Broumovsko

Pátek 26.duben 2019

Poslední aktualizace29.04.2019 04:08

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Hyde Park Magazín Z Janovic cestou dalekých výhledů po vnitřní kuestě Polické pánve

Z Janovic cestou dalekých výhledů po vnitřní kuestě Polické pánve

Email Tisk PDF
seznam článků
Z Janovic cestou dalekých výhledů po vnitřní kuestě Polické pánve
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Všechny strany

1 Výhled z Čápu na Krkonoše

Na našem dnešním geologicky zaměřeném výletu za zajímavostmi Národního Geoparku Broumovsko se tentokrát vydáme hlavně po jihozápadních návrších Polické vrchoviny a prohlédneme si pěkně z výšky nadmíru zajímavé a v českých zemích ojedinělé geomorfologické struktury Polické křídové pánve. 

Několikrát přitom cestou sestoupíme i do skalních rozsedlin a zákoutí, abychom si i zblízka prohlédli a osahali horniny, které tyto struktury tvoří. Trasu našeho treku s délkou necelých 19 km a převýšením přibližně 430 výškových metrů stoupání a asi 580 metrů sestupu můžeme ohodnotit jako středně náročnou, na které určitě užijeme pevnější pohodlnou turistickou obuv.

Do výchozího místa – obce Janovice u Trutnova, se nejlépe dopravíme romanticky po železnici místní lokálkou. Od železniční stanice vyrazíme po zeleně značené turistické cestě a hned v úvodu za místním hřbitovem vystoupáme prudkým zalesněným svahem na vnitřní kuestu (asymetrický horský hřbet – vysvětlili jsme si v předchozích tipech na výlet) mísovitého území Polické pánve. Na turistickém rozcestí Před Zvětralým vrchem jsme se ocitli na vrcholové ploše vnitřní kuesty, po které již pohodlněji rovinatějším terénem budeme ještě mírně stoupat žlutě značenou cestou po horní hraně kuesty k jihovýchodu. Zde z otevřené polní cesty už po levé ruce uvidíme z lesa vystupující skalní věže Adršpašsko-teplických skal, tvořené zdejšími nejmladšími druhohorními horninami – světlými křemennými kvádrovými pískovci svrchně křídového stáří (cca 89 milionů let).

Po pravé ruce uvidíme jižním směrem pod hranou vnitřní kuesty také členitý zalesněný okraj vnější kuesty Polické pánve nad údolím Jívky, a za ním táhlý zalesněný hřbet Jestřebích hor, tvořený výrazně staršími prvohorními horninami karbonského stáří a představující hlavní útvar Žacléřské vrchoviny. Výhled na tuto okolní i vzdálenější krajinu si ještě vylepšíme výstupem na rozhlednu na nejvyšším vrcholu Adršpašsko-teplických skal – Čápu (786 m n.m.). Odtud se nám naskytnou krásné panoramatické výhledy nejen na pískovcové skalní město a výrazné asymetrické hřebeny kuest jihozápadní části Polické pánve, ale také na pískovcový Křížový vrch, stolový vrch Ostaš, kuestu Broumovských stěn a výrazné vrcholy polských Stolových hor. V dálce pak v různých směrech můžeme pozorovat hřebeny vulkanických Javořích a Vraních hor, Orlických hor, Krkonoš, údolí řek Úpy a Metuje nebo vzdálenou siluetu hřebene Sovích hor v Polsku.

Přímo pod rozhlednou a v jejím bezprostředním okolí si můžeme osahat zmíněné křemenné pískovce a prohlédnout si na skalách patrné zvrstvení a formy vzniklé zvětráváním těchto pískovců. Z vrchu Čáp sestoupíme po zelené značce do osady Skály. Zde využijeme možnosti prohlídky místních přírodních a historických zajímavostí a po krátké Naučné stezce „Skály – Bischofstein“ obejdeme tajemné rašelinové Černé jezírko a vystoupíme na vyhlídku zříceniny skalního hradu Skály (Bischofstein), vybudovaného mezi pískovcovými věžemi dnešních Jiráskových skal. Ze zříceniny sestoupíme ke krátkému (či delšímu) občerstvení v příjemném prostředí zámeckého dvora restaurace Bischofstein. S novými silami se vydáme dále po zelené turistické značce polní silničkou přes rozlehlé návrší směrem ke Stárkovu.

Po většinu cesty přes toto návrší se můžeme kochat asi nejlepšími celkovými výhledy na celou Polickou pánev a její hlavní geomorfologické struktury. Krásně odtud vidíme mísovitou prohlubeň Polické pánve, na jejímž dnu uprostřed leží město Police nad Metují, o kousek vedle z ní trčí relikt (zbytek) nadložních pískovců ve formě stolového vrchu Ostaš. Větší zbytek těchto svrchně křídových, zatím nezvětralých a neodplavených, křemenných pískovců vidíme o něco dále k severozápadu ve formě skalních měst Adršpašsko-teplických skal.

A celá tato mísovitá pánev, která do sebe svádí a v hlubinách schraňuje srážkovou vodu z celé oblasti, jako jeden z největších přírodních rezervoárů nejkvalitnější pitné vody v Čechách, je elipsovitě obroubena dvěma řadami asymetrických hřbetů – kuest se zalesněnými prudšími, tedy vnějšími svahy. Jejich vnitřní strany, mírně se svažující do středu pánve jsou většinou obhospodařovány jako pole či pastviny. U Solovického Dvora přejdeme silnici z České Metuje do Jívky a zeleně značená cesta nás opět vyvede na horní hranu vnitřní kuesty. Po necelém kilometru nás tato cesta svede mírně pod hranu kuesty a vnoří nás do hluboké skalní rozsedliny, nazývané Vysoký kámen nebo lidově Trpasličí rokle, vzniklé hlubokým gravitačním rozrušením příkrého svahu a následným odsednutím a odkloněním odloučené části skalního masívu tvořeného opukami (slínovci) a vápenatými prachovci až pískovci.

Tyto typy hornin, tvořících vnitřní kuestu Polické pánve, si můžeme při průchodu rozsedlinou velmi detailně prohlédnout. Po výstupu z rokle se nám ještě naskytne možnost pěkného výhledu z romantické skalní vyhlídky na obec Stárkov a údolí potoka Dřevíč, vyhloubené v úžlabině mezi vnitřní a vnější kuestou jihozápadního okraje Polické pánve. Z vyhlídky budeme pokračovat dále po zelené značce, po níž následně z rovinatého návrší kuesty sestoupíme v Maršově nad Metují do hluboce zaříznutého údolí řeky Metuje. Po jejím břehu nás zelená turistická značka provede celým kaňonovitým Maršovským údolím s četnými skalními výchozy. Mezi nejzajímavější ukázky intenzivně erodovaných skalních srubů v nárazovém břehu meandrů Metuje zde patří lokalita „Stěnky pod Maršovem“ u dřevěné lávky přes řeku, kde uvidíme typické formy zvětrávání písčitých jílovců a vápnitých pískovců.

Na další zajímavě modelované skalní formy narazíme hned v nárazovém břehu následujícího meandru Metuje asi o 250 m dále po proudu. Na této romantické lokalitě „Poradní skála“, v památném místě setkávání skautů a trempů pod táhlým ostrohem zříceniny hradu Vlčinec, uvidíme intenzivní pseudokrasovou modelaci skalních pilířů a věží, vzniklou selektivním zvětráváním pestrých vrstev jemnozrnných křídových sedimentů - písčitých jílovců, slínovců, a vápnitých i spongilitických (s obsahem jehlic křemitých mořských hub) prachovců až pískovců.

V rozsedlinách skalních pilířů najdeme i malé pseudokrasové jeskyně nebo menší skalní okna v horních partiích skalních věží. Odsud nám už zbývá jen necelý kilometr do cíle naší geologické výpravy – obce Velké Petrovice, kam dojdeme pohodlnou pěšinou a dále cestou po zelené turistické značce. V závěru naší cesty, těsně před silnicí z Police nad Metují do Hronova, po levé straně v částečně uměle odkrytém skalním výchozu můžeme všimnout hojných bochníkovitých a kulovitých vápenatých konkrecí i souvislejších vrstev pevných spongilitických vápenců ve vrstvách spodně křídových prachovců a slínovců, tvořících spodní partie Polické křídové pánve.

Tímto dnešním výletem jsme si ucelili obrázek o jedné z nejvýznamnějších geologických a hydrogeologických struktur nejen Národního geoparku Broumovsko, ale i celé České republiky, a můžeme se těšit na další poznávací výpravy za geologickou historií Broumovské vrchoviny.


Více si můžete o zmíněných i dalších zajímavých lokalitách Národního Geoparku Broumovsko přečíst na: www.geopark.broumovsko.cz.

Foto: Stanislav Stařík

Logo cz pl eu barevne

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Police očima dětí

Police očima dětí

K příležitosti letošního Dne dětí paní učitelka Martina Nosková s podporou Muzea papírových modelů v...

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 26. do 28. dubna

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 26. do 28. dubna

Divadelní představení pro děti i pro dospělé, stezka odvahy v Hejtmánkovicích, pohádková procházka v...

Na květnové svátky se očekává zvýšený zájem turistů o Adršpašsko-teplické skály

Na květnové svátky se očekává zvýšený zájem turistů o Adršpašsko-teplické skály

Skalní města na severovýchodě Čech zaznamenávají každým rokem na přelomu dubna a května velmi vysoko...

Už jste se někdy ocitli v pekle?

Už jste se někdy ocitli v pekle?

Pokud ne a chcete vidět, jak to tam vypadá, tak nesmíte chybět na koncertě Adama Bomba. Ten se koná ...

Bruneta po ránu, blondýna večer

Bruneta po ránu, blondýna večer

"Uvařím si kávu. Kopec kávy. Hustou, silnou, vroucí, krutou, sprostou. Životní šťávu unavených..." c...

Doporučujeme

"Zahraniční pobyt byl pro mě jednou z nejdůležitějších životních zkušeností," říká Eva Vodochodská z Broumova

eva

Díky Vzdělávacímu fondu AMOS se archivářka Eva Vodochodská mohla vydat na dvouměsíční pracovní stáž do Diecézního archivu v rakouském městě Sankt Pölten. Níže najdete krátký rozhovor o její zahraniční zkušenosti, a kdo by se chtěl inspirovat, může zažádat o stipendium v letošní výzvě fondu AMOS. Uzávěrka přihlášek je 31. května 2019... celý článek

 

Poslední komentáře