Broumovsko v srpnu reprezentovalo na významných akcích v Nowe Rudě

Tisk

br1Město Broumov přijalo pozvání ke společné prezentaci od partnerů z Nowe Rudy. Během srpna tak společně propagovali region Broumovsko & Noworudsko na dvou významných akcích v Nowe Rudě. Společná kooperace funguje i mimo projektové aktivity. Obě města zúročují úsilí během posledních dvaceti let spolupráce v tomto česko - polském příhraničním regionu.

První akce se uskutečnila od 6. do 8. srpna na noworudském náměstí. Jednalo se o 12. ročník Mezinárodního festivalu folklóru, který byl spojený s ochutnávkou regionálních potravin. Náš region zastupovala brigádnice Klaudia působící během letních prázdnin na infocentru v Broumově.

Návštěvníkům, kterých za celou dobu přišlo na stovky až tisíce, předávala připravené balíčky s drobnými upomínkami a tištěnými propagačními materiály. Region Broumovsko díky tomuto festivalu zacílil v rámci propagace zejména na polské návštěvníky.

O tři týdny déle, v sobotu 30. srpna, se uskutečnila další významná turistická akce. Nowa Ruda byla zastávkou historického turistického vlaku "Kilof", který každoročně putuje po jedné z nejhezčích železničních drah v Polsku charakterizující se množstvím vysokých viaduktů i tunelů ve skalách. Na trase Kłodzko – Wałbrzych je Nowa Ruda důležitým bodem, kde se do historické parní lokomotivy dolévá voda. Během dvouhodinové přestávky tak měli cestující možnost zhlédnout s průvodcem největší pamětihodnosti Nowe Rudy, vychutnat si připraveného doprovodného programu včetně stánkového prodeje upomínek, regionálních produktů a turistického informačního servisu doplněného o tištěné propagační materiály.

Do Nowe Rudy díky známosti této akce přijeli turisté z celého Polska i zahraničí – zejména z Rakouska a Německa.

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek