Dernisáž výstavy o zajateckém táboře s pietním aktem

Tisk

lager broumov coverV sobotu 3. listopadu bude naposledy možné navštívit výstavu o zajateckém táboře z první světové války v místech dnešního letiště mezi Broumovem a Martínkovicemi. Výstava představuje celkem na více než padesáti panelech dokumentaci života více než třiceti tisíc zajatců srbské, ruské, italské, rumunské a černohorské národnosti a jejich strážců. Více než 2500 zajatců vlivem zoufalých podmínek v táboře a v důsledku epidemií zemřelo.

Během soboty od 11 a 13 hodin proběhnou komentované prohlídky výstavy a od 15 hodin dernisáž spojená s pietním aktem na připomínku zajatců, kteří byli v zajateckém táboře v letech 1915 – 1918 zadržováni rakousko-uherskou armádou. Dne 3. listopadu 1918 došlo k rozpuštění zajateckého tábora, proto je ukončení výstavy stanoveno symbolicky na stejný den po 100 letech.

Dernisáž a pietní akt proběhnou v místech někdejšího zajateckého hřbitova v Martínkovicích, čestnou stráž u památníku, který si postavili sami zajatci, budou stát členové Spolku vojenské historie v dobových uniformách. Krátké proslovy pronesou představitelé samosprávy a zástupci velvyslanectví států, jejichž občané byli v zajateckém táboře internováni, památku vojenských veteránů připomenou zástupci Svazu bojovníků za svobodu.

Pietní akt zakončí modlitbou za zemřelé děkan broumovské farnosti Martin Lanži. Čestnou salvu na počest hrdinů a obětí válek vypálí členové Gardy polických ostrostřelců – spolek Radecký.

Po skončení dernisáže bude následovat varhanní koncert v provedení Adama Viktory a sopranitky Gabriely Eibenové v kostele sv. Martina a Jiří v Martínkovicích od 17 hodin.

obrazek_10

obrazek_10
zpět na článek