Broumovsko

Středa 8.duben 2020

Poslední aktualizace 7.04.2020 11:29

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Hyde Park Názory Proč chtějí zaměstnavatelé v Broumově PIVOVAR - SPORTCENTRUM

Proč chtějí zaměstnavatelé v Broumově PIVOVAR - SPORTCENTRUM

Email Tisk PDF
novak1
sportcentrum1
sportcentrum2
pivovar
pivovar2
  • Předchozí
  • 1 of 5
  • Další

Podnikatelé – zaměstnavatelé jsou každodenně vystavováni obtížným situacím a problémům, které musí řešit. Nemohou je odkládat na pozdější dobu, jsou zvyklí chytit příležitost – pokud se naskytne, či se k ní dopracovali – „za pačesy" a využít ji. Za obrovskou příležitost považují projekt SPORTCENTRUM.

 Zchátralý a dále chátrající komplex budov starého pivovaru v samém centru Broumova dostává příležitost přerodit se v multifunkční, moderní, architektonicky hodnotný a zejména potřebný areál, který by uspokojil řadu potřeb města a jeho obyvatel. Pokud takováto výjimečná příležitost z hlediska získané investiční dotace zůstane nevyužita, problém chátrajícího pivovaru tím nezmizí. Bude jen odložen a s tím i všechny související vazby a problémy, které může řešit. Odklad do nedefinovaného budoucna zvyšuje prakticky vždy vyvolané náklady. Náklady na projekt SPORTCENTRUM již vynaložené naopak znehodnocuje.

Multifunkční SPORTCENTRUM má potenciál propojit ve středu Broumova zóny, které starý pivovar nevhodně odděluje. Jedná se o klášter a klášterní zahradu, Schrollův park i centrum s náměstím. Toto řešení by významně zlepšilo kompaktnost vnitřního Broumova, jeho přitažlivost pro obyvatele Broumovska a pro turisty i vlastní prostupnost uvedených zón. Atraktivita města je vždy magnetem pro jeho návštěvnost. Návštěvnost je pak předpokladem a zdrojem prosperity. Koncepce projektu SPORTCENTRUM znamená i vykročení k budoucímu řešení dalších problémů města, např. omezení neúnosného parkování na náměstí a v přilehlých ulicích nebo odstranění nefunkční budovy Sokolovny a řešení přetíženého provozu na křižovatce u Horní brány (kruhový objezd).

Pro zaměstnavatele je důležitý trh práce, jeho nabídka a struktura. Pro město je stejně důležité, aby mládež neodcházela do vnitrozemí, resp. aby se po studiích vracela zpět. Toho dosáhneme, pokud bude v Broumově práce a současně možnosti k aktivnímu využívání volného času sportem, kulturou a zájmovými aktivitami. Pro splnění tohoto cíle je realizace projektu SPORTCENTRUM důležitým prvkem nabídky. Krytý bazén je dlouhodobou prioritou, opakovaně akcentovanou obyvateli Broumova v průzkumech jejich požadavků na rozvoj. Tím spíše, že Broumov nemá koupaliště. Jestliže menší města v okolí našla odvahu a sílu realizovat např. zábavní vodní park v Meziměstí či nafukovací tenisovou halu v Teplicích nad Metují, pak krytý bazén v Broumově je jen logickým rozšířením nabídky pro volnočasové aktivity nejen Broumováků, ale i obyvatel okolních obcí a měst.

Občané odlehlého Broumovska by realizací projektu SPORTCENTRUM získali zkvalitnění podmínek života, zaměstnavatelé by měli dobrou příležitost rozšířit své benefity a rekondiční programy pro zaměstnance. Turisté by měli dobrý důvod pro prodloužení svého pobytu a podnikatelé další zakázky. Synergické efekty projektu by přímo i zprostředkovaně působily na vytváření nových pracovních míst a město by se mohlo dočkat - kromě všech ostatních efektů - i žádoucího snížení nezaměstnanosti.

Projekt SPORTCENTRUM vyžaduje koordinované úsilí nejenom města Broumova a jeho místních partnerů, ale i součinnost krajského úřadu – hejtmanství při získávání masivní dotace. Stávající podmínky této součinnosti jsou výjimečně a neopakovatelně příznivé. V případě, že Broumov již schválenou dotaci nevyužije v důsledku své pasivity či změny přístupu k projektu SPORTCENTRUM, zkomplikuje tím svoji pozici i pro jakékoliv budoucí dotační projekty z titulu své nepředvídatelnosti a nespolehlivosti. Je otázkou, zda by příslušné dotační zdroje mohly být přesunuty na jiný projekt v jiném městě kvůli kritickým časovým limitům, či zda by zůstaly zcela nevyužity.

Zaměstnavatelé – podnikatelé dobře vědí, že v každé firmě jsou potřeby větší než zdroje k jejich krytí. Stejně tomu je s městem, jeho potřebami a rozpočtem. Vždy je nutno zvolit priority, ty prosadit a realizovat. Projekt SPORTCENTRUM je nepochybně finančně náročný a jeho financování – investiční a provozní – je nezbytné zasadit do rozpočtového výhledu města v desetiletém horizontu. Častá skepse z hlediska ufinancovatelnosti je nesena negativním finančním vývojem v minulém období hospodářského poklesu. Od r. 2010 však ekonomika roste, poroste i v r. 2011 a od příštího roku má růst nabírat na síle. To jistě pozitivně ovlivní rozpočtové příjmy města. Začít tak realizaci projektu v letošním roce je z hlediska finanční perspektivy příznivé a při vnímání projektu SPORTCENTRUM jako významné rozvojové priority města i průchodné.

Josef Novák

generální ředitel VEBA a.s.

mluvčí Podnikatelského klubu Broumovska

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Hasiči hned dvakrát řešili požár rodinného domu ve Stárkově

Hasiči hned dvakrát řešili požár rodinného domu ve Stárkově

Hned dvakrát během několika hodin řešili včera hasiči požár rodinného domu ve Stárkově.

Orli na Broumovsku? Zatím ne, ale létají nedaleko

Orli na Broumovsku? Zatím ne, ale létají nedaleko

Rozpětí křídel má přes dva metry. Hnízdí v jednom lese poblíž Hradce Králové, kde je poměrně frekven...

Turisté budou v Adršpachu a Teplicích vítáni až po zvládnutí epidemie

Turisté budou v Adršpachu a Teplicích vítáni až po zvládnutí epidemie

S příchodem jarních dní se skalní města na Broumovsku stávají tradičně cílem tisíců návštěvníků. Ti ...

Zápisy do prvních tříd budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole

Zápisy do prvních tříd budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole

Zápisy do prvních tříd základních škol zřízených městem Broumov budou vzhledem k vyhlášení mimořádné...

S Alenou Ulrichovou po čtyřech letech

S Alenou Ulrichovou po čtyřech letech

S Alenou Ulrichovou, která pochází z Teplic nad Metují, jsem udělal rozhovor v březnu 2016 poté, co ...

Doporučujeme

Mezinárodní soutěž Broumovská klávesa spustila registraci pro desátý ročník

kalvesa

Mezinárodní soutěž pro mladé klavíristy Broumovská klávesa už zná termín svého příštího ročníku. 10. ročník soutěže, určené klavíristům do 17 let, se uskuteční 24.–26. dubna 2020. Registrace pro účastníky již byla spuštěna... celý článek

 

Poslední komentáře