Novoroční přání královéhradeckého hejtmana Lubomíra France

Tisk
franc_cv-s

Vážení Broumováci,

rád bych Vám z celého srdce popřál krásné Vánoce a šťastný nový rok. Především ať se Vám v roce 2011 splní vše, čeho byste rádi dosáhli, a to jak v osobním, tak i v pracovním životě. Chvíle, které jsou šťastné, se vždy střídají s těmi méně povedenými. Věřím, že těch druhých bude co nejméně. Mnoho úspěchů bych také rád popřál samotnému Broumovu. Městu, které mám rád, kde žiji a jež bude vždycky mým domovem. V následujících letech ho čeká řada změn a já věřím, že pozitivních.

Jednou z těch pozitivních by měla být proměna broumovské nemocnice v moderní zdravotnické zařízení, do kterého nyní plynou krajské investice. Kraj tímto způsobem vytváří podmínky, díky kterým bude moci získávat kvalitní zdravotní péči. Například na interním oddělení, které zůstane zachováno. To jsou věci, které umíme ovlivnit. Mnohé však závisí také na současném personálu; především na lékařích, jejichž případné odchody z nemocnice ovlivnit nemůžeme a neumíme. Kraj svůj díl odpovědnosti za vytváření lepších podmínek v broumovské nemocnici dodržuje a sliby plní, záleží ale také na lékařích, zda je budou schopni využít.

Z projektů souvisejících s krajskými investicemi pro Broumovsko by měla být v dohlednu i rekonstrukce silnice přes Pasa. V příštím roce se počítá s dokončením projektové přípravy na tuto stavbu a v roce 2012 by se měla komunikace kompletně postavit. Předpokládané náklady se budou pohybovat kolem 120 milionů korun, většinu těchto financí chce kraj získat z Evropské unie.

Na Broumov čeká také historická příležitost čerpání peněz z fondů Evropské unie. Na stavbu plaveckého bazénu s podzemním parkovištěm pro stovku automobilů a vybudování sportovní haly získalo město jednu z největších dotací z Regionálního operačního programu. Je to velká šance na vylepšení životní úrovně obyvatel Broumova, na zvýšení atraktivity města. Záleží na jeho vedení, zda tuto hozenou rukavici bude chtít zvednout.

Před Broumovem tedy stojí mnoho práce, ale výsledek zcela jistě bude stát za to. Přeji městu v jeho počínání hodně trpělivosti a vytrvalosti, bez nichž se velké věci nikdy nerodí. A Vám drazí obyvatelé Broumova, ještě jednou přeji šťastný a úspěšný rok 2011.

Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje