Tříkrálová sbírka na Broumovsku a pomoc potřebným

Tisk

tri

Letos vyšli tříkráloví koledníci do ulic měst a od domu k domu v obcích naší republiky již podvacáté. Abychom mohli snadno přispět lidem, kteří jsou v nouzi. Na Broumovsku jsme je potkávali a vítali v našich domácnostech v sobotu 7. ledna. Tříkrálovou sbírku organizuje nezisková humanitární organizace Charita Česká republika. Členem Charity ČR je osm arci/diecézních charit, mezi nimi Diecézní katolická charita Hradec Králové, která prostřednictvím Farní charity Náchod pořádá Tříkrálovou sbírku v našem regionu.

Událost, plná jinotajů a mystických symbolů. Příběh tří mudrců, kteří se, vedeni světlem hvězdy, přicházejí poklonit právě narozenému Jezulátku a přinášejí mu dary. Malinko jsme si jej pro naše potřeby upravili. To obdarovávání však zůstává. V Tříkrálové sbírce „tři králové" sbírají dary od lidí pro pomoc a podporu potřebným u nás i ve světě.

Na prahu našich příbytků jsme tedy v sobotu vítali „tři krále" většinou jako děti v bílých hávech s korunkami na hlavě. Často sebou měly i toho „černého vzadu", umouněného koledníčka, o kterém se zpívá v našich koledách. Obvykle to byl ten nejmenší a nejroztomilejší. Zazpívali koledu, předali drobný dáreček od organizátora sbírky, a třeba v Křinicích u Broumova věnovali dětmi malovanou pohlednici. Při tom umožnili každému alespoň jednou v roce zapomenout na sebe a prokázat službu potřebným. I když třeba jen drobným podarováním několika desetikorunami. Na požádání, po starém zvyku, napsali na dveře domu nebo bytu posvěcenou křídou zkratku „K + M + B 2012" – „Kriste, požehnej toto obydlí".

Odjakživa si lidé navzájem pomáhají. Pomoc v rodině nebo v sousedství má různé podoby a jsme k ní připraveni kdykoli. I pro finanční pomoc „cizím" je dostatek příležitostí po celý rok. Jsme vyspělá země i tím, že u nás existují humanitární organizace, které se pomocí potřebným zabývají profesionálně a podílejí se na ní téměř po celém světě. Přispívají k našemu obrazu a k dobrému jménu v zahraničí.

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek