Na finální dokončení oprav střechy děkanského kostela chybí 200 tisíc korun

Tisk

začátek2017 2Nedávné počínání vichřice Sabine způsobilo vyhození jednoho celého okna na klášterním kostele sv. Vojtěcha a taky ztrátu několika tašek na kostele sv. Markéty v Šonově. Škody by však zcela jistě byly i na děkanském kostele sv. Petra a Pavla v Broumově.

Naštěstí na centrálním svatostánku rozsáhlé broumovské farnosti probíhá už od roku 2012 postupná výměna střešní krytiny. Není to tak dávno, abychom neměli v živé paměti, jak bylo nebezpečné se během silnějšího větru vyskytovat v okolí této jedinečné sakrální stavby. V blízkosti, kde se nachází základní škola a osmileté gymnázium. A taky je každým dnem předmětem zájmu nejenom tuzemských turistů.

Na to, abychom mohli osm let prací na obnově střechy farního kostela letos úspěšně uzavřít, potřebuje Římskokatolická farnost – děkanství Broumov ještě 200.000,-Kč. Zbývá dokončit výměnu nad bočním vchodem a celkovou výměnu krytiny nad sakristií. Od ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje a Města Broumov má ŘKF-děkanství k dispozici aktuálně 595.000,-Kč. Zbylé je nutné sehnat. Pokud se rozhodnete přispět, číslo účtu je 35-1180703399/0800. Můžete přidat heslo "Střecha". Pán Bůh požehnej Vaší velkorysosti a pomoci.

Pomůžete tak uzavřít dlouhou etapu, během které třeba třikrát proběhly letní olympijské hry: v Londýně (2012), v Rio de Janeiro (2016) a v Tokiu (2020). Délka závisela na finančních možnostech farnosti. Dvě stě aktivních katolíků od Božanova po Vernéřovice není sto financovat opravy dvanácti kostelů, které spravuje broumovská farnost. Samotná výměna měděné, a tím pádem krytiny, u které se očekává výrazně delší životnost, vyšla na 7 mil. Kč. Přičemž jsme už v roce 2011 v interiéru petropavlovského svatostánku vyměnili elektroinstalaci za 450.000,-Kč, v letech 2014 – 2017 restaurovali varhany za 1,3 mil. Kč a v letech 2016 – 2020 restaurovali boční oltář sv. Jana Nepomuckého za 1,5 mil. Kč.

Římskokatolická farnost – děkanství Broumov je prosta restitučních nároků. Od roku 2007 se povedlo na postupné opravy kostelů broumovské farnosti získat přes 100 mil Kč (Evropská unie 45 mil. Kč, zbytek MK ČR, KHk, BiHK, dárci). Z toho pro děkanský kostel sv. Petra a Pavla šlo přes 10 mil. Kč. Díky patří ministerstvu kultury, Královéhradeckému kraji, Městu Broumov, Biskupství královéhradeckému, Česko-německému fondu budoucnosti, farníkům a soukromým dárcům. Během letošního roku chceme tak nejenom dokončit výměnu střešní krytiny, ale rovněž i připravit projektovou dokumentaci na fasádu a okna daného sakrálního objektu, přičemž odhadované náklady jsou kolem 100.000,-Kč. Když to půjde a Vy pomůžete jakýmkoli laskavým darem, budeme už příští rok pracovat na fasádě, která, když zafouká, dělá kolem kostela sv. Petra a Pavla pořádnou neplechu.

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek