V Ulitě byl zahájen provoz

Tisk

ulitaOd 11. května 2020 je znovu umožněna osobní účast dětí ve střediscích Domu dětí a mládeže Ulita Broumov. Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM a podmínkách účasti najdete na stránkách Ulity.

Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde, které předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.

Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.

Od 18. května 2020 zahájí činnost i některé aktivity pro dospělé, činnosti pro rodiče s dětmi a pro předškoláky zatím obnoveny nejsou. Aktuální seznam otevřených kroužků také najdete na stránkách Ulity.

V plném proudu jsou také přípravy na letní příměstské a pobytové tábory, volná místa jsou ještě na pobytových táborech "Skály", na "Střeleckém táboru" i na některých týdnech příměstských táborů. Aktuální informace o volných místech podají pracovnice recepce na 491 521 381 nebo 608 412 618.

Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.