"Coby - kdyby" - čistírna odpadních vod

Tisk
kotrnec11

Má cenu rozvíjet teorie „coby-kdyby"? Témat na rozvíjení těchto teorií je nekonečné množství. Otázka ale je, zda má smysl tyto teorie rozvíjet, a posune-li nás tento způsob myšlení dál. „Coby-kdyby" je jedna možnost, aktivně řešit a realizovat, je možnost jiná. V případě rekonstrukce čistírny odpadních vod je třeba se ohlédnout zpět a konstatovat výchozí skutečnosti ve spojitosti s reálným stavem a vyvodit další možný vývoj a dopad projektu.

Předpoklad. V budoucnu bude stát zvyšovat tlak na kvalitu odpadních vod a dá se očekávat provázanost tohoto ukazatele s možností další výstavby či případných podnikatelských investic a aktivit v  regionech. V roce 2013 končí podpora rozvoje a dá se předpokládat tlak na adaptaci regionů a přechod na nové podmínky ve vypouštění odpadních vod.

Fakta. Rekonstrukce čistírny odpadních vod byla projektována na podkladech, které poskytlo město a zejména významní znečišťovatelé s přihlédnutím k možnému vývoji v dalších letech. Stavba začala předáním, v září loňského roku, kdy ještě nebyla podepsána smlouva o poskytnutí dotace se SFŽP (Státní fond životního prostředí). Předpoklad byl, že k podpisu dojde do konce roku 2010. Na základě tohoto odhadu byly předčasně zahájeny stavební práce, aby se nejnáročnější úsek stavby provedl před nástupem zimy. Nicméně se přistoupilo na určité riziko zahájení a profinancování, které lze samozřejmě vyložit ze dvou pohledů.

1. Z pohledu realizace stavby – možnost zpomalení díky nepříznivým klimatickým podmínkám a následnému prodražení nebo odložení stavby.

2. Z  pohledu financování zadavatele s prvotním odsunutím splátek faktur (město - dodavatel), kdy reálný odklad podpisu smlouvy zablokuje finance z dotace i z úvěru spoluúčasti města na realizaci. Spoluúčast města na realizaci je vázána na podpis smlouvy, která zaručuje financování z dotačního programu.                                                                                                                                          

Postup stavebních prací nebývá jednoduchý, výstupy z projektové a realizační dokumentace jsou mnohdy rozdílné. Není jednoduché sladit rozdíly mezi projekty a hledat racionální řešení, případně odůvodnění, proč k rozdílům dochází, a zda jsou odůvodnitelné.

Realita. Rekonstrukce pokračuje a v současnosti nemá smysl přemýšlet, zda měla být, či ne. Je to reálná skutečnost, kterou nelze zastavit nebo smazat. Momentální stav je takový, že stavba pokračuje a varianta zastavení stavby je nejdražší řešení pro město, či případná soudní tahanice. Podpis smlouvy uvolňující finance z dotace se dodnes neuskutečnil (schvalování stále není ve fázi konečného podpisu). Město v tomto okamžiku musí hledat neplánovaný úvěr od „bankovního domu", který vyhodnotí riziko návratnosti a ohodnotí podmínky, které jsou z pohledu banky přiměřené a určí kritéria úvěru.

Budoucnost. Výše uvedené se zúročí v budoucnu. Variant možného vývoje je opět nespočet, dle úhlu pohledu na věc. Mezi variantou naprosté spokojenosti všech a naprostého ,,naštvání'..., je vějíř jiných možností a nikdy nebude jednotný názor. V nejbližší budoucnosti se stavba dokončí. Určí se provozovatel, ceny pro dodavatele odpadních vod a město bude splácet půjčené peníze (včetně dalších závazků) a provozovatel provozní výdaje. Potom se opět vrátíme k „coby-kdyby" nebo budeme vycházet z předešlých faktů, loajality k městu, serioznímu přístupu, rozložení zátěže a ochotě řešit problematiku vzniklé situace. Pojmenovat vzniklou situaci a zásluhy či „zásluhy" přinese čas. Přimlouval bych se, aby zorné pole umělo rozlišit věci profesionální od politických, včetně časové osy.

Milan Kotrnec