Vyšla nová brožurka s trasami výletů v okolí měst česko - polského pohraničí

Tisk
mapy

Novou brožurku, která nabízí 47 výletů po nově vybraných trasách z okolí měst Broumov, Hronov, Jaroměř, Česká Skalice, Červený Kostelec a polského Radkówa, vydala obecně prospěšná společnost Branka ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska.

V každém z měst začínají a končí pěší a cyklistické výlety. Součástí každého výletu je jeho popis, upozornění na zajímavosti v jeho okolí, mapka s vyznačenou trasou a mapka výškového převýšení. Hlavním cílem tohoto materiálu je podpora medializace a propagace turistické oblasti a tím zvýšení podvědomí o turistické nabídce v česko - polském regionu.

Obálky s vloženými výlety jsou od srpna letošního roku zdarma nabízeny v informačních centrech uvedených měst a vybraných ubytovacích zařízeních Broumovska. Obálka s návrhy výletů kolem Broumova nabízí tři pěší trasy a pět cyklotras. Pěší výlety vás zavedou od kláštera přes Třípanský kámen na Janovičky a zpět, další z Ruprechtic přes Ruprechtický Špičák, Janovičky a Bobří vrch do Broumova či z Broumova přes Křinice, Zaječí a Kovářovu rokli na Hvězdu. Cyklistické trasy míří do polského příhraničí, do Javořích a Stolových hor či do Adršpachu.