MAS Broumovsko+ podporuje vzdělávání v regionu

Tisk

teamwork uzka 780x439MAS Broumovsko+ realizuje od 1. ledna 2018 čtyřletý projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II (MAP II), jehož cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v ORP Broumov tím, že bude podpořena spolupráce škol, aktérů neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatelů a dalších zapojených aktérů, kteří mohou ovlivnit kvalitu vzdělávání na Broumovsku.

V rámci předchozího projektu MAP I jsme společně se všemi, kteří se podílejí na vzdělávání dětí (školkami, školami a dalšími vzdělávacími subjekty), definovali problémové oblasti ve vzdělávání na Broumovsku.

V současnosti realizujeme různorodé aktivity, které pomáhají řešit některé z problémových oblastí, např.:
• pořádáme vzdělávací akce a workshopy pro pedagogické pracovníky, rodiče, zřizovatele,
• podporujeme spolupráci škol s knihovnami, muzeem, ZUŠ a dalšími subjekty,
• organizujeme setkání tematických pracovních skupin,
• podporujeme spolupráci školy a rodiny,
• zajišťujeme koučink a mentoring pro vedoucí pracovníky škol a začínající pedagogy.

Mimo jiné plánujeme aktivity na podporu karierového poradenství a regionální identity, aktualizujeme webovou mapu zájmového a neformálního vzděláváni tzv. EDUmapu (www.edumapa.cz), ve spolupráci se zkušenými lektory a pedagogy vytváříme soubory pracovních listů pro potřeby knihoven a muzea apod.

Projekt Místního akčního plánu vzdělávání na Broumovsku II byl finančně podpořen v plné výši, čímž se řadí mezi 7 % takto ohodnocených projektů MAP v ČR, a máme tak možnost realizovat všechny naplánované aktivity pro další rozvoj Broumovska v oblasti vzdělávání.

Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o MAP II nebo se chtěli do projektu aktivně zapojit, navštivte naše webové stránky www.mas.broumovsko.cz, případně nás kontaktujte na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 734 874 333 (Mgr. Michaela Baxová).

lllogggo