Děkuji!

Tisk

sochatttVe čtvrtek 15. srpna 2019 se nám po dlouhodobém úsilí podařilo před polickým kostelem odhalit a vysvětit sochu Panny Marie. Nazvali jsme ji "Panna Marie ochránkyně Police". Věřím, že se tato socha stane nejen dalším architektonickým skvostem v našem krásném městě, který pohladí na duši každého kolemjdoucího. Byl bych šťastný, kdyby se nejen pro Poličáky, ale i pro celé široké okolí, stala takovým majákem. Mohli bychom také říct i srdcem našeho města.

Kdyby lidé za ní začali chodit s důvěrou, se svými starostmi, radostmi a přáními. Abychom v její přítomnosti v sobě dokázali podněcovat touhu po dobru a po lásce, která je dnes tak často přehlížena, a která nám všem bolestně chybí. A podle reakcí místních vidím, že by se tato má přání mohla naplnit.

Především bych chtěl ale z celého srdce poděkovat všem, kteří se na vytvoření sochy Panny Marie ochránkyně Police podíleli. Jmenovitě bych rád poděkoval své manželce Zdeňce, která má se mnou tolik trpělivosti, panu sochaři Petru Váňovi a jeho kolegovi Hynku Schejbalovi. Dále pak všem mým synům a všem příbuzným, všem skvělým farníkům z Police, Janě a Kamilovi a všem dalším z Pellyho domů, Davidu Máslovi a jeho partě, starostovi Jirkovi Beranovi a lidem z Města, Ivance Richterové, Jirkovi Henclovi z Elpolu, zahradnictví Zobal, Petře Soukupové a mini PSO, Tondovi Hubkovi, Majdě Troutnarové a Katce Pfeiferové, paní Čápové, arciopatu Prokopu Siostrzonkovi, Ireně Budweiserové, Leoši Bártovi, Janě a Karlovi Křepelkovým a mnoha mnoha dalším, kteří s realizací tohoto nápadu pomáhali. Také firmě MycoMedica a YaoMedica (TCM point s.r.o.), které tuto akci finančně zaštítily. A také otci Marianovi in memoriam, který nás v nápadu postavit sochu Panně Marii velmi podporoval.

A hlavně Panně Marii, za její lásku a trpělivost s námi.

Děkuji.

obrazek_10

obrazek_10
zpět na článek