Prohlášení nového starosty Broumova Milana Kotrnce

Tisk
kotrnec
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám poděkoval za projevenou důvěru a vyslovil svůj osobní komentář - názor k výsledkům voleb a situaci, která vznikla po volbách.

Výsledky voleb nemá nejspíše cenu komentovat – osobní odpovědnost za volbu na volebním lístku a následné výsledky je důsledek vzniklé situace, jak jste volili. Vnímání voličů odráží osobní pocity dle volebního lístku každého voliče v kontextu dalšího vývoje a koaličních dohod. Já váš pocit plně respektuji. Konečný výsledek musím i já respektovat, přestože vím, že místní osobnosti zůstaly z různých důvodů za mou osobou. Vstupuji na půdu (někdy mám pocit, že na bažinu) kterou neznám a vyhodnocení opor v neznámém prostředí nebude jednoduché. Jsem si plně vědom, že v očích mnohých nejsem OSOBNOST pro Broumov. I já sám se vnímám jako týmový hráč a upřednostňuji seriozní spolupráci všech, kteří jsou ve hře. Nicméně jediný předvolební zveřejněný text mojí osobou je v tomto duchu, přestože jsem si nedělal ambice na žádnou pozici v samosprávě Broumova. A za tím si budu stát.

Právě proto budu vyžadovat konstruktivní spolupráci současné rady města a zastupitelstva. Je rozpracována spousta práce za nemalé prostředky a prioritou dle mého názoru bude, dotáhnout rozdělané projekty a navíc přiřadit či vyřadit další cíle v možnostech rozpočtu města. Případné nové pohledy, řešení a úpravy jsou otevřené k diskuzi. Můj cíl není zavrhnout fungující projekty a případné nadčasové vize. Současně je mou prioritou vzájemně si vysvětlit dřívější možná nedorozumění, neinformovanost, najít nová řešení, přístup pro propojení reálných a společných cílů v rámci co nejširší spolupráce. Konečný výsledek bude vizitkou nejen mé osoby, ale především všech účastníků společné práce. Tak jak vznikla společná koaliční dohoda zastupitelů města, tak by dle mého názoru měly fungovat ostatní složky samosprávy města, včetně přihlédnutí ke konstruktivním připomínkám a reálným požadavkům „opozice“. Jsem si vědom, že se dostávám na velmi tenký led, vzhledem k neznalosti vztahů v této rovině, ale zároveň budu požadovat vysvětlení, garance k tvrzením a požadavkům, tak abychom byli schopni vysvětlit výstupy ze vzájemné spolupráce a zároveň vnímat zpětnou vazbu z veřejnosti našeho města.

Možná je to z pohledu některých voličů, či občanů fádní blábol. Při vnímání mé osobní odpovědnosti za chod města a odpovědnosti ostatních, kteří ji budou vnímat na stejné úrovni, je to cíl velmi složitý. Vždy byly vztahy mezi jednotlivými účastníky dohod velmi křehké. Bude na nás, aby byly jisté a bylo na ně spolehnutí. Předešlému vedení nelze upřít nadčasovou vizi Broumova. Zároveň vzniklo dle mého názoru jisté informační vakuum a nezájem spolupracovat, vzhledem k vnímání veřejnosti a pocit odstavení některých článků, které měly zájem spolupracovat - což je chyba. Realita a vnímání nás, obyvatel Broumova, by měla být soudržná,  reálná a s vizí, že nejsme příhraniční výspa. Máme co nabídnout (což je závazek k nabízeným službám)- na tom je nutno stavět. Koaliční program vznikne po společné analýze současných možností, závazků a priorit pro budoucnost. Každý jsme šli do voleb se střídmým programem, který reagoval na mediální masáž o šetření a zodpovědném hospodaření. Předpokládám, že i výstup bude v duchu společného kompromisního řešení a nebude zatracovat rozpracované.

Logicky bývá při každém úspěchu pocit radosti a štěstí z dosaženého cíle. Osobně tento pocit nemám, převažuje respekt k práci a funkci, která mě čeká, kterou vykonávali moji předchůdci. Je to výzva, ze které chci vyjít se štítem, nikoli na štítu.

       Kotrnec Milan

starosta města Broumov