Kláštery v Broumově a v polském Křešově plánují spolupráci

Tisk

kr1Kláštery v Broumově a v polském Křešově jsou od sebe vzdálené jen 27 kilometrů a již několikrát v minulosti velmi úzce spolupracovaly. Teď, v rámci pracovních schůzí, je plánovaná vzájemná výměna zkušeností, zejména v kulturní a turistické oblasti.

Z těchto důvodů minulý týden navštívili sanktuář v Křešově zastupitelé Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov pod vedením Jana Školníka v doprovodu starosty Broumova Milana Kotrnce a správce broumovského kláštera Přemysla Sochora. Na místě broumovské hosty uvítali kancléř biskupství v Legnici kněz Józef Lisowski, kněz prelát Marian Kopko a další reprezentace sanktuária. Prohlídku ukončil varhanní koncert uspořádaný speciálně kvůli broumovským hostům. Celá česko - polská skupina se v rámci zpětné návštěvy následně přesunula do Broumova.

"Dějiny obou klášterů se mnohokrát prolínaly, hlavně kvůli benediktínům. Postavení benediktínského kláštera v Křešově v roce 1242 zaplatila kněžna Anna, vdova po Jindřichu II. Pobožném. Tenkrát tam byli benediktíni z českých Opatovic. Boleslav I. Surový, který byl vnukem Anny, jako kníže javorský si v roce 1289 koupil majetek kláštera a v roce 1292 zaplatil založení cisterciáckého opatství. Po několika staletích, v roce 1919, byli do kláštera pozváni benediktíni z Emauz u Prahy. Zajímavostí je, že v tamním kostele sv. Josefa se nachází historické varhany, které prý kdysi byly zapůjčené od broumovského benediktinského řádu," uvedl historii spolupráce českých a polských benediktínů Kryštof Karvovsky ze Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek