Broumovsko

Čtvrtek 2.červenec 2020

Poslední aktualizace 3.07.2020 04:17

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Hyde Park Názory Broumovský radní Arnold Vodochodský: "Můj pohled na Sportcentrum"

Broumovský radní Arnold Vodochodský: "Můj pohled na Sportcentrum"

Email Tisk PDF
sportcentrum1

Vážení spoluobčané,

vzhledem k bouřlivým diskuzím, které se v poslední době rozpoutaly v souvislosti s broumovským Sportcentrem, bych Vám rád touto cestou zprostředkoval svůj pohled na věc.

Nejprve mi dovolte pár slov k mimořádnému zastupitelstvu, které se uskutečnilo v pondělí 4. dubna 2011. Ti z Vás, kteří se této schůze zúčastnili, si jistě všimli, že většina zastupitelů včetně mě se nezapojila do diskuze, a chápu, že některým z vás, obzvláště těm, kteří byli na zastupitelstvu poprvé, se tento přístup nelíbil.

Důvod je prostý. Veškeré argumenty rozhodující o tom, zda podpořím či nepodpořím projekt broumovského sportcentra v podobě, v jaké byl navržen, padly na dřívějších jednáních zastupitelstva již mnohokrát. Já osobně jsem považoval doslova za kontraproduktivní pomáhat zastáncům projektu v rozpoutávání hádek a urážek tím, že bych své názory znovu opakoval, zejména když vím, že je druhá strana stejně nechce slyšet a reaguje na ně jen neustálým napadáním a opakováním svých polopravd.

Za svou osobu Vás mohu ubezpečit, že kdyby se na tomto zastupitelstvu objevila jakákoli nová informace, určitě bych na ni reagoval.

Co mě tedy k mému rozhodnutí hlasovat proti tomuto projektu vedlo?

1.       Soutěž vypsaná na zhotovitele projektové dokumentace byla Českou komorou architektů prohlášena za neregulérní a tato nedoporučila svým členům zúčastnit se. Tím se soutěže zúčastnili jen ti architekti, kteří se toto oficiální stanovisko rozhodli nerespektovat. Z toho důvodu se do soutěže dostaly jen dva projekty. 

2.       Do srpna 2009 platilo, že město o dotaci bude žádat samo s tím, že byla možnost získání až 93% z částky na projekt. V listopadu 2009 se však zastupitelstvo dozvědělo, že se změnil dotační titul a do projektu by měl vstoupit soukromý subjekt. APRB servisní s.r.o. (investor a provozovatel Sportcentra Broumov) vznikla 3.7.2009. Starostka přiznává, že koncem srpna 2009 již věděla o problému čerpání dotace z fondu rozvoje měst na tento projekt a o možnosti vstupu soukromé firmy do tohoto projektu.

3.       V září bylo tehdejší starostkou (ne Radou města!!!) zadáno vypracovat Studii proveditelnosti. Tuto studii zpracovala firma Dextella.cz (není v Obchodním rejstříku) na základě žádosti APRB (viz strana 5 studie)- již v tuto dobu se počítá s provozovatelem právě APRB servisní s.r.o., o čemž zastupitelé nic nevědí. Peníze za tuto studii ( 140 000,- ) město proplatilo APRB občanské sdružení.

4.       V září 2009 proběhlo zastupitelstvo, kde již zastupitelé mohli být o změnách financování seznámeni. Bohužel - o sportcentru nepadlo ani slovo.

5.       27.10.2009 byli zastupitelé pozváni na pracovní seminář, který se konal 2.11. 2009 a týkal se právě projektu sportcentra. Zastupitelé zde poprvé získali informaci právě o možnosti čerpat finance z jiného fondu a zde se také oficiálně seznámili s faktem, že potencionálním provozovatelem a investorem je APRB servisní s.r.o.

6.       4.11.2009 proběhlo zasedání zastupitelstva, kde byli zastupitelé oficiálně seznámeni se vstupem APRB servisní s.r.o. do projektu sportcentra jako nového investora a provozovatele... Požadavkem APRB je změna v projektové dokumentaci. Původně navržené kluziště má být změněno na bowlingové centrum. Přítomný zástupce ateliéru TSUNAMI není schopen určit cenu navýšení projektu. (V dalším měsíci tuto cenu již zastupitelé znají: cca 700 000,- Kč). Ke všem schůzím zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam, který je archivován. Záznam k tomu jedinému bodu jednání se záhadně ztratil (???).

7.       13.1.2010 byla Radou města schválena nájemní smlouva na 25 let firmě APRB servisní s.r.o. Tuto smlouvu vypracovala sama tehdejší starostka bez jakékoliv konzultace s právníkem města a tato smlouva nebyla parafována právníkem města. Zastupitelům tento krok odůvodnila tak, že je sama právničkou. Tímto krokem se Rada města v čele s tehdejší starostkou vyhnula vyhlášení výběrového řízení na provozovatele sportcentra, čímž prakticky zabránila dalším subjektům ucházet o tento projekt a eventuelně nabídnout lepší podmínky pro město.

8.       Na jednání zastupitelstva v květnu 2010 jsem podal návrh usnesení týkající se přezkoumání nájemní smlouvy právníkem města, jelikož jsem měl obavu, zda není tato smlouva neplatná. Připadlo mi nanejvýš podezřelé, že např. 13.1.2010 byla Radou města schválena nájemní smlouva a teprve den poté - 14.1.2010 - byl zveřejněn záměr pronájmu. To je stejné, jako kdyby kdokoli z Vás pronajal někomu byt a teprve druhý den dal do novin inzerát s nabídkou pronájmu bytu. Jelikož je tato smlouva přímou součástí procesu žádání o dotaci, obával jsem se rizika, že dotace, nebo její část, bude muset být vrácena. Zastupitelstvo tento můj návrh neodsouhlasilo, a dokonce odmítlo vzít ho na vědomí.

9.       Během měsíce září byla získána dotace ve výše cca 132 milionů Kč. Tuto dotaci ovšem nezískalo město (ani nikdy nebylo žadatelem), nýbrž APRB servisní s.r.o. Nehrozí tedy, že by město v budoucnu nemohlo získávat další dotace.

10.    Díky výsledku voleb a změně vedení města a osazenstva rady došlo k následujícím krokům: 

a.       zrevidování nájemní a partnerské smlouvy

b.       proběhla jednání s APRB servisní s.r.o.

c.        město nechalo zpracovat finanční analýzu od nezávislé firmy. Ta je k dispozici na internetových stránkách města. Výsledek analýzy byl jasný - projekt je pro město finančně maximálně rizikový.

d.       CEP (Centrum evropského projektování) - manažer projektu - zpracoval analýzu rizik spojených s tímto projektem. Tato analýza také nevyzněla příznivě. I tento dokument je k dispozici na oficiálních stránkách města.

Všechna výše uvedená fakta a podezřelé časové posloupnosti postupně vedly k mému rozhodnutí projekt v takovéto podobě nepodpořit. Jako zastupitel a radní cítím zodpovědnost za hospodaření s městským, a tedy i Vaším, majetkem a výše zmiňovaný projekt se s těmito zásadami neslučuje. Proto jsem byl připravený v případě odsouhlasení projektu rezignovat na post radního. Projekt byl už od počátku špatně připravený, byl netransparentní a provázela ho řada nejasností a podezřelých okolností. Navíc finanční rizika vyplývající pro město jsou pro mě neúnosná. Já osobně bych byl velmi rád, kdybychom tu bazén mohli mít, a připouštím, že město by si teoreticky mohlo „dovolit" financování provozu (jde o cca 16 - 20 mil. Kč ročně), nicméně by to na mnoho let paralyzovalo městský rozpočet, čímž by si město nemohlo dovolit podporovat příspěvkové organizace, kulturní a zájmové spolky a hlavně udržovat svůj majetek.

Veškeré dokumenty, které se tohoto tématu týkají, jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách města (www.broumov-mesto.cz).

I já osobně jsem připraven v případě Vašeho zájmu odpovědět na jakékoli dotazy či připomínky. 

Arnold Vodochodský
Radní a zastupitel města Broumova
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Noční hrané prohlídky odhalí v klášteře tajemství broumovského meteoritu

Noční hrané prohlídky odhalí v klášteře tajemství broumovského meteoritu

V pátek 3. července startují v národní kulturní památce broumovského kláštera Noční hrané prohlídky....

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 3. do 5. července

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 3. do 5. července

Koncerty dvou festivalů, cyklistický závod, vernisáž a možnost navštívit kostely na Broumovsku. To j...

Dnes začalo dopravní omezení v Broumově. Vznikne nový prostor před úřadem a místo pro přecházení

Dnes začalo dopravní omezení v Broumově. Vznikne nový prostor před úřadem a místo pro přecházení

Dnes začnou stavební práce na rekonstrukci místa pro přecházení a úpravě prostoru před městským úřad...

Volejbalistům Broumova těsně unikl Letní pohár

Volejbalistům Broumova těsně unikl Letní pohár

Po uvolnění nařízení vlády se volejbalisté Slovanu Broumov zapojili do Letního poháru. Hrálo se vyřa...

První červencový týden nabídne hned dva živé koncerty festivalu Za poklady Broumovska

První červencový týden nabídne hned dva živé koncerty festivalu Za poklady Broumovska

Ve středu 1. července zamíří festival Za poklady Broumovska do obce Vižňov, kde v kostele sv. Anny p...

Doporučujeme

Rozhovor se Stanislavem Pitašem o akci Free World Broumov 2020

13346582 954272128004039 1456887943798586450 n 1

"Člověk musí být trochu šílený, aby mohly vznikat výjimečné věci."

V sobotu 5. září se bude v Broumově konat zcela unikátní akce. Pokud vše vyjde podle představ, mělo by se ten den na Mírovém náměstí sejít 160 hudebníků, aby si společně zahráli několik známých rockových šlágrů. Něco podobného nemá v České republice obdoby a Broumov se tak hlásí o jedinečné prvenství. Více o akci nám prozradí její organizátor, pan Stanislav Pitaš...celý článek

 

Poslední komentáře