"Chceme, aby Broumovské diskuse měly celostátní dopad," říká Jan Školník

Tisk

disV broumovském klášteře se 6. - 7. listopadu uskuteční 4. Broumovské diskuse. Dvoudenní setkání zajímavých osobností je přístupné veřejnosti, která se může v těchto dnech jednoduše registrovat na webu diskusí. Během tří diskusních panelů vystoupí řada zajímavých hostů – například Václav Klaus mladší, Helena Illnerová, Tomáš Feřtek, Ondřej Šteffl nebo prezidentští kandidáti Michal Horáček a Jiří Drahoš. Přinášíme rozhovor s Janem Školníkem ze Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov, které diskuse pořádá.

Letos se Broumovské diskuse budou věnovat tématu Vize vzdělanosti. Co vás vedlo k této volbě tématu?

Vzdělanost je podle názoru organizačního výboru dalším z nadčasových témat, kterým by se Broumovské diskuse měly věnovat. Vzdělanost významným způsobem ovlivňuje kulturu našeho bytí, soužití i schopnost uplatnění. Zároveň je to téma velmi otevřené a diskuse o něm může vést ke změnám, ať už v našem myšlení nebo na úrovni systému. Brali jsme v úvahu i to, že v broumovském klášteře, kde konference probíhá, mělo vzdělávání své místo odnepaměti.

Jaký je váš osobní pohled na vizi vzdělanosti?

Jsem přesvědčen, že neustálé vzdělávání, edukace, tedy hledání odpovědí, je nezbytnou součástí života každého z nás. U nás ve Vzdělávacím a kulturním centru zároveň stále hledáme způsoby, jak k takovému vzdělávání přispět, protože náš tým pokračuje v tradici, která byla započata krátce po založení kláštera na konci třináctého století. Koneckonců i diskuse samotné jsou, věřím, jeho formou. 

O vzdělanosti přijedou diskutovat i prezidentští kandidáti. Proč jste se rozhodli je na Broumovské diskuse pozvat?

Prezident je v našich očích funkcí, která má velký vliv v diskusi o budoucnosti naší země. Proto si myslíme, že je dobré znát do hloubky názory kandidátů na toto téma. Věříme také, že diskuse samotná přispěje k obohacení názorů samotných kandidátů v této oblasti. Dalším důvodem je snaha, aby Broumovské diskuse měly dopad do veřejného života v České republice a okolních zemích, jakkoliv probíhají v malém historickém městě blízko hranic země.

O jakých otázkách se na konferenci bude konkrétně diskutovat?

Chceme se ptát třeba na tyto otázky, které se, myslím, dotýkají různým způsobem každého z nás: Co to dnes znamená "být vzdělaný"? Nepřeceňujeme formální vzdělání? Do jaké míry potřebujeme ve vzdělávání řád a jak ho kultivovat? Kde je ve vzdělávání hranice mezi svobodou a odpovědností? Které hodnoty by měl v lidech vzdělávací systém podněcovat? Od koho se můžeme v dnešní společnosti učit? Umíme učit učitele? Jak hledat konsensus nad podobou a kvalitou vzdělávání? Má kvalitu vzdělávání řešit jen stát? Jak se promění podoba vzdělanosti v nadcházejících třiceti letech? Jak vzdělanost ovlivňují moderní technologie? Jak se v průběhu let mění lidská schopnost učit se? Je to mnoho důležitých témat.

Uspořádat dvoudenní konferenci, navíc s prezidentskými kandidáty, asi není jednoduché. Jaká úskalí je potřeba řešit?

Uspořádat jakoukoliv akci kvalitně vyžaduje nemalé úsilí. Jsem rád, že se náš tým letos rozrostl a získali jsme tak impulzy a zkušenosti získané na jiných podobných fórech. Přesto se snažíme profilovat částečně jinak. Jednak jako otevřené místo pro diskusi, kde žádný názor, pokud je podáván v duchu pravidel kultivované demokratické diskuse, není předem odmítnut, a pak také jako místo, kde na diskusi je dost času a může se tedy jít více do hloubky, což se nám při minulých ročnících velmi osvědčilo. A úskalí? Přesvědčit o této vizi programu oslovené hosty a partnery. Sestavit a motivovat tým, který zároveň pracuje na mnoha našich dalších projektech. A samozřejmě zvládnout desítky větších či menších organizačních výzev.

Budou i letos udělována studentům pobytová stipendia?

Ano. Jsme moc rád, že naši partneři na systém stipendií slyší a podporují je. Myslím, že je velmi podnětné, když v auditoriu máme vedle sebe různé věkové skupiny, reprezentující pohledy z různých úhlů a zkušeností.

V čem spatřujete význam konference pro město a pro region jako takový?

Především v důkazu, že podobné akce město může uspořádat – a že to umí udělat na vysoké úrovni. Myslím, že pro atmosféru regionu je přínosné, je-li mu věnována pozornost z jeho okolí a v případě Broumovských diskusí to tak je, což můžeme doložit například šíří a kvalitou partnerů nebo zvyšujícím se počtem přihlášených účastníků. Věřím, že Broumovské diskuse přilákají jak místní návštěvníky, tak hosty z Královéhradeckého kraje či jiných koutů České republiky. Konferenci pojímáme trochu i jako příležitost k aktivnímu odpočinku, takže zveme i hosty ze vzdálenějších míst, aby náš region poznali. K zážitku z Broumovských diskusí tak vlastně může přispět každý, třeba jen tím, že návštěvníkům z větší dálky poradí, kudy kam.

Foto Jan Flieger

obrazek_10

obrazek_10
zpět na článek