Harmonie „varhan"

Tisk
varh2
varh3
varh4
varh5
varh6
varh7
varh8
  • Předchozí
  • 1 of 8
  • Další

Krásné listopadové nedělní ráno. Sluníčko jako na jaře a na tuto roční dobu příjemně teplo. Skutečně nádherný podzimní den. Ke kostelu Sv. Martina a Jiří v Martínkovicích se sjíždějí auta a scházejí lidé, aby byli účastní na vysvěcení zrestaurovaných rokokových varhan, postavených v roce 1769, jednoho ze skvostů broumovských kostelů.

Po mnoha desetiletích (podle pamětníků se na nich hrálo naposledy před 40 lety) dnes tedy opět zazní tento vzácný královský nástroj při mši svaté. Nástroj, prostřednictvím kterého rozdávali varhaníci po staletí zejména při bohoslužbách lidem radost a v jejich duší vyvolávali hudbou city, pro život tak potřebné, bez kterých lidské bytí ztrácí kouzlo. O harmonii varhan a životů lidí hovořil ve svém kázání při světící mši varhan Monsignor Tomáš Holub. Pan farář Martin Lanži hned v úvodu vyjmenoval všechny, kdo se o uskutečnění tohoto úžasného projektu zasloužili a velice pěkně jim poděkoval za pomoc, bez níž by toto dílo nemohlo být vykonáno.

Slunce ozařovalo interiér kostela, všude vládla slavnostní atmosféra, zdravili se známí, setkávali se lidé jako kdysi při nedělních bohoslužbách i v tomto kostele. Pozdravili, prohodili několik slov, řekli si důležité novinky. Slavnostní rámec dnešního dne podtrhla i účast těch, kdo k rekonstrukci varhan nemalou měrou přispěli. Osobně se zúčastnil královéhradecký hejtman pan Lubomír Franc (kraj dotoval opravu částkou přes milion korun), přišel martínovický starosta pan Jaromír Jirka s chotí (obec se rovněž podle svých možností finančně podílela), podnikatelé z Martínkovic a další sponzoři, kteří svými prostředky podpořili uskutečnění tohoto díla. Mezi hosty jsme mohli potkat třeba i řádně nachlazeného otovického starostu pana Petra Nováka, který ohleduplně, aby kašlem nerušil bohoslužbu, stál celou dobu u dveří do kostela. K milým hostům patřili i realizátoři tohoto impozantního a celému Broumovsku prospěšného díla, truhlář a varhanář pan Eliáš z Křinic s chotí a pan Josef Poukar z České Třebové.

Mši celebroval, za velmi citlivé asistence broumovského pana faráře Lanžiho, který ceremoniál řídil, statutární zástupce královéhradeckého biskupství Monsignore Tomáš Holub.

Samozřejmě byl přítomen iniciátor a organizátor celého projektu, který se více než deset let usilovně o záchranu varhan, postavených zdejším varhanářem snažil, pan Ing. Vladimír Hrubý z Božanova. Sám říká: „Kéž by se podařilo zachránit všechny varhany na Broumovsku. Je to však závislé na čase a hlavně na penězích. Doufám, že se podaří zabezpečit hraní při bohoslužbách a rovněž při koncertech varhanní hudby."

Při slavnostní mši zazněla Missa „Domine exaudi vocem meam" od J. A. Seelinga v podání Pražských katedrálních sólistů za doprovodu smyčcového tria a varhan. Po skončení mše při krátkém závěrečném koncertě mohli všichni přítomni vychutnat harmonii a souznění, které jim varhaník, prof. Václav Uhlíř, prostřednictvím tohoto krásného nástroje, právem nazývaným mezi hudebními nástroji „královský", umožnil.

Neobvykle plný kostel lidí. Seděli v lavicích, na přístavcích, stáli tam, kde už židle nebyly. I když třeba ne vždy zcela rozuměli rituálu mše svaté, chovali se důstojně a tolerantně. Mohlo být dojemné vidět mladé lidi i ty středního věku, jak si nevědí rady a jsou možná trochu zaskočení sbírkou do košíčku, jak mají starost s přežehnáním, vyjádřením pozdravení pokoje, které jsou součásti mše; i když možná na druhé straně trochu znepokojující v době, kdy k sobě máme aspoň na pohled čím víc dál, nejsme ochotni nebo nemáme čas si naslouchat, pomáhat, být navzájem snášenliví, jakoby nám záleželo jen na sobě.

Celé slavnostní dopoledne v martínkovickém kostele bylo prosvětlené sluncem, hudbou, oduševnělé modlitbami i kázáním monsignora Tomáše Holuba. V paralele s harmonií zrestaurovaných varhan taktně avšak důrazně apeloval na nás na všechny, abychom se snažili o harmonii ve svých životech. V rodině, ve společenstvích, v zaměstnání, v soužití s ostatními lidmi a pochopitelně s tím Božím, co právě dnes, díky krásnému slunečnému dni, této slavnostní události a strhujícího ceremoniálu i setkání lidí bylo možno cítit a prožívat intenzivněji, než v běžných všedních dnech.

Jak již výše uvedeno, po mši následoval krátký varhanní koncert, který v duších posluchačů umocnil zážitek tohoto dopoledne. A pak už jsme vycházeli do nádherného slunečného dne, a mohli být třeba rádi a vděční za to, že jsou mezi námi lidé, kterým je odkaz těch, co tu byli před námi vzácný a dokáži pracovat pro jeho oživení. Jako pan Ing. Hrubý. Dnešní den byl vlastně jeho velikým úspěchem. Patří mu upřímný dík a uznání a také přání, aby se mu i nadále dařilo uskutečňovat své krásné představy o rozvoji našeho Broumovska. Které, jak bylo kdesi napsáno, není sice ráj na zemi, ale velmi se mu podobá. 

Jindra.

Fotoreportáž z akce Jan Záliš.