-TRADE s. r. o. částkou 100 tis. Kč. Dále se k podpoře nadačního fondu připojila další města a obce, společnost HOBRA – Školník s. r. o., ale i lidé, kteří chtějí nezištně něco prospěšného vykonat, či mají pozitivní zkušenost s péčí v naší nemocnici.

Zvlášť bych ráda poděkovala Mgr. Evě Vodochodské za vedení účetní agendy, Janě Röselové, Janě Zuščákové, Blaženě a Drahomíře Hýskovým, které docházejí za klienty oddělení lůžek následné péče v rámci volnočasových aktivit, dále pak Heleně Chudomské, Jiřině Geregové a Zdeňku Hajspišlovi, pracovníkům nemocnice, za spolupráci při nákupu majetku a jeho následné evidenci a Janu Zálišovi za pravidelné předávání aktuálních informací na webové stránky fondu.

Rozhodovacím orgánem nadačního fondu je správní rada, která je složená ze zástupců regionu a pravidelně zasedá ve složení Ida Jenková, Blanka Fichtnerová, Jaromír Jirka, Jaroslav Bitnar, Jan Vodochodský a Eva Blažková. Dozorovou činnost, zda fond funguje po věcné i formální stránce v souladu se zákony a vnitřními normami včetně kontroly hospodaření, vykonává dozorčí rada ve složení Jana Králová, Libuše Rosová a Pavel Hečko.

Podrobné informace o činnosti Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV (aktivitách, transparentním hospodaření s finančními prostředky od podporovatelů, jejich účelném využití atd.) získáte na webových stránkách www.nf-hospitalbroumov.cz, č. ú. 78-8888360207/0100, KB Broumov.

Všem podporovatelům nadačního fondu patří velké poděkování, jejich podpory si vážíme a doufáme, že budou fond podporovat i nadále.

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Grosshof je nejlepší devítijamkový golfový areál v České republice!

Grosshof je nejlepší devítijamkový golfový areál v České republice!

V celostátním hodnocení devítíjamkových golfových hřišť v České republice, které každý rok vydává sp...

Hejtman Štěpán seznámil ministra zemědělství, jak kraj pomáhá v boji se suchem a kůrovcem

Hejtman Štěpán seznámil ministra zemědělství, jak kraj pomáhá v boji se suchem a kůrovcem

Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes zavítal do Královéhradeckého kraje. Hejtman Jiří Štěpán ho s...

Adventní jarmark v Centru Walzel potěšil velké i malé návštěvníky

Adventní jarmark v Centru Walzel potěšil velké i malé návštěvníky

V Meziměstí se obyvatelé i přespolní sešli první prosincovou neděli, aby přivítali advent, období pl...

Pro rok 2020 připravuje broumovský klášter opět řadu kulturních a vzdělávacích akcí

Pro rok 2020 připravuje broumovský klášter opět řadu kulturních a vzdělávacích akcí

I v následujícím roce bude ve Vzdělávacím a kulturním centru Klášter Broumov pokračovat bohatý celor...

První sníh způsobil potíže motoristům

První sníh způsobil potíže motoristům

Sníh, který napadl v noci z pondělí na úterý, způsobil potíže především účastníkům dopravy. Potíže m...

Doporučujeme

Rozhovor s Jirkou Malíkem o suchu, zádrži vody a modelech Zdoňov a Křinice

malikttt

Jiří Malík, předseda spolku Živá voda, vyhrál počátkem září se svým modelem Zádrže vody na Zdoňovsku kategorii Nápad v 11. ročníku soutěže E.ON Energy Globe. V současné době zároveň dokončuje druhý model, který se věnuje oblasti Křinicka. Oba tyto modely přicházejí s návrhem nápravy vysušené krajiny a zádrže vody. Podrobnosti vysvětluje Jiří Malík v rozhovoru... celý článek

 

Poslední komentáře