Kotlíkovou dotaci získalo celkem 884 lidí. Další žádosti se budou sbírat letos v září

Tisk

kotlik kominO první várce kotlíkových dotací je rozhodnuto. O finance na nový kotel si v Královéhradeckém kraji zažádalo celkem 982 obyvatel, kladným hodnocením prošlo asi 94 procent žádostí. Všechny projekty jsou již vyhodnoceny a seznam úspěšných žadatelů bude umístěn na webových stránkách kraje v sekci Kotlíkové dotace – schválené projekty.

"O kotlíkové dotace byl velký zájem. Během 14 dnů se nám přihlásilo 982 žadatelů, téměř 94 procent z nich bylo úspěšných. Z vyčleněných 100 milionů korun jsme vyčerpali prakticky celou částku, a to 99,9 milionu korun. Průměrná výše udělené dotace se pohybovala kolem 113 tisíc korun," informoval náměstek hejtmana zodpovědný za evropské granty a dotace Otakar Ruml.

Necelých šest procent žádostí se zařadilo mezi neúspěšné, a to z důvodu nesplnění podmínek výzvy. Mezi nejčastější prohřešky, kvůli kterým nemohla být žádost podpořena, byla duplicita žádostí, kdy žadatel finalizoval více žádostí najednou, žadatelé nezískali souhlas spoluvlastníka nemovitosti, nedodali potřebné doklady ani na výzvu administrátorů, žadatel byl v insolvenci, nebo uvedl nepodporovaný zdroj vytápění, například kamna nebo krb.

V letošním roce se kraj chystá vyhlásit ještě jednu výzvu, a to opět se stomilionovou alokací. Konkrétní podmínky této výzvy by mělo schválit krajské zastupitelstvo na červnovém jednání. "S příjmem žádostí počítáme asi od poloviny září. Nechceme výzvu startovat během letních prázdnin v době dovolených tak, aby měli všichni stejnou příležitost získat dotaci," doplnil náměstek Ruml. V tomto roce se bude jednat prozatím o výzvu poslední a její součástí bude zřejmě i zásobník pro žádosti, které budou podpořeny v případě, dojde-li v rámci vyúčtování dílčích projektů k nějakým úsporám. "V zářijové výzvě žádné významné změny neplánujeme. Velmi se nám osvědčil sběr žádostí skrze elektronický systém, tento postup tedy zachováme," uzavřel náměstek Ruml.

Zářijová výzva k podání žádostí o kotlíkovou dotaci bude v historii kraje již třetí. Poprvé byly kotlíkové dotace vyhlášeny v roce 2014, kdy celkový objem rozdělených peněz činil 20 milionů korun. Kraj se podílel 10 miliony korun, stejnou částku poskytl Státní fond životního prostředí. S žádostí o dotaci se na kraj obrátilo tehdy asi 400 zájemců. Od roku 2015 jsou zdrojem kotlíkových dotací evropské peníze, kdy je pro Královéhradecký kraj vyčleněno až do roku 2020 celkem 600 milionů korun.