Broumovsko

Sobota 24.srpen 2019

Poslední aktualizace25.08.2019 04:14

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Broumovsko Nepořádek v centru města a v městské části Poříčí

Nepořádek v centru města a v městské části Poříčí

Email Tisk PDF

58994519 2425983830754329 5057046536152678400 nOd 1. dubna 2019 byl rozšířen nový systém sběru tříděných odpadů (plastů a papíru) od domu ("DtD") ve zbývajících částech města (mimo panelové domy), tj. v centru města a v ulicích Na Příkopech, Polákovy domy, Přadlácká, Sladovnická, Tyršova, třída Soukenická (od mostu po HZS), U Dolní brány, Žižkova. Všem, kterých se toto rozšíření týkalo, byl dodán informační leták a svozový kalendář spolu se složenkou v lednu 2019.

Pro novou organizaci svozu město využilo zkušeností získaných z pilotního projektu "Pytlový svoz tříděného plastu", který probíhal v roce2017 a ze zkušeností se zavedením systému "DtD" ve všech rodinných domech a v některých bytových domech v Broumově v roce 2018. Z výsledků vyhodnocení pilotního projektu, a především z vyhodnocení zavedení tohoto systému do praxe v části města vyplynulo, že velká většina občanů považuje za dostačující četnost svozu komunálního odpadu 1 x za dva týdny.

V souladu s tímto názorem byla četnost svozu směsného komunálního odpadu změněna i v těchto zbývajících částech města. Důvodem pro tyto změny je avizované omezení a citelné zdražení skládkování komunálních odpadů. Proto město připravuje opatření, která sníží množství odpadů ukládaných na skládky, a naopak zvýší objem recyklovatelného odpadu. Za vytříděné odpady město získává peníze od EKO KOMu (autorizovaná obalová společnost) na zlepšení systému nakládání s odpady. Ochota občanů třídit a odnášet odpady na stanoviště je závislá na docházkové vzdálenosti, proto město zavedlo "sběr odpadů od domu" ("door to door" –"DtD"), který již v minulém roce v části města přinesl zapojení více obyvatel do třídění, především pro starší a méně pohyblivé občany je tento systém pohodlný a snadný. Rovněž je tímto systémem zajištěna větší čistota tříděných odpadů (na veřejné stanoviště se anonymně odloží cokoliv).

Nový systém svozu komunálního a tříděného odpadu spočívá v možnosti zapůjčit si zdarma popelnice na plast a na papír, které svozová firma sváží od domu (plast –1x za dva týdny, papír 1x za čtyři týdny). Komunální odpad je svážen 1x za dva týdny, a to podle příslušných svozových kalendářů. Zájemci si mohou nádoby zdarma zapůjčit v Technických službách města Broumova v Tyršově ulici č. p. 52 (bývalé středisko VAK Náchod a.s.), kontakt: Tel.:739 527 542, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , v pondělí od 08:00 do 17:00 hod., ve středu a ve čtvrtek od 08:00 do 14:00 hod.

Vzhledem k tomu, že zavedení 1. etapy ("DtD") v roce 2018 proběhlo bez větších problémů, ba naopak se setkalo s kladnou odezvou u většiny občanů, předpokládáme, že i v této části města postupně dojde k vyřešení problémů s přeplněností nádob na komunální odpady a s neochotou některých občanů třídit. V současné době probíhají kontroly na místech, kde je největší nepořádek, občané jsou upozorňováni na nový systém svozu odpadů ve městě.

Bohužel narážíme na to, že některé domácnosti nemají nádobu na komunální odpad a roznáší odpady na nejrůznější místa ve městě, přestože jim obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, ukládá, že si každý musí zajistit pro shromažďování odpadu dostatečný počet sběrných nádob o dostatečném objemu a označit je číslem popisným domu, pro jehož obyvatele je nádoba určena, a také plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. V rámci zavedení nového systému sběru odpadu není snížena četnost svozu, jak se může zdát. Svoz odpadu probíhá každý týden jako doposud, pouze klade větší důraz na třídění odpadů–jeden týden se sváží komunální odpad a druhý týden plasty od domu ("DtD"). A navíc je umožněn další svoz, a to papíru od domu ("DtD"), který probíhá jednou za čtyři týdny. Z tohoto vyplývá, že četnost svozu se zvýšila.

V současnosti je jediným řešením, jak snížit množství odpadů na skládkách, poctivé třídění vyprodukovaného odpadu, který lze znovu využít jako surovinu. Recyklací se rovněž šetří i velké množství energie, která je potřeba při výrobě z přírodních surovin, jejichž zdroje jsou navíc omezené. Přesto ani recyklace není dokonalým řešením, protože nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.

Technické služby města, odpadové hospodářství - Ing. Renata Zobalová

Odbor životního prostředí MěÚ - Ing. Marcela Žouželková

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Děkuji!

Děkuji!

Ve čtvrtek 15. srpna 2019 se nám po dlouhodobém úsilí podařilo před polickým kostelem odhalit a vysv...

Zelený palec (Green Thumb)

Zelený palec (Green Thumb)

Práce v kůlně a na podzimku nepatří k mým oblíbeným aktivitám. Jenže koho by to alespoň trochu nepoh...

Koncert v Teplicích nad Metují je věnovaný mladé nastupující generaci

Koncert v Teplicích nad Metují je věnovaný mladé nastupující generaci

Netradiční, a navíc rodinné spojení saxofonu, klarinetu a varhan nabídne devátý koncert festivalu, k...

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 23. do 25. srpna

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 23. do 25. srpna

Mezinárodní horolezecký filmový festival, koncerty festivalů Za poklady Broumovska a Varhanní léto, ...

Královéhradecký kraj bude podporovat geoparky na svém území

Královéhradecký kraj bude podporovat geoparky na svém území

Geoparky Český ráj a Broumovsko navážou užší spolupráci s Královéhradeckým krajem. Pomoci k tomu má ...

Doporučujeme

S Evou Blažkovou o ocenění hejtmana Královéhradeckého kraje

evaaa

Ing. Eva Blažková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV, převzala dne 8. května 2019 na Pivovarském náměstí v Hradci Králové z rukou hejtmana KHK PhDr. Jiřího Štěpána "Pamětní medaili hejtmana Královéhradeckého kraje" za dlouhodobý rozvoj a podporu broumovské nemocnice... celý článek

 

Poslední komentáře