Broumovsko

Sobota 6.červen 2020

Poslední aktualizace 5.06.2020 05:54

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Hyde Park Názory DOKUMENT: Projevy hejtmana France a odstupující starostky Růčkové na ustavujícím zastupitelstvu Broumova

DOKUMENT: Projevy hejtmana France a odstupující starostky Růčkové na ustavujícím zastupitelstvu Broumova

Email Tisk PDF
zast5
zast1
  • Předchozí
  • 1 of 2
  • Další
Veřejné zastupitelstvo města Broumova, které se sešlo poprvé v novém složení v sále broumovské Střelnice 8. listopadu 2010, nebylo určeno k diskuzi. Přesto jsme mohli zaznamenat, vedle všech plánovaných úkonů, tedy slibu všech nových zastupitelů, zvolení starosty Milana Kotrnce, místostarosty Kamila Slezáka a všech nových členů rady, dva diskusní příspěvky - královéhradeckého hejtmana Lubomíra France a odstupující starostky Libuše Růčkové.

 

Jako první dostal po volbě starosty možnost promluvit hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, sám staronový broumovský zastupitel. Ve svém vystoupení gratuloval novému starostovi ke zvolení a následně přidal svůj pohled na uplynulých osm let Broumova, které měl možnost podle vlastních slov „nejdříve čtyři roky vnímat jako opoziční zastupitel, pak dva roky jako spolupracovník paní starostky Růčkové na pozici místostarosty a poslední dva roky jako hejtman Královéhoradeckého kraje“. Jeho hodnocení: úspěch v oblasti investic a především v míře získaných prostředků na tyto investice z mimorozpočtových zdrojů. Hejtman vyjmenoval následující realizované investice: kostelní náměstí, záchrana Slovanu při dostavbě kabin, park Alejka, výměna oken u mateřské školy na Křinickém sídlišti a totéž u Městského úřadu na Spořilově, vyřešení parkování na místě bývalé požární zbrojnice a zvýšení počtu parkovacích míst na Křinickém sídlišti a další. Vše za významného podílu financování z jiných než rozpočtových zdrojů. Vedle toho hejtman zmínil i akce, jejichž realizace je u konce nebo nás čeká. Zde jmenoval rekonstruované kino, připravenou rekonstrukci rozvodů tepla na Spořilově (schválená dotace) a projekt, který zastupitele ještě čeká posoudit a rozhodnout o něm a který 17. září získal dotaci ve výši 130 mil. Kč - tedy Sportcentrum Broumov. Na závěr své řeči předal odstupující starostce Libuši Růčkové kytici a ještě jednou poděkoval za její práci pro město Broumov. Ke gratulaci se přidalo i několik dalších zastupitelů a zástupců veřejnosti v sále.

Druhým a posledním „diskutujícím“ byla právě odstupující starostka Broumova JUDr. Libuše Růčková. Nejprve předala novému starostovy symbolicky prapor města tak, jak ho ona přebírala před osmi lety od tehdejšího starosty Zdeňka Streubela, poté přednesla projev, jehož plné znění jsme získali, a tak ho zde uvádíme:


Projev přednesený JUDr. Libuší Růčkovou, dosavadní starostkou města Broumova, při ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Broumova

 Vážený pane starosto, vážené dámy a pánové,

za 10 dnů uplyne 8 let ode dne, kdy jsem byla zvolena v tomto sále starostkou města Broumova. Stále se pamatuji na svou tehdejší radost ze šance pracovat pro město. Na webových stránkách města si můžete v elektronické verzi Broumovského zpravodaje, a to v listopadovém čísle z roku 2002, najít řeč, kterou jsem tehdy po svém zvolení přednesla. Pokládám za úspěch, že po osmi letech mohu skládat účty z každého slova, které jsem tehdy řekla. Mluvila jsem o tom, že bychom měli skončit s očekáváním, že vše za nás ve městě udělá někdo jiný: někdo zamete chodníky, někdo uspořádá koncert, někdo vybuduje dětské hřiště. Vybídla jsem k práci pro město takto: „Jestliže máte nápad, co chybí, víte, co udělat, domluvte se se sousedy, kamarády a přijďte. Řekněte, co uděláte sami, a domluvíme se, co, kolik a kdy vynaloží město. Chtějte od města pomoc, ale nechtějte od města vše.“ Parafrázovala jsem věty amerického politika: „Neptej se, co může Broumov udělat pro tebe. Ptej se, co můžeš ty udělat pro Broumov.“

Děkuji všem, kdo se o tuto práci pro město snažili a snaží. S rizikem, že budou kritizováni, že budou podezíráni z osobního prospěchu, že se setkají se závistí a záští.

Výsledkem voleb mají být, podle mého názoru, dvě věci. Jednak vybrat lidi, kteří budou představovat samosprávu obce, tj. našeho města. To proběhlo 15. a 16. října, kdy byli zvoleni zastupitelé, a dnes - volbou starosty, místostarosty a členů rady.

Ale pozor! Výsledkem voleb, a to především voleb komunálních, má být shoda na tom, co se má ve městě v nejbližších letech dělat. Médii jsme byli řadu minulých měsíců přesvědčováni, jak je důležité volit lidi. Jsem však přesvědčena, že ve městě je to, co se bude dělat, stejně důležité – ne-li důležitější – než to, kdo to bude dělat. Možná si myslíte, že nemám pravdu. Historie města Broumova je starší více než 750 let. Kolik jmen lidí z historie našeho města známe? Ale po těch staletích je Broumov krásným městem díky práci lidí před námi, za niž jim patří naše vděčnost a jejichž jména povětšinou neznáme.

Koalice, která vznikla, má písemnou dohodu o obsazení funkcí, ale nemá dohodu o tom, co chce dělat. Proto mi dovolte říct, co může tato koalice dělat a co je pro nás připraveno, pokud využijeme dotace, které se nám podařilo k dnešnímu dni získat. (Následující výčet akcí nebyl při ustavujícím zastupitelstvu města přednesen, neboť ho přednesl ve své řeči Bc. Lubomír Franc, hejtman KHK)

- po kolaudaci od začátku prosince využívat kino,

- rekonstruovat čistírnu odpadních vod, aby se největší zaměstnavatel na Broumovsku konečně asi po 7 letech obešel bez výjimek pro své odpadní vody (dotace přes 80 mil. Kč),

- vyměnit okna a zateplit dvě budovy mateřské školy na Křinickém sídlišti a totéž u budovy Městského úřadu na Spořilově, která není kvůli únikům tepla dosud zkolaudována (dotace asi 7 mil. Kč),

- rekonstruovat hladomornu a navazující část bývalých hradeb díky dotaci

asi 5 mil. Kč

- zvýšit počet parkovacích míst na Křinickém sídlišti díky dotaci 1 mil Kč získané letos v říjnu z programu Leader,

- rekonstruovat rozvody tepla na Spořilově, protože 20. října bylo rozhodnuto o dotaci (13 mil. Kč)

- a 17. září jsme získali dotaci na Sportcentrum Broumov.

Vážení občané, nejsem ironická. Jen se vracím zpět ke svému tvrzení, že není důležité kdo, ale co se ve městě udělá.

Na závěr mi dovolte malou připomínku. V roce 2002 zůstala v opozici sociální demokracie a naštval se současný hejtman. V roce 2006 zůstala v opozici KDU a naštval se její lídr - bývalý místostarosta. Letos zůstává v opozici ODS a Stěnava. Pane starosto, já naštvaná nejsem. Bylo pro mě ctí být starostkou Broumova. Nabízím Vám spolupráci, která je možná, pokud volební kampaň zůstane pouze volební kampaní. Pokud nezůstaneme u souboje klanů, protože to je typické pro uskupení, v nichž významně převažují mužské hormony. A já doufám, že broumovské zastupitelstvo – byť s pouhými třemi ženami – konečně své hormony zklidní.

Děkuji všem za spolupráci v uplynulých osmi letech a přeji novému vedení města hodně úspěchů, protože vaše úspěchy budou úspěchy našimi, úspěchy naší obce – města Broumova.

 

(Foto Pavel Trojan: Hejtman Franc předává kytici odstupující starostce Růčkové. Na druhé fotce je Libuše Růčková u řečnického pultu)

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Benefiční online koncert Police Symphony Orchestra z broumovského kláštera vynesl přes půl milionu korun na podporu místní kultury

Benefiční online koncert Police Symphony Orchestra z broumovského kláštera vynesl přes půl milionu korun na podporu místní kultury

Nevšední online benefiční koncert P.S. ONLINE spojil nadšence s profesionály, 31. května 2020 společ...

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 5. do 7. června

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 5. do 7. června

Vernisáže výstav, divadlo, kino pro děti, koncert či mykologická akce. To jsou tipy na akce, které s...

Golf je zábava pro celou rodinu

Golf je zábava pro celou rodinu

Začnu i tento díl golfovým slovníkem.

"Všechno je jinak."

"Všechno je jinak."

Znáte ten židovský vtip o rabínovi na smrtelné posteli? Jeho svatost a učenost byla věhlasná, a tak ...

Návrat do Edenu

Návrat do Edenu

"Ten, kdo má obavy o své zdraví, nechť raději zůstane doma, aby nevymrzoval. Já na tento blázinec má...

Doporučujeme

Benefiční koncert Police Symphony Orchestra z broumovského kláštera – P. S. ONLINE

Police Symphony Orchestra galakoncert foto Tomáš Hejzlar 6537 nahled

Mladí hudební nadšenci z Police Symphony Orchestra často a rádi pořádají koncerty pro dobrou věc. Během deseti let existence orchestru na dobročinné účely věnovali téměř 1,2 milionu korun a s neslábnoucí energií hodlají pokračovat i nyní. V neděli 31. května od 20 hodin odehrají speciální benefiční koncert P. S. ONLINE, oproti jiným online přenosům pojatý velmi netradičně - skloubí hudbu a pohyb s poetikou barokní perly broumovského výběžku... celý článek

 

Poslední komentáře