Broumov – naše krásné město a kouzlo vánoc

Tisk

img_0926

Broumov je město bohaté historie a silného odkazu. Našimi ulicemi procházely v některých časech dějiny nejen Čech, ale i Evropy. Broumov přes svou velikost nikdy neztratil vliv na život kolem sebe a to platí o historii stejně jako o současnosti.

Dnešní doba je v mnoha ohledech složitá. Celý evropský kontinent hledá identitu a hodnoty, které budou určovat jeho budoucnost. Společnost se proměňuje. Nejistota zasévá mezi lidi nedůvěru a uzavřenost, jednotlivé společenství se navzájem vymezují a oddalují a kroky sbližování jsou často přehlíženy.

Náš Broumov je však, věřím, pevným bodem v této době. Odkaz benediktinů a duch místa ovlivňují nás všechny. Zažívám radost, vida kolik lidí opouští své domovy, aby se mohli v čase vánočním potkávat a zažívat tuto ojedinělou atmosféru společně. Jsem hrdý na náš kraj vychovávající tolik talentovaných, kteří umějí rozdávat své umění tak, jak jsem mohl prožít včera o třetí adventní neděli ve špitálním kostele sv. Ducha v Broumově. Ten se stal v tomto roce dalším místem pravidelného setkávání s kulturou a duchovnem. S tématy, která nás přesahují.

Síla a jedinečnost našeho města a kouzlo vánoc mě udržuje v naději, že Broumov může realizovat odvážné projekty. Že najde vždy kvalitní tým spolupracujících lidí a organizací a bude promlouvat do českých dějin stejně slyšitelně, jako v dobách své největší slávy.

K tomuto zamyšlení mě inspiroval včerejší koncert. Děkuji interpretům, organizátorům i posluchačům.