Broumovská klávesa

Tisk
kahanek1

Když jsem v létě 2007 poprvé přijel do Broumova – účinkovat na koncertě festivalu Za poklady Broumovska – nevycházel jsem z údivu. Do docela netradičního koncertního prostředí (jen částečně zrekonstruovaného kostelíku v malé vesnici u hranic) přišlo na vystoupení dvou mladých muzikantů několik set lidí! Později jsem zjistil, že je to zde zcela normální, a začal jsem se pídit po důvodu.

Narazil jsem na velkou skupinu lidí, které spojuje nejen láska k jejich kraji a touha po skutečně kulturním životě, ale také schopnost dávat svým myšlenkám reálnou podobu a dotahovat je do konce. Od té doby jsem byl na Broumovsku mnohokrát a vždy jsem viděl něco nového – další kus upravené zámecké zahrady, nový koncertní sál či třeba „jen" nově omítnutý dům u náměstí. Co je však snad ještě důležitější, vždy jsem měl chuť znovu usednout ke klavíru a zahrát si – protože tady bylo o čem hrát.

Ten pocit je do značné míry nesdělitelný, musí se zažít. A tak jsem si řekl, že bych to intenzivní a nezapomenutelné cosi, pro nás muzikanty tak nepostradatelné, rád zprostředkoval více lidem. A protože nejvnímavější ze všech jsou děti, napadlo mne, že by bylo nejlepší vymyslet a uspořádat akci právě pro ně. Rozhodnutí padlo na dětskou klavírní soutěž. Při ní totiž mohou místní genius loci zažít nejen soutěžící děti ale i jejich rodiče a pedagogové. Ti všichni také poznají Broumovsko jako kraj s bohatou historií i současností a úžasnými přírodními krásami. A protože by byla škoda omezovat se pouze na české luhy a háje, pojal jsem soutěž jako mezinárodní.

Touto myšlenkou byli nadšeni nejen mí přátelé z Agentury pro rozvoj Broumovska, bez jejichž partnerství bych se neobešel, ale později i spousta učitelů ZUŠ, s nimiž jsem o soutěži hovořil. Mou víru ve smysluplnost a životaschopnost celé akce potvrzovaly i významné osobnosti hudebního světa, které jsem kontaktoval zejména v souvislosti s jejich účastí v porotě – ze všech oslovených, mezi nimiž byli např. klavírní virtuos a vedoucí oddělení klávesových nástrojů na Akademii múzických umění v Praze prof. Ivan Klánský, prof. Noemi Maczelka z Univerzity v Szegedu, Generální ředitel České filharmonie David Mareček či intendant Symfonického orchestru Českého rozhlasu a koncertní pianista Jan Simon, neodmítl účast ani jeden!

Mezinárodní dětská soutěž Broumovská klávesa se tedy stává skutečností. Od 6. do 8. května 2011 si nejmladší generace klavíristů z celého světa dává dostaveníčko v Broumově a já doufám, že i Vy budete u toho. Srdečně Vás všechny zvu! Projekt Broumovská klávesa 2011 byl podpořen granty Královéhradeckého kraje a města Broumova.