Broumovsko

Čtvrtek 22.únor 2018

Poslední aktualizace23.02.2018 04:19

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy ČR a Broumovsko Šest hodin češtiny denně. Po třech měsících v jazykové škole posílí noví lékaři z Ukrajiny týmy krajských nemocnic

Šest hodin češtiny denně. Po třech měsících v jazykové škole posílí noví lékaři z Ukrajiny týmy krajských nemocnic

Email Tisk PDF

nemnaNábor zdravotnických pracovníků z Ukrajiny, který Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje zahájil na podzim loňského roku, už má první konkrétní výsledek. Dva lékaři a tři lékařky dorazili v průběhu minulého týdne do Náchoda, kde budou nejprve tři měsíce navštěvovat intenzivní výuku českého jazyka. Skupinu by měl v krátké době doplnit ještě manželský pár lékařů a jedna zdravotní sestra, kteří dosud čekají na vydání studijního víza.

"Znalost češtiny je nejen jedním z nezbytných předpokladů uznání odborné způsobilosti pro výkon zdravotnického povolání na území ČR, která se u lékařů ze zemí mimo EU ověřuje náročnou aprobační zkouškou, ale je i základní podmínkou pro možnost kontaktu lékaře s pacientem v našich nemocnicích," vysvětluje Aleš Cabicar, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast zdravotnictví, a pokračuje: "Věděli jsme, že nejvíce uchazečů neprojde právě přes poslední část aprobační zkoušky, kdy mají při ústní zkoušce prokázat odborné znalosti a schopnosti vyjadřovat se v českém jazyce tak, aby mohli vykonávat zdravotnické povolání. Proto jsme pro ukrajinské zdravotníky zajistili intenzivní jazykový kurz českého jazyka, abychom jejich šance u zkoušky zvýšili, aby na konci celého toho složitého procesu opravdu mohli nastoupit do našich nemocnic."

Příjezd první skupiny zdravotníků z Ukrajiny holding pečlivě připravoval od začátku letošního roku. Po získání potřebných podkladů od přihlášených zájemců byli ve spolupráci s primáři vybráni ti nejvhodnější, kterým bylo zasláno pozvání na jazykový kurz, aby si mohli začít vyřizovat studijní vízum. Souběžně s tím holding hledal vhodné ubytování pro celou skupinu a posuzoval nabídky oslovených jazykových škol.

"Vzhledem k tomu, že většina lékařů by měla po kurzu nastoupit do nemocnic Oblastní nemocnice Náchod, využili jsme pro jejich ubytování vstřícnou nabídku domova mládeže SPŠ a VOŠ stavební v Náchodě, přičemž kurz češtiny pro ně organizuje náchodská jazyková škola. Minimálně jedna hodina výuky z celkových šesti denně bude věnovaná české zdravotnické terminologii," doplňuje předseda představenstva ředitelství Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s. Miroslav Procházka s tím, že náklady spojené s jazykovým kurzem, ubytováním a obědy pro zdravotníky hradí v současné době holding, s předběžným příslibem participace Královéhradeckého kraje. Zdravotníci se za to zavazují, že budou pracovat v některé z krajských nemocnic. "Celkové náklady spojené s pobytem ukrajinských lékařů na jazykovém kurzu představují zhruba 50 tisíc korun na jednoho lékaře," upřesňuje Procházka.

Věkové rozmezí celé skupiny ukrajinských zdravotníků je 24 až 32 let, někteří z lékařů už mají hotovou první a druhou část aprobační zkoušky. Proces spojený se zaměstnáním ukrajinských zdravotníků je administrativně velice náročný. Do ČR přijeli na studijní vízum, nyní si budou vyřizovat doklady pro získání ročního pracovního povolení, které uchazečům o aprobační zkoušku vydává Ministerstvo zdravotnictví, a následně pracovní vízum. Po absolvování aprobační zkoušky a získání odborné způsobilosti pro možnost výkonu zdravotnického povolání na území ČR mohou zdravotníci požádat o povolení k dlouhodobému pobytu. Holding i nemocnice jim při vyřizování všech potřebných dokladů poskytují maximální součinnost a pomohou jim v případě potřeby i se zajištěním ubytování po dokončení jazykového kurzu a nástupu do nemocnic.

"Pracovní poměr stávajících zahraničních lékařů v našich nemocnicích byl dosud sjednáván individuálně mezi danou nemocnicí a konkrétním lékařem, nyní je to poprvé, kdy se do řešení personální situace zapojil holding jménem všech nemocnic a realizuje nábor v zahraničí. Do podzimu plánujeme připravit příjezd druhé skupiny zdravotníků z Ukrajiny a zároveň prověřujeme možnosti náborových aktivit i v dalších zemích," doplňuje Aleš Cabicar. Aktuálně je v krajských nemocnicích celkem zaměstnáno 63 zahraničních lékařů, z toho z Ukrajiny jich pochází šestnáct.

Pokud lékaři z Ukrajiny a dalších zemí mimo EU mají zájem pracovat v ČR, nejprve jim musí být vydáno osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání, tzv. nostrifikace podle zákona o vysokých školách, kterou je možné získat na lékařských fakultách univerzit ČR. K uznání odborné způsobilosti pro možnost výkonu zdravotnického povolání na území ČR pak musí úspěšně složit aprobační zkoušku. Kromě zmíněné nostrifikace jsou povinnými doklady předkládanými k aprobační zkoušce doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o bezúhonnosti. Aprobační zkouška má čtyři části – první a druhou částí jsou písemné testy, kdy prvním se ověřují odborné znalosti a druhým znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice. Testy je možné vykonat v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském. Třetí částí je absolvování pětiměsíční praxe pod odborným dohledem na kterémkoliv zdravotnickém pracovišti. V průběhu praxe uchazeč zpracovává pět případových studií, z nichž pak musí jednu obhájit v rámci ústní zkoušky. Čtvrtou částí je ústní zkouška, která ověřuje odborné znalosti a schopnosti vyjadřovat se v českém jazyce v rozsahu nezbytně nutném k výkonu zdravotnického povolání, a to slovem i písmem. Náročnost aprobační zkoušky dokazuje i skutečnost, že podle dostupných údajů se úspěšnost uchazečů např. v roce 2015 pohybovala pouze kolem 11%, v roce 2016 ještě dále klesla, a to na pouhých 8%.

Specializace získané ve státech mimo Evropskou unii nejsou v České republice uznávány. Na lékaře, který úspěšně složí aprobační zkoušku a následně získá odbornou způsobilost, je v tu chvíli z hlediska výkonu lékařského povolání pohlíženo stejně jako na absolventa české lékařské fakulty. Musí se zařadit do základního oboru specializačního vzdělávání, poté může Ministerstvo zdravotnictví žádat o uznání části zahraniční praxe. Následně musí splnit podmínky vzdělávacího programu, a nakonec úspěšně složit atestační zkoušku z daného oboru. Do specializační přípravy přitom nelze započítat odbornou praxi získanou na území České republiky před uznáním odborné způsobilosti.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 23. do 25. února

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 23. do 25. února

Koncert amerického kytaristy Marca Mendozy či Lenky Filipové, show Karla Šípa, divadlo, plesy, karne...

U chodníku v trávě se povaloval ruční granát

U chodníku v trávě se povaloval ruční granát

V Broumově byl v pátek nalezen ruční granát. Policie ho zajistila a odvezla.

Na zimní Olympiádě dětí a mládeže startovaly tři lyžařky z Teplic nad Metují

Na zimní Olympiádě dětí a mládeže startovaly tři lyžařky z Teplic nad Metují

Hry VIII. zimní Olympiády dětí a mládeže letos hostil sousední Pardubický kraj a k velké radosti vše...

Pavla Hajpišlová: Nikdy nezapomeňte, kde jste studovali

Pavla Hajpišlová: Nikdy nezapomeňte, kde jste studovali

Na chvíli jsem se pozastavila a ráda bych sepsala několik řádků pro studenty, kteří před pár dny zač...

Broumovští fotbalisté ročníku 2008 vyhráli turnaj v Jičíně

Broumovští fotbalisté ročníku 2008 vyhráli turnaj v Jičíně

Jéža, Vodouch a sedm trpaslíků se zlatou medailí na krku! Je tomu tak, ročník 2008 znovu předvedl úž...

Doporučujeme

S Evou Blažkovou o práci pro Broumovsko

eva

Ing. Eva Blažková, MPA, tajemnice MěÚ Broumov a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Hospital Broumov odpověděla na několik otázek...celý článek

Poslední komentáře