Broumovsko

Neděle 16.červen 2019

Poslední aktualizace17.06.2019 04:51

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Hyde Park Názory Otázky pro starosty měst a obcí Broumovska: Starostka Meziměstí Mgr. Eva Mücková

Otázky pro starosty měst a obcí Broumovska: Starostka Meziměstí Mgr. Eva Mücková

Email Tisk PDF

muckovaJaké bylo uplynulé volební období? Redakce Našeho Broumovska položila tři stejné otázky všem starostkám a starostům Broumovska, Policka a Teplicka. Jejich odpovědi jsou zveřejňovány v pořadí, v jakém je do redakce doručili. Dnes odpovídá starostka Meziměstí Mgr. Eva Mücková.

Budete opět kandidovat a ucházet se o pozici starostky?

Ano, budu kandidovat a ne, nebudu se ucházet o post starostky. Vzhledem k tomu, že jsem ve funkci již 4. volební období – tedy 16 let, jsem nejdéle úřadující starostkou/starostou v Meziměstí od roku 1873. Domnívám se, že mám již právo trochu odpočívat a dívat se na práci starosty z té druhé strany, tedy zvenčí. Kdy je bohužel vidět jen výsledek, ale nikoliv práce, která se musela udělat, aby bylo dosaženo toho kýženého výsledku. Všichni velmi dobře víme, že kritizovat dovede každý. Ale něco udělat pro obec a pro ostatní a navíc zadarmo, to už je o něčem úplně jiném. Takže zmírním své životní tempo, pomohu městu, pokud o to budu požádána, poskytnu své zkušenosti. Budu si užívat volného času, věnovat se svým zájmům, rodině, vnoučatům... Ačkoliv stále platí to "nikdy neříkej nikdy". Voliči jsou nevyzpytatelní a výsledky voleb také.

Jak hodnotíte poslední čtyři roky u vás v Meziměstí?

Je to čtyřleté volební období stejné jako ta předcházející. Tedy práce, práce a nic než práce. Ale teď vážně. Velice ráda konstatuji, že jsem měla pracovité, komunikativní a odpovědné zastupitele, kteří měli zájem o problematiku obce a zodpovědně se zabývali věcmi, které se projednávaly. Především díky nim se město mohlo pustit do spousty aktivit, jako bylo např. zateplení MŠ Meziměstí, hasičské zbrojnice včetně výměny zdroje, regenerace zahrad školek v Meziměstí i Vižňově, opravy části opěrné zdi v Alpské vísce, rekonstrukce stoupacího potrubí v čp. 421, celkové revitalizace objektu čp. 421, výměny výtahů – jeden je hotový, na druhý máme již dotaci. Podařilo se změnit nevyhovující povrch na cyklostezce Vižňov – Nowe Siodlo.

Co se týče krizového řízení, každoročně jsme získávali dotace na výjezdy hasičů mimo náš obvod, uspěli jsme v projektu Společnými silami proti živelným pohromám (pořízena čtyřkolka, nafukovací stan, člun a spousta zdravotnického vybavení včetně přístroje AED – ten vyhodnocuje srdeční činnost, je schopen dát nutný výboj pro obnovu činnosti srdce a využívá se často ještě před příjezdem záchranářů).

Uzavřeli jsme veřejnoprávní smlouvu s Broumovem na služby Městské policie Broumov u nás. Byl zpracován digitální povodňový plán. Po 6 letech od podání žádosti jsme konečně zahájili dlouho plánované komplexní pozemkové úpravy, při kterých se vyřešily přístupy k pozemkům a v rámci těchto úprav po dohodě s vlastníky získáme do svého majetku tzv. černou cestu. Připravili jsme strategický plán rozvoje města, je zpracovaná energetická studie města, první veřejné projednání má za sebou studie středu města, bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na Regenerační centrum Meziměstí (rozšíření služeb na koupališti o saunový svět).

Zastupitelstvo a především pan místostarosta se zasloužil o obnovení rychlíkového spoje Meziměstí - Praha. Proběhla rekonstrukce ČOV pro čp. 356 což je objekt Sokolovny ve Vižňově a také rekonstrukce ČOV ve vižňovské školce. Ve Vižňově se opravily z dotace havarijní úseky hřbitovní zdi u kostela sv. Anny. V současné době probíhá výstavba kanalizace v Dlouhé ulici od Slavie na konec Meziměstí. V rámci rekonstrukce silnice č. II/302 v úseku Starostín - Meziměstí probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení, na které jsme získali dotaci a společně řešíme rekonstrukci chodníků. V rámci zachování gynekologické ordinace v Meziměstí jsme přispěli na vnitřní ultrazvuk, který byl nezbytný. Protože nemáme vlastní domov důchodců, přispíváme na naše občany umístěné v DD v Broumově (na provoz). Pořídili jsme nové vozidlo pro pečovatelskou službu. Každoročně přispíváme na dopravní obslužnost – spoje na Adršpach a na Ruprechtice, připomínkujeme jízdní řády.

Za velký úspěch města považuji odvrácení zrušení pošty v Ruprechticích a matriky na úřadě a mohla bych pokračovat. Díky přístupu zastupitelů se podařilo získat dotace na naše sportovní, kulturní a společenské aktivity v rámci projektu Pod jednou střechou, Pod jednou střechou 2 a Pod jednou střechou 3 – v rámci každého projektu je cca 50 aktivit. Tyto aktivity nás díky dotaci vyjdou na 10% nákladů a máme je tak finančně zajištěné až do roku 2021. Náklady na tyto akce by dosahovaly několika milionů korun. Převážná většina investičních akcí byla financována z dotačních titulů, což šetří prostředky města. Za tím vším stojí spousta práce vedení města, spousta mravenčí práce, kterou nikdo nevidí, spousta podávání různých monitorovacích zpráv, vyúčtování....

Za toto poslední období jsme získali přes 40 milionů dotací, za celé mé působení na radnici to bylo přes 255 milionů dotací. Vzhledem k výše uvedenému mohu poslední čtyři roky hodnotit kladně. Ale jsou věci, které se prostě nedaří – např. opravit komunikaci v Březové (rozpočet na cca 6 milionů), dobudovat sítě v Jiráskově čtvrti a především se nám nepodařilo přes CHKO prosadit rozšíření průmyslové zóny u Dřevotermu a ČOV, což by možná do budoucna pomohlo řešit nedostatek pracovních příležitostí na Broumovsku. Ale jak výše uvádím a znovu zdůrazňuji, podařilo se nám – ne mně, ale díky vstřícnému přístupu všech zastupitelů. Jsou to naše společné úspěchy!!! Je to společná práce, ale na druhou stranu je pravda, že když se něco nepodaří, padá to pak zpravidla na hlavu starosty.

Jaké máte plány do dalších let?

Již jsem uvedla, že chci jako starostka skončit. A mé plány? Zabývat se tím, na co mi prostě těch 16 let nezbýval čas. V klidu si např. upéct cukroví, uklidit na Vánoce, číst si, plést, věnovat se zahrádce... Neohlížet se na termíny dotací, zpracování monitorovacích zpráv, neohlížet se na počasí a sledovat, zda stoupá voda, zda nám hrozí povodňové stupně. Ale samozřejmě bych ještě ráda byla užitečná jako např. členka zastupitelstva. Určitě se budu objevovat a snažit se pomáhat na akcích města, kdy je každá ruka dobrá. Ale volby jsou teprve před námi a nikdo neví, jak se svými hlasy naloží voliči.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Královéhradecký kraj se stal potřetí Místem pro život

Královéhradecký kraj se stal potřetí Místem pro život

Porota unikátního srovnávacího průzkumu Místo pro život 2019 udělila Královéhradeckému kraji první m...

Odborná stáž pedagogických pracovníků ve Finsku

Odborná stáž pedagogických pracovníků ve Finsku

Královehradecký kraj dlouhodobě buduje kontakty s finskými základními a středními školami, na které ...

Cesta za objevením finského úspěchu aneb Finsko není Ipad

Cesta za objevením finského úspěchu aneb Finsko není Ipad

V současnosti se stále intenzivněji ve společnosti mluví o finském vzdělávacím systému, jako o systé...

Jubilejní desátý ročník Malého letního dovádění se konal v Broumově

Jubilejní desátý ročník Malého letního dovádění se konal v Broumově

Jubilejní desátý ročník Malého letního dovádění se konal v Broumově. Schrollův park, sportoviště u Z...

Hned dva dopravní incidenty v Bezděkově!

Hned dva dopravní incidenty v Bezděkově!

V pondělí a v úterý se v Bezděkově nad Metují staly hned dvě dopravní události, při kterých zasahova...

Doporučujeme

S Evou Blažkovou o ocenění hejtmana Královéhradeckého kraje

evaaa

Ing. Eva Blažková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV, převzala dne 8. května 2019 na Pivovarském náměstí v Hradci Králové z rukou hejtmana KHK PhDr. Jiřího Štěpána "Pamětní medaili hejtmana Královéhradeckého kraje" za dlouhodobý rozvoj a podporu broumovské nemocnice... celý článek

 

Poslední komentáře