Zveřejňujeme prezentaci studie obnovy železniční trati mezi Broumovem a Tlumaczowem

Tisk
trat

V plném znění zveřejňujeme prezentaci studie proveditelnosti obnovení železničního spojení z Broumova do Polska, která byla v pátek 17. června 2011 prezentována veřejnosti na semináři v Broumově.

 

S projektem seznámili přítomné zástupci firmy Dopravního projektování Ostrava. Uvažované propojení si našlo mnoho zastánců, ale i oponentů. Stav názorů můžete sledovat v anketě na stránkách Našeho.Broumovska a v komentářích pod články k tématu.

Dokument ke stažení: Prezentace studie proveditelnosti 

Související článek s bohatou diskusí: Veřejnost Broumovska byla seznámena se studií obnovy železničního propojení s Polskem