Broumovsko

Neděle 23.září 2018

Poslední aktualizace24.09.2018 04:45

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Broumovsko Území CHKO Broumovsko pod ochranou organizace UNESCO?

Území CHKO Broumovsko pod ochranou organizace UNESCO?

Email Tisk PDF
seznam článků
Území CHKO Broumovsko pod ochranou organizace UNESCO?
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Všechny strany

mmas

Cesta k dalšímu způsobu zviditelnění našeho regionu vede také přes značku GEOPARK. Tento pojem, s nímž se Broumovsko nově seznamuje od letošního jara, znamená, že území, které je nějak výjimečné, zajímavé z hlediska geologického vývoje, má šanci stát se nejprve Národním a následně i Evropským Geoparkem, který je pod patronaci UNESCO. Tedy i území, podobně jako památky, mohou být na seznamu této organizace. Jenom v Evropě je dnes takových Geoparků víc než 20, v celém světě přes 30, v naší republice zatím jeden.

V úterý 13. prosince 2011, na jednání zástupců obcí sdružených v Dobrovolném svazku obcí (dále jen DSO) Policko, byla jako první bod zařazena otázka účasti Policka na společné přípravě Geoparku. Jednání řídila předsedkyně DSO a starostka Police nad Metují Ida Jenková.

Dosavadní průběh řešení této problematiky na Broumovsku prezentovala předsedkyně MAS (Místní akční skupiny) Broumovsko Libuše Růčková. Vysvětlila přítomným, že území, které získá označení Geopark, získá především podporu udržitelného rozvoje regionu, turistiky, cestovního ruchu i vědy, výzkumu a vzdělávání na daném území. Třeba i formou čerpání financí na infrastrukturu. Dále uvedla, že značka Geopark dnes přitahuje místní i mezinárodní pozornost a upozornila přítomné, že Geopark neznamená další způsob ochrany přírody. Ta je úkolem Správy Chráněné krajinné oblasti a odborů životního prostředí. Geopark je pouze značka, která má zaručovat turistům určitou kvalitu, za kterou přijíždějí, a umožňovat přírodní fenomény na daném území využívat pro cestovní ruch. Stát má s Geoparky společné jediné: organizuje certifikaci, tj. udělení statutu Geoparku.

Jak dále Libuše Růčková uvedla, s nápadem, ucházet se o značku Geopark, za ní přišla národní koordinátorka Ministerstva životního prostředí Martina Pásková při předávání titulu „Město stromů 2010 – 2011" pro město Broumov. Na základě její nabídky se uskutečnil v březnu 2011 v Broumově seminář, věnovaný tématu Geoparků. Od té doby proběhlo na Broumovsku několik jednání s DSO Broumovsko. Byla ustanovena koordinační skupina pro přípravu Geoparku, která na společném jednání se správní radou Společnosti pro destinační management diskutovala o území, na kterém by Geopark mohl vzniknout. Z tohoto jednání vyplynul návrh, aby území Geoparku zahrnovalo území obcí DSO Broumovsko a DSO Policko. Tím by bylo území Geoparku téměř totožné s územím CHKO Broumovsko.

Prezentace Geoparku na jednání DSO Policko se zúčastnil místostarosta Adršpachu Michal Kozár a Bohumil Kubát, bývalý ministr zemědělství. Na jeho podnět přijalo zastupitelstvo v Adršpachu usnesení, podle kterého obec Adršpach podporuje přípravu na ustavení Geoparku.

Bohumil Kubát uvedl, že před 20 lety zakládal program Obnova venkova a dnes vývoj v Evropě dospěl k tomu, že finanční podpory z EU pro tuto oblast jsou soustředěny výhradně na ta území, která mají nejvyšší stupně ochrany v dané zemi. Národní kulturní památky, minimálně kulturní památky, národní parky, minimálně CHKO. Proto vznikl pojem Národní Geopark, jehož značka zahrnuje památky a území, která jsou dokonce pod záštitou UNESCO. To je nejvyšší stupeň zájmu. Také řekl, že v příštím plánovacím období 2014 a dále bude šance získávat finanční prostředky jen na tyto ochranné známky. Upozornil, že řada obcí toho statutu nedosáhne. A pokračoval: „Avšak regiony Broumovska a Policka na to, aby zde Geopark mohl vzniknout a byl obhajován, mají."

Michal Kozár ve svém vystoupení mimo jiné řekl: „Žijeme v regionu, kde neočekávám rozvoj průmyslu, a proto vidím cestu pro celý náš region v rozvoji turistického ruchu, jeho koordinaci a využití toho, co je nám dáno. Geopark je pro naši obec to pravé, co jakoby spadlo z nebe. Po čem jsme bytostně v Adršpachu toužili – zvednout se jako destinace o stupínek výš a nebýt v šedi tisíců návštěvnických míst, protože si to zasluhujeme - tato značka umožní naplnit. Geopark je myslím ta ideální cesta pro řešení turistiky v našem regionu. Ale je tady podstatná jedna věc. Jestli někdo vyhlásí bez našeho vědomí Geopark, nic nám to nepřinese. Statut Geoparku je pouze šance, a tak to vnímejte. Nikdo vám nic nedá. Je to šance a tu dostanete. Tu dostaneme všichni. Je to na nás, bychom ji využili."

V následující diskusi na dotaz z pléna Libuše Růčková ujistila, že nehrozí žádné omezování rozvoje území, právě naopak jeho lepší využívání a rozvoj. Geopark nabízí i lepší postavení třeba podnikatelů při řešení rozporů se státní správou, jak k nim občas na území CHKO dochází. A na další dotaz sdělila, že přes to se CHKO staví k vybudování Geoparku na území, na kterém působí, velmi vstřícně a je připraveno poskytnout potřebné podklady a podílet se na vypracovávání další dokumentace. V diskusi také zaznělo, jak důležitá je pro další rozvoj turistického ruchu v regionu Společnost pro destinační management jako respektovaný koordinátor společně podnikaných akcí.

Jak pro nás shrnula Libuše Růčková po skončení jednání: „Ke vzniku geoparku na svém území se chystají Beskydy, Jeseníky, Vysočina, Krkonoše, Šumava, Železné hory a další. Na Chebsku již existuje národní Geopark Egeria, existuje evropský Geopark Český ráj. Mám obavu, že jakmile několik dalších národních Geoparků vznikne, mohou být zpřísněny podmínky. Pro vznik evropského geoparku v budoucnu by mělo smysl spojit se s Národním parkem Stolové hory v sousedním Polsku. Zatím se zaměřujeme na území CHKO Broumovsko, abychom postupovali co nejrychleji".

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Všechno jednou končí…

Všechno jednou končí…

Tak jako film má svůj začátek a konec, tak i náš společný projekt BLOG došel k svému konci.

Světový den familiární hypercholesterolémie ve společnosti EDUMED s.r.o. I v Broumově!

Světový den familiární hypercholesterolémie ve společnosti EDUMED s.r.o. I v Broumově!

Přijměte pozvání na osvětovou akci pro širokou veřejnost u příležitosti Světového dne familiární hyp...

Workshop GECON v Národním geoparku Železné hory

Workshop GECON v Národním geoparku Železné hory

Ve dnech 20. – 24. září 2018 se v partnerském Národním geoparku Železné hory konal česko-polský work...

Otázky pro starosty měst a obcí Broumovska: Starosta Bukovice Ing. Milan Šrůtek

Otázky pro starosty měst a obcí Broumovska: Starosta Bukovice Ing. Milan Šrůtek

Jaké bylo uplynulé volební období? Redakce Našeho Broumovska položila tři stejné otázky všem starost...

Příměstské tábory v DDM Ulita Broumov

Příměstské tábory v DDM Ulita Broumov

Než se pořádně rozběhne nový školní rok a s ním i volnočasové kroužky a aktivity v DDM Ulita Broumov...

Doporučujeme

Od září budou studenti a senioři cestovat s výraznou slevou

vlak

Radní Královéhradeckého kraje schválili aktualizaci smluvních přepravních podmínek Integrovaného dopravního systému IREDO včetně cenových tarifů ve veřejné autobusové a železniční dopravě. Nové cenové tarify budou od prvního září počítat i se slevou jízdného ve výši 75 procent pro děti, studenty a seniory, kterou zavedla vláda České republiky... celý článek

Poslední komentáře