Broumovsko

Neděle 23.únor 2020

Poslední aktualizace23.02.2020 04:14

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Broumovsko V Teplicích nad Metují si připomněli Den válečných veteránů

V Teplicích nad Metují si připomněli Den válečných veteránů

Email Tisk PDF
seznam článků
V Teplicích nad Metují si připomněli Den válečných veteránů
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Strana 8
Všechny strany

Den válečných veteránů foto 1V Teplicích nad Metují se v neděli konal pietní akt kladení věnců u původního pomníku obětí 1. světové války v parčíku vedle teplické radnice. V závěru aktu všichni odešli zapálit svíčku ke hrobu Hanse Fiedler, desátníka c.a k. jezdecké dělostřelecké divize č. 5, Komárno, nositele stříbrné medaile za statečnost, který padl na ruském válečném bojišti v Myszkově 3. prosince 1914. Svůj projev přednesl starosta města Milan Brandejs.

Vážené dámy, vážení pánové,
spoluobčané města Teplice nad Metují, náhodní i záměrní kolemjdoucí.

Jsem spolu se svými kolegy spoluorganizátory dnešního pietního setkání ke 100. výročí konce nejkrvavějšího konfliktu v dějinách lidstva, 1. Světové války nesmírně potěšen, že jsme si dokázali najít ve svátečním nedělním předpoledni chvilku na uctění nejenom padlých, ale i válečných veteránů, kteří riskovali své životy v ozbrojených konfliktech na celé naší planetě.

Připomínáme si tedy hrdinství statečných a odvážných legionářů, kteří byli nejenom válečníky, ale i důležitým bodem opory T.G.M. při vyhlášení samostatného československého státu, jehož výročí jsme někteří z nás připomněli 26. a 28. října, přes válečné letce ve službách anglického královského letectva, nebo v Buzuluku vytvořených jednotek, které bojovaly proti hitlerovskému německu, až po vojáky naší současné armády, kteří slouží na zahraničních misích - od balkánského konfliktu až po současné, často i tragické mise např. v Afgánistánu. Zde všude nasazovali a nasazují naši hrdinové své životy pro náš klidný spánek v dlouholetém míru. Jedenáct symbolických úderů do zvonu na teplickém kostele odzvonilo právě sto let od vyhlášení příměří na všech frontách 1. světové války.

První světová válka, před rokem 1939 známá jako Velká válka nebo světová válka, byl globální válečný konflikt probíhající od roku1914 do roku 1918. Zasáhla Evropu, Afriku a Asii a bojovalo se i ve světových oceánech. Formální příčinou války byl úspěšný atentát na arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu 28. června 1914.

Za měsíc poté, 28. července, vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku jako odvetu za atentát. Na základě předchozích smluv následovala řetězová reakce ostatních států a během zhruba čtyř týdnů se ve válečném konfliktu ocitla většina Evropy. Válka propukla mezi dvěma koalicemi: Trojdohodou a ústředními mocnostmi. Dohodovými mocnostmi byly při vypuknutí války Francie, carské Rusko a Spojené království – Britské impérium. K Dohodě se připojily další státy: v roce 1915 Itálie a v roce 1917 Spojené státy americké. Ústředními mocnostmi byly v roce 1914 Německo a Rakousko-Uhersko, nejdříve se přidala Osmanská říše a v roce 1915 Bulharsko. Na konci války zůstaly v Evropě neutrální pouze Španělsko, Švýcarsko, Nizozemsko a státy Skandinávie. V letech 1914 až 1918 bylo mobilizováno přes 60 milionů vojáků.

Za konec světové války se pokládá a ve světě oslavuje 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří, podepsané téhož dne v 5.05 hodin ráno německou generalitou ve štábním vagóně vrchního velitele dohodových vojsk. Konečná mírová jednání byla zahájena 18. ledna 1919 na zámku Versailles u Paříže, s podpisem tzv. Pařížské mírové konference.

První světová válka vytvořila dějinný zlom v oblasti geopolitické i vojenské, také však v oblasti dějin každodennosti, pokud jde o celospolečenskou atmosféru, tradiční morální hodnoty nebo kulturní zvyklosti a společenské návyky. Válka z let 1914 – 1918 tak představuje jeden ze zásadních zlomů moderních dějin lidstva, jehož důsledky pociťuje dodnes.

První světová válka přinesla světu značné množství změn:
1. Vojenské novinky – První světová válka byla první průmyslově vedenou válkou. Do bojů byly ve velkém měřítku nasazovány nové typy zbraní s nebývalou ničivou silou (tank, bojová letadla, chemické zbraně, ponorky, kulomety aj.)
2. Politické změny – Rozpad předválečné struktury států a vznik států národních. Důsledkem světové války byl zánik Rakouska-Uherska, carského Ruska, Německého císařství a Osmanské říše a vznik nástupnických států. Rakousko-Uhersko se rozpadlo na Československo, Rakousko a Maďarsko. Vytvořeny byly nové státy, Polsko a Jugoslávie. Zbylé území Rakousko-Uherska připadlo Rumunsku a Itálii. Ruská Besarábie byla připojena k Rumunsku. V roce 1919 byla připojena Podkarpatská Rus k Československu. Francie získala zpět od Německa Alsasko a Lotrinsko, a Německo přišlo o všechny své kolonie. Spojené státy americké získaly vedoucí postavení ve světě a staly se hlavní mocností. Ve střední Evropě vznikly národní státy, které měly podporu jen části jejich obyvatelstva a které byly příliš malé a slabé na to, aby mohly vzdorovat agresivnímu nacismu vznikajícímu v Německu. Po válce se také vzedmula vlna sociálního i nacionálního radikalismu a hnutí za odstranění kolonialismu (Čína, Indie, Indonésie, Irák, Egypt). Proběhly také neúspěšné pokusy o socialistickou revoluci bolševického typu (Německo – v Bavorsku, Maďarsko, Bulharsko, Finsko).
3. Politický pacifismus – Jako reakce na válku se v následujících letech rozmohl pacifismus odmítající válku. Vznikla Společnost národů (1919), což byla světová mezinárodní organizace států, se sídlem v Ženevě. Jejím cílem bylo zajistit mír a spolupráci národů a řešení sporů jednáním. Byl vytvořen také smírčí soud v Haagu.
4. Sociální změny – Miliony mužů byly na frontě a miliony žen je musely nahradit ve výrobě. Mnoho mužů zahynulo, což deformovalo věkovou a pohlavní strukturu obyvatelstva mnoha zemí. Ženy se začaly domáhat práv, které byly tradiční výsadou mužů (např. volebního práva).
5. Kulturně-morální změny – Nadšení z konce války kombinované s otrlostí, kterou si společnost vypěstovala během válečných let, vedly k rozmachu zábavy, která byla často na hranici nebo i za hranicí předválečného vkusu a tradiční morálky.
6. Náboženské změny – Pro mnoho vojáků a jejich rodin válka znamenala velký odklon od organizovaného náboženství. Velké státní církve na obou stranách fronty se během války aktivně zapojovaly do válečné propagandy. Mnoho věřících proto po válce z církví vystoupilo nebo přestalo být nábožensky aktivní.

Původní občané území tehdejšího městyse Teplice nad Metují (Markt Wekelsdorf), které se skládalo z dnešních Horních Teplic, středu a Dolních Teplic, byli jako příslušníci Rakousko-Uherské monarchie postupně povoláváni do armády centrálních mocností. Jak nás při vysazování Lípy republiky 28. října letošního roku informovala Dr. Miroslva Moravcová, do bojů bylo povoláno 344 mužů, tehdejších obyvatel města a 82 vč. tehdejšího starosty městyse JUDr. Eduarda Loewe, nadporučíka střeleckého pluku č. 11, který padl 16. 9. 1916 na italském bojišti jako válečný dobrovolník, se domů nevrátilo.

Právě proto a jedině proto byl v roce 1935, při oslavách 100 let od vydání pergamenového privilegia, které udělil v roce 1835 městečku císař Ferdinand I. s výsadami čtyř výročních a jednoho týdenního trhu, odhalen pomník se jmény všech místních padlích vepsaných na 4 deskách původně umístěných v několikrát zalomené zdi pomníku.

Pomník obětem 1. světové války je uměleckým dílem protiválečného sochaře Emila Schwantnera, m.j. studenta pražské akademie výtvarných umění u českého mistra Josefa Václava Myslbeka. Emil Schwantner je autorem mnoho uznávaných uměleckých pomníků v oblasti Trutnovska a Broumovska. Některé jeho práce byly zničeny v době okupace například pomník Tanec smrti, který stával v trutnovském parku jako vzpomínka na oběti I. světové války. Další významné dílo bylo zničeno v 90. letech 20. století sběrači kovů. Kovové sousoší na hrobce Wilhelma Kiesewettera na trutnovském hřbitově, představující zubožené hladové lidi, byl rozmlácen palicemi a odvezen do sběru. Podle nalezených fragmentů a fotodokumentace byla později zhotovena kopie tohoto Schwantnerova díla.

Ještě jednou vám děkuji za účast na pietním shromáždění s kladením věnců u příležitosti oslavy Dne válečných veteránů a příměří na frontách Velké války, kdy jsem si dovolil přiložit věnec věnovaný obětem násilí, bezpráví a nesvobody, spojený s výročím sametové revoluce 17. listopadu 1989.

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Úspěchy broumovských gymnastek

Úspěchy broumovských gymnastek

O víkendu, přesněji v sobotu 15. 2. 2020, se broumovské gymnastky zúčastnily Valentýnského závodu ve...

Teplickou hotelovku navštívili studenti z různých koutů světa

Teplickou hotelovku navštívili studenti z různých koutů světa

Do Střední školy gastronomie a služeb v Teplicích nad Metují zavítala již podruhé pětice zahraničníc...

Hodiny na klášterní věži opět fungují

Hodiny na klášterní věži opět fungují

Minulý týden byly opraveny hodiny na věži kláštera v Broumově. Opravu provedl Petr Skála ze Sadské.

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 21. do 23. února

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 21. do 23. února

Besedy, Ples sportovců, Božanovský masopust, kvíz, divadlo, kino pro děti, setkání zahrádkářů či ska...

Novým trenérem fotbalistů Sparty Praha je bývalý hráč Slovanu Broumov Václav Kotal

Novým trenérem fotbalistů Sparty Praha je bývalý hráč Slovanu Broumov Václav Kotal

Vedení fotbalového klubu Sparty Praha v úterý odvolalo dosavadního trenéra Václava Jílka. Jeho nástu...

Doporučujeme

Mezinárodní soutěž Broumovská klávesa spustila registraci pro desátý ročník

kalvesa

Mezinárodní soutěž pro mladé klavíristy Broumovská klávesa už zná termín svého příštího ročníku. 10. ročník soutěže, určené klavíristům do 17 let, se uskuteční 24.–26. dubna 2020. Registrace pro účastníky již byla spuštěna... celý článek

 

Poslední komentáře