Broumovsko

Úterý 20.srpen 2019

Poslední aktualizace20.08.2019 04:47

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Broumovsko Jak se žije na broumovském gymnáziu - rozhovor s ředitelem školy PaedDr. Karlem Výravským (1. část)

Jak se žije na broumovském gymnáziu - rozhovor s ředitelem školy PaedDr. Karlem Výravským (1. část)

Email Tisk PDF
seznam článků
Jak se žije na broumovském gymnáziu - rozhovor s ředitelem školy PaedDr. Karlem Výravským (1. část)
Strana 2
Všechny strany

gymn

Ředitel gymnázia v Broumově PaedDr. Karel Výravský odpověděl Našemu Broumovsku na několik otázek. Dnes zveřejňujeme první část. Druhou část rozhovoru si můžete přečíst zítra.

Hned na úvod nepříjemná otázka. Ve školním roce 2011/2012 jste neotevřeli třídu čtyřletého gymnázia a na Broumovsku se začalo povídat, že čtyřleté gymnázium v Broumově končí. Je to tak?

Pravda je, že jsme v tom školním roce třídu čtyřletého gymnázia neotevřeli. Ke studiu se přihlásilo 33 uchazečů, ale zápisový lístek dalo pouze deset z nich. I když víme, že počty žáků vycházejících z devátých tříd základních škol klesají, a že je velký převis nabídky volných míst na středních školách oproti počtu vycházejících žáků z devátých tříd základních škol, na tak nízký počet uchazečů nebyla škola ekonomicky připravena. Během školního roku 2011/2012 jsme přijali různá opatření, takže ve školním roce 2012/2013 jsme mohli třídu 1. A čtyřletého oboru vzdělání opět otevřít i s nižším počtem žáků. A stejně tomu tak bude i pro školní rok 2013/2014 - škola je na situaci menšího počtu uchazečů připravena a s podporou svého zřizovatele Královéhradeckého kraje zcela jistě třídu čtyřletého gymnázia otevře.

A jak je to s osmiletým oborem?

Osmiletý obor vzdělávání, tzv. víceleté gymnázium, určené pro absolventy pátých tříd základních škol, naplňujeme a otevíráme bez problému každý rok. V současné době má škola 8 tříd víceletého gymnázia a 3 třídy čtyřletého gymnázia, celkem k nám v letošním školním roce dochází 305 žáků.

K čemu vůbec slouží gymnaziální vzdělání?

Gymnázium je střední škola, která v rámci sítě středních škol České republiky poskytuje nejvšeobecnější vzdělání. Je určena pro talentované žáky základních škol, kteří jsou schopni takto široce pojatý obsah výuky zvládnout. Gymnázium seznámí své studenty se základy nejdůležitějších vědních oborů. Osu výuky tvoří český jazyk a literatura, cizí jazyky (angličtina, němčina, francouzština, ruština a latina), základy společenských věd (psychologie, obecná ekonomie, sociologie, stát a právo, logika, etika, filozofie), dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, deskriptivní geometrie, informatika a výpočetní technika, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. K tomu ve vyšších ročnících přistupuje systém volitelných předmětů. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Všeobecnému charakteru vzdělání odpovídá i profil absolventa gymnázia - všeobecně vzdělaný mladý člověk, připravený pro studium na vysoké škole, ale schopný řešit i běžné problémy praktického života. Hlavní předností našich absolventů jsou samostatné myšlení, tvořivost a adaptabilita.

Uplatní se takto vzdělaný člověk na trhu práce?

Trh práce je dnes podle mě trochu rozpolcen. Vyžaduje buď úzce profesně připraveného odborníka typu elektrikář, truhlář, obráběč kovů (prostě šikovného řemeslníka klidně i bez maturity), nebo vysoce vzdělaného člověka na úrovni vysoké školy. Klasická středoškolská maturitní zkouška je dnes pro trh práce málo, ať už je z odborné školy nebo z gymnázia. Uvažují-li žáci základní školy, že se jednou budou živit tzv. "hlavou", měli by počítat s nutností získat vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářské úrovně. A na vysokou školu vede nejsnazší cesta přes gymnázium. Při rozhovorech se žáky devátých tříd základních škol (i s jejich rodiči) stále narážím na předsudky, že pro studium na odborných vysokých školách je vhodné absolvovat i odbornou střední školu. Tedy např. že na vysokou ekonomickou školu se nejlépe dostanou z obchodní akademie a na medicínu ze zdravotní školy. Ale přijímací zkoušky mají všechny vysoké školy nastavené podle osnov gymnázia, tedy u přijímaček na medicínu se nezkouší přestlávání postelí, ale fyzika, chemie a biologie a na vysokou ekonomickou se požaduje gymnaziální matematika a cizí jazyk. Pro studium na vysoké škole je důležitý všeobecný gymnaziální základ, odbornost dá příslušná vysoká škola.

Jaká je úspěšnost vašich absolventů při přijímání na vysoké školy?

Za posledních 10 let se průměrná úspěšnost našich absolventů u přijímacích zkoušek na vysoké školy pohybuje okolo 90%.

A co dělá těch 10%, kteří se na vysoké školy nedostanou?

Nejčastěji odcházejí na vyšší odborné školy, kde si doplňují střední odborné vzdělání. Často také chodí na jazykové školy, kde si rozšiřují svoje jazykové schopnosti. Nebo odjíždějí na rok do zahraničí, nejčastěji jako tzv. au-pair. Většina z nich se však o vysokoškolské studium pokouší v dalším školním roce.

Před chvílí jste zmínil volitelné předměty. Můžete je nějak přiblížit?

Systém volitelných předmětů je na gymnáziu v Broumově koncipován především s ohledem na přípravu k maturitě. Jako volitelné jsou nabízeny hlavně ty předměty, ze kterých si studenti budou muset vybírat "své" předměty k maturitní zkoušce a potom k přijímací zkoušce na vysokou školu. Budou tak moci v těchto předmětech získat hlubší znalosti nad rámec základní povinné výuky a dobře obstát u maturity i u přijímacích testů. Nabídka těchto předmětů je zároveň natolik pestrá, že by měla uspokojit i individuální zájmy studentů a přispět k větší úspěšnosti u přijímacího řízení na vysoké školy.

Volitelné předměty jsou navíc doplňovány předměty nepovinnými (zřizovány dle zájmy studentů) - např. dějiny umění, religionistika.

V ojedinělých případech se může stát, že možnost volby bude omezena počtem zájemců o daný volitelný předmět, ekonomickými možnostmi školy a tzv. nepovolenými kombinacemi seminářů (rozvrhové důvody).

Výběr volitelných předmětů probíhá dvoukolově. V prvním kole si každý student zvolí libovolný předmět čistě dle svých zájmů. Ve druhém kole se však počet volitelných předmětů může zmenšit podle počtu zájemců, a tak někteří studenti budou muset svou první volbu změnit, protože právě "jejich" předmět nebude zřízen z důvodu malého zájmu. Vzhledem k individuálním zájmům a potřebám studentů a vzhledem k přípravě na maturitu se škola bude snažit zřizovat co nejvyšší počet volitelných předmětů i s malým počtem studentů.

Kvinta + 1. A: Student si vybírá mezi hudební výchovou a výtvarnou výchovou a mezi latinou a deskriptivní geometrií.

Sexta + 2.A: Student pokračuje ve studiu volitelných předmětů vybraných v kvintě či v 1.A (latina - deskriptivní geometrie; hudební výchova - výtvarná výchova).

Septima + 3. A: Tři dvouhodinové volitelné předměty: seminář z českého jazyka, seminář a konverzace z angličtiny, seminář a konverzace z němčiny, seminář a konverzace z ruštiny, seminář a konverzace z francouzštiny, společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, seminář z matematiky, seminář z fyziky, seminář z chemie, seminář z biologie, seminář ze zeměpisu, seminář z informatiky, dějiny umění.

Oktáva + 4. A: Tři dvouhodinové volitelné předměty: seminář z českého jazyka, seminář a konverzace z angličtiny, seminář a konverzace z němčiny, seminář a konverzace z ruštiny, seminář a konverzace z francouzštiny, společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, seminář z matematiky, seminář z fyziky, seminář z chemie, seminář z biologie, seminář ze zeměpisu, seminář z informatiky, dějiny umění.

obrazek_10


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Mistři klavíru a houslí se představili na osmém koncertě festivalu Za poklady Broumovska

Mistři klavíru a houslí se představili na osmém koncertě festivalu Za poklady Broumovska

Nádherné tóny klavíru a houslí se v sobotu 17. srpna nesly kostelem sv. Barbory v Otovicích díky hud...

Gruzie. Země rozkročená mezi Evropou a Asií. Jedna z kolébek křesťanské civilizace

Gruzie. Země rozkročená mezi Evropou a Asií. Jedna z kolébek křesťanské civilizace

Prázdniny slouží také k tomu vypadnout z rutiny všedních dní. A opájet se svobodou a volností. Je tř...

Naháči a chlupáči u Baltu

Naháči a chlupáči u Baltu

Na pláži přibrzdí jeep, do písku skočí čtyři lidé v županech. Fouká a těžká mračna táhnou Kodaní. Ví...

Důvěra a porozumění. 6. Broumovské diskuse otevřou další společensky důležité téma

Důvěra a porozumění. 6. Broumovské diskuse otevřou další společensky důležité téma

Broumovské diskuse už mají termín, téma i první potvrzené hosty pro letošní rok. 6. ročník dvoudenní...

Kostel sv. Barbory přivítá další koncert festivalu Za poklady Broumovska

Kostel sv. Barbory přivítá další koncert festivalu Za poklady Broumovska

Koncertní mistr České filharmonie Jiří Vodička a stálice na českém hudebním nebi klavírista Martin K...

Doporučujeme

S Evou Blažkovou o ocenění hejtmana Královéhradeckého kraje

evaaa

Ing. Eva Blažková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV, převzala dne 8. května 2019 na Pivovarském náměstí v Hradci Králové z rukou hejtmana KHK PhDr. Jiřího Štěpána "Pamětní medaili hejtmana Královéhradeckého kraje" za dlouhodobý rozvoj a podporu broumovské nemocnice... celý článek

 

Poslední komentáře