Broumovsko

Čtvrtek 24.září 2020

Poslední aktualizace25.09.2020 04:57

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Broumovsko Za záchranu památek nejen na Broumovsku převzal Jan Slavík Pamětní medailí hejtmana

Za záchranu památek nejen na Broumovsku převzal Jan Slavík Pamětní medailí hejtmana

Email Tisk PDF
seznam článků
Za záchranu památek nejen na Broumovsku převzal Jan Slavík Pamětní medailí hejtmana
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Všechny strany

11 Jan Slavík 1Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán ocenil Pamětní medailí hejtmana 19 významných osobností z regionu. Je mezi nimi i architekt Ing. Jan Slavík, který svůj život věnoval záchraně památek na Broumovsku, Trutnovsku a Náchodsku.

Architekt Jan Slavík usilovnou prací pomohl zachránit téměř stovku památek, především kostelů, na území Královéhradeckého kraje. Byl to on, kdo po dvacet let projektoval a dozoroval opravu broumovského kláštera. Jan Slavík také neustále usiluje a pracuje na sbližování Čechů a Němců v pohraničí.

"Bylo mi velkou ctí ocenit práci a přínos lidí, kteří se dlouhodobě a úspěšně snaží zlepšovat život obyvatel kraje a obětavě pracují pro druhé. Přeji jim mnoho dalších úspěchů a životního elánu. Děkuji také všem, kteří tyto osobnosti nominovali," uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Ocenění osobnosti bylo součástí programu oslav 20 let Královéhradeckého kraje, které se uskutečnily v sobotu 5. září v Hradci Králové. Součástí akce byl i kulturní program, během kterého vystoupla například kapela Sabrakadarba, Vendetta či Barbora Poláková.

Ing. arch. Slavík – muž posedlý láskou ke zdejší krajině

Ing. Jan Slavík je architekt specializovaný na záchranu historických památek, a to zejména církevních. Mezi tyto památky bezesporu patří i broumovský klášter. Řadu let spolupracuje s Královéhradeckým biskupstvím a zasloužil se o zařazení komplexu broumovského benediktinského kláštera do Programu záchrany architektonického dědictvím České republiky. Byl také přítomen návštěvě kardinála Dominika Duky v Broumově, kde se jednalo o projektu rekonstrukce kláštera a jeho okolí. Léta spolupracoval v Praze - Břevnově s tehdejším opatem Anastázem Opaskem.

"Ke klášteru mám mimořádně srdečný vztah, protože na Broumovsku jsem vyrůstal jako malý chlapec a již od dětství mne upoutal klášter svoji mohutnou stavbou a následným umělecko-historickým působením," říká Jan Slavík.

Ing. arch. Jan Slavík, narozený 7. června 1941 v Novém Městě nad Metují v rodině pilaře. Je to významný východočeský památkář, zachránce důležitých uměleckohistorických a zejména sakrálních památek Broumovska, Jaroměřska, Náchodska i Trutnovska, vysokoškolský pedagog Univerzity Pardubice. Pochází z česko-německého prostředí. Jeho rodiče s rodinou se přestěhovali v roce 1945 na Broumovsko. Základní školu vychodil v Broumově v letech 1947-1955, po ní mohl z kádrových důvodů absolvovat jen čtyřletou Průmyslovou školu stavebních hmot v Hranicích na Moravě (1955-1959 s maturitou). Pak krátce pracoval jako měřící technik v n. p. Přerovské strojírny Přerov (1959-60).

V letech 1960-1966 vystudoval obor architektura a stavba měst na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně, kde získal vysokoškolskou kvalifikaci "inženýr architekt". Absolvoval zde specializaci ochrany památek, rekonstrukcí a obnovy historických měst.

Pro mimořádný vztah k Náchodsku nastoupili po ukončení vysokoškolských studií se svou manželkou k 1. srpnu 1966 do zaměstnání v Jaroměři, kde bylo místo pro architekta i zubní lékařku. V Jaroměři zakotvil v roce 1966, kdy nastoupil do projektového střediska Průmyslu kožené galanterie Hradec Králové, pracoviště Jaroměř. Se svou manželkou MUDr. Annou Slavíkovou, stomatoložkou, dobře vychovali čtyři děti. Už tehdy pracoval jako stavební projektant a architekt na zakázkách podniků spotřebního průmyslu. Projektoval především průmyslové stavby a jejich doplňky včetně rekreačních zařízení. Vedle toho věnoval veškerý volný čas problematice ochrany památek, rekonstrukcím a obnově historických měst v prostoru severovýchodních Čech, v kraji, který je jeho domovem.

Po roce 1968 navázal spolupráci s odborem kultury Okresního národního výboru v Náchodě v oblasti státní památkové péče. Tehdy zde působil mimořádně agilní okresní konzervátor pan Robert Řemínek, s nímž se podařilo zajistit finanční prostředky na zahájení oprav gotického chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři a zachránit tak významnou gotickou architekturu s cenným barokním interiérem a metodou mikropilot vyřešit staletý statický problém nevhodného založení na labském náplavu a skalním opukovém hřbetu.

S pokračující normalizací se prohluboval negativní vztah státní moci k chátrajícím církevním památkám. Dosavadní plodná spolupráce začala postupně stagnovat, ačkoliv Ing. arch. Jan Slavík byl dobrovolným pracovníkem památkové péče, konzervátorem pro věci technické okresu Náchod.

Kvalitativní změna se projevila po listopadu 1989, kdy také stát začal napravovat křivdy minulosti a začalo se s obnovou dosud přehlížených církevních a sakrálních památek. Od podzimu 1991 Ing. arch. Jan Slavík pracuje jako samostatný architekt, specializovaný na záchranu historických památek a měst. Zejména se zaměřil na obnovu církevních památek, především kostelů i drobných kaplí či zvoniček v příhraniční oblasti vikariátu Náchod a Trutnov. Spolupracoval nadále s Okresním úřadem Náchod, s městy Broumov a Police nad Metují, pro které vyhotovil základní dokumentaci Programu regenerace městské památkové zóny, pro Hronov zpracoval návrh na zařazení mezi městské památkové zóny. Dlouhodobě jako architekt kooperoval s Muzeem Boženy Němcové a Textilním muzeem v České Skalici na obnově areálu v Malé Skalici, Staré (Barunčiny) školy, bytu Panklových v Ratibořicích i Domku B. Němcové v Červeném Kostelci. Pro Nový Hrádek a Chvalkovice zpracoval soupis místních historických památek a zajímavostí.

Především však svou památkářskou aktivitu zaměřil na Broumovsko. Po navrácení rozsáhlého areálu kláštera benediktinům vykonává obrovskou technickou nedocenitelnou pomoc včetně zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví ČR a řízení rozsáhlých stavebních prací. Věnuje se účinné záchraně broumovské skupiny venkovských kostelů, významných barokních staveb spojených autorsky s Dientzenhofery, zejména kostela sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích, jehož obnova byla dokončena v roce 2005, dále kostela sv. Maří Magdaleny v Božanově či kostela sv. Vavřince v Teplicích nad Metují.

Za spolupráce s německými občany vysídlenými z bývalých Sudet a za jejich vydatné finanční pomoci se podařilo obnovit kostel sv. Mikuláše v Hajnici, dále kostela v Černém Dole a v Pilníkově na Trutnovsku.

Odborných znalostí, zkušeností a kvalifikace památkářsky zaměřeného Ing. arch. Jana Slavíka vydatně využívá Královéhradecké biskupství, jemuž poskytuje nezbytné technické a architektonické služby jako stavební technik pro vikariát Náchod a Trutnov.

Jan Slavík předával své bohaté odborné znalosti a životní zkušenosti i jako pedagog. Vždyť už v letech 1983-1988 působil jako externí středoškolský profesor na gymnáziu v Jaroměři a posléze od 1. října 1998 jako vysokoškolský pedagog na Vyšší odborné škole restaurování a konzervačních technik v Litomyšli, reorganizované na Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s.
Od roku 2005 přednášel inženýr Slavík na nově zřízené Fakultě restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli svůj oblíbený předmět Tradiční stavební materiály a úvod do památkové péče.

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Nabídka akcí na Broumovsku pro prodloužený víkend od 25. do 28. září. Ruší se Svatováclavské slavnosti!

Nabídka akcí na Broumovsku pro prodloužený víkend od 25. do 28. září. Ruší se Svatováclavské slavnosti!

Tradiční Svatováclavské slavnosti, které se měly konat v pondělí 28. září v Broumově jsou zrušeny. B...

Křížem krážem CZ/PL (Mototrasy Broumov) - 2. díl

Křížem krážem CZ/PL (Mototrasy Broumov) - 2. díl

Smyčka kolem Ostaše, Projekt Riese a Soví hory, "mimozemská obruč" a koupačka v nově zatopeném lomu ...

Putovní výstava Strom roku o víkendu U Lidmanů

Putovní výstava Strom roku o víkendu U Lidmanů

Tento víkend 26. 9. - 27. září 2020 máte možnost v sále restaurace U Lidmanů v Machovské Lhotě zhléd...

Dobrovolníci pomáhají zadržovat vodu v krajině

Dobrovolníci pomáhají zadržovat vodu v krajině

V dubnu Polický zpravodaj informoval o občanské iniciativě organizované skupinou dobrovolníků, kteří...

Covid začíná motat hlavu i fotbalu

Covid začíná motat hlavu i fotbalu

Výsledek nejapných vládních nařízení a současná panika a hloupost některých lidí se začíná projevova...

Doporučujeme

Něco podobného ještě v České republice nebylo

6

Sešlo se to vlastně úplně náhodně. Na jedné straně akce Free World Broumov, jejíž podtext tvořila myšlenka o svobodomyslnosti, na druhém pocitovém pólu zpráva, že pořadateli sobotního sedánku, panu Stanislavu Pitašovi, úřady zavírají klub Eden. To zapůsobilo na mnoho lidí jako bodnutí do srdce, nikdo tomu nechtěl věřit a poté - když se informace potvrdila - to tak nikdo nechtěl nechat... celý článek

 

 

Poslední komentáře

Fotka dne

Dětská skupina propagace2020 SRPEN web