Broumovsko

Čtvrtek 16.srpen 2018

Poslední aktualizace18.08.2018 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Hyde Park Názory S Evou Blažkovou o práci pro Broumovsko

S Evou Blažkovou o práci pro Broumovsko

Email Tisk PDF
seznam článků
S Evou Blažkovou o práci pro Broumovsko
Strana 2
Všechny strany

evaIng. Eva Blažková, MPA, tajemnice MěÚ Broumov a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Hospital Broumov odpověděla na několik otázek.

Co Vás v poslední době v činnosti městského úřadu potěšilo?

Zvládli jsme obě kola prezidentských a senátních voleb (senátní volební obvod Trutnov zahrnuje obce Hynčice a Jetřichov). Jelikož odměna členů volebních okrskových komisí za druhé kolo voleb činila pouze 200 korun, rozhodli jsme se z rozpočtu města zvýšit odměnu členům volebních okrskových komisí v Broumově o 500 korun, odměnu jsme zvýšili i zapisovatelům. Ráda bych všem touto cestou poděkovala za jejich práci, velmi si jí vážíme. Na podzim nás čekají volby komunální, které jsou zejména z pohledu činnosti okrskových volebních komisí náročné, navíc budou spojeny se senátními volbami, tak budeme doufat, že se nám sejdou šikovní členové v komisích.

Naopak, co Vás nepotěšilo či netěší?

Pokud se nerespektují pravidla slušného a korektního chování. Na různé záležitosti můžeme mít odlišné názory, které se v průběhu správního řízení díky institutu opravných prostředků postupně krystalizují, nikdy by však nemělo dojít k tomu, aby přitom došlo k veřejné dehonestaci žádného z účastníků řízení, ani úřední osoby, což se v nedávné době stalo. Bohužel jsme také čím dále více svědky toho, že si účastníci řízení vyřizují prostřednictvím správního řízení své "sousedské" problémy a úřední osoby jsou těmi zástupnými "fackovanými panáky". Také se nám dlouhodobě nedaří sehnat do úřadu schopné zaměstnance s technickým vzděláním, zejména se stavebním zaměřením.

Stále se angažujete v činnosti Místní akční skupiny Broumovsko+, z.s.?

Ano, jsem členkou Rady MAS. Pro období 2017 – 2023 se po různých poměrně náročných administrativně právních úkonech podařilo získat pro území Broumovska cca 60 milionů korun. Žadatelé mohou požádat o podporu svých projektů ve výzvách čtyř dotačních programů - IROP, OPZ, PRV a OPŽP. Výzvy postupně vypisuje a školení potencionálních žadatelů provádí kancelář MAS. Věřím, že díky realizaci konkrétních projektů postupně naplníme schválenou Strategii MAS, a nejen v Broumově, ale i v širším území to bude znát. MAS podpořila nejen v tomto, ale i v předchozím období několik projektů i v Broumově. Dále MAS plní úkoly v Místním akčním plánu vzdělávání na Broumovsku a připravuje se na realizaci navazujícího projektu.

Nadační fond Hospital Broumov nemusíme moc přestavovat, protože již vešel do povědomí občanů našeho města a regionu tak silně, že ho čtenáři Našeho Broumovska a Broumovských novin dobře znají... Přesto mi to nedá...

V minulém roce se hodně psalo o nadačním fondu ve zmíněných médiích, ale také v časopise VIZITkA zdravotního holdingu KHK a v Náchodském deníku. Co se podařilo v loňském roce nadačnímu fondu?

NF Hospital Broumov v roce 2017 nakoupil a předal do výpůjčky Oblastní nemocnici Náchod, ve prospěch klientů broumovské nemocnice, majetek v celkové hodnotě více než 900 tisíc korun, dále uhradil volnočasové aktivity ve výši 120 tisíc korun.

Z nejvýznamnějších nákupů bych uvedla - dvě motodlahy a jeden motomed, které slouží k rehabilitaci, tři monitorovací zařízení na oddělení jednotky intenzivní péče, 14 infuzních stojanů, 20 pasivních antidekubitních matrací, 5 toaletních a sprchovacích židlí, jedno oddělení lůžek následné péče jsme vybavili 14 televizními přijímači, dodali jsme také moderní polohovací pomůcky na různá oddělení, sprchovací lůžko na jednotku intenzivní péče, nakoupili jsme i drobný nábytek apod.

Ve spolupráci s Marcelou Lilingovou a fotografem Liborem Dadákem jsme uspořádali dvě vernisáže fotografií v jídelně broumovské nemocnice, které ji dodnes zdobí. Tu první - na jaře - jsme spojili s rekapitulací poslední desetileté činnosti nadačního fondu, tu druhou - v adventním čase - s vánoční besídkou pro klienty lůžek následné péče.

Máte i pro letošní rok zajištěny finanční prostředky pro činnost nadačního fondu?

Jsem velmi potěšena, že máme schválenu dotaci od zakladatele fondu, města Broumova, ve výši 500 tisíc korun, dále máme již smluvně ošetřenu část darů od měst a obcí v regionu. Postupně se začíná připravovat další charitativní koncert Polického symfonického orchestru ve prospěch našeho fondu, který se bude konat na konci srpna, takže věřím, že i v letošním roce budeme mít k dispozici dostatek finančních prostředků. Stává se nám, že se k nám dostanou finanční prostředky neplánovaně, buď proto, že činnost fondu osloví občany, nebo proto, že jsou lidé spokojeni s péčí o své příbuzné v naší nemocnici.

Určitě je velmi dobrá zpráva, že Nadační fond Hospital Broumov také působí v oblasti sociálních služeb. Kam nadační fond v tomto směru směřuje a na co se chcete hlavně zaměřit?

Budeme pokračovat v tom, co od roku 2012 v této oblasti konáme a postupně rozšiřujeme. Ve spolupráci s vedením nemocnice se podařilo zakotvit do nemocniční struktury i činnost pěti, od letošního roku již šesti žen, které pravidelně dochází na lůžka následné péče a pomáhají klientům s volnočasovými aktivitami. Potěší je nejen hudbou, zpěvem, docházkou na nákup, procházkami, ale vůbec tím, že s nimi stráví volný čas. Jedná se o ojedinělou službu v rámci nemocnic, jsem ráda, že ji máme právě v Broumově.

Pro mnohé občany bylo také překvapením, že i mladí lidé svými aktivitami podporují broumovskou nemocnici. Ukázkou toho byla akce nazvaná Broumovský charitativní svařák. Myslíte si, že se tato akce může stát v našem městě tradicí?

To bych určitě velmi ráda, ale toto nezáleží na mně. Bylo velmi milé, že tři bývalí studenti broumovského gymnázia (Jan Gol, Ondřej Sliš, Vojtěch Vašák) přišli s touto myšlenkou a hlavně jí dokázali uskutečnit. O druhém svátku vánočním se tak ve prospěch nemocnice vybralo cca 15 tisíc korun. To, že není ojedinělé, pokud i mladí lidé jsou ochotni pomáhat, je zřejmé i z činnosti Polického symfonického orchestru, který opakovaně pořádá charitativní koncerty ve prospěch broumovské nemocnice. Je vidět, že i u nás máme šikovné mladé lidi, kteří něco umí a mají přitom srdce na pravém místě.

Co říci na závěr našeho rozhovoru?

Pokud mám tu možnost, ráda bych poděkovala všem, kteří nadační fond nejen finančně, ale jakkoliv jinak podporují a pomáhají v jeho činnostech. Musím vyzdvihnout naše ergoterapeutky - Janu Rӧselovou, Janu Zusčákovou a Hanu Therovou, které pravidelně pomáhají s klienty lůžek následné péče v rámci jejich volnočasových aktivit, naše "zpěvačky" a "hudebnice" - sestry Blaženu a Drahomíru Hýskovy, účetní fondu Mgr. Evu Vodochodskou, o webové stránky pečujícího Daniela Kulhánka a Jana Záliše, který zdarma pravidelně plní aktualitami webové stránky fondu. Nemohu zapomenout ani na Helenu Chudomskou a Jiřinu Geregovou, zaměstnankyně broumovské nemocnice, které pomáhají aktivity fondu v nemocnici realizovat. Všichni tito, bez ohledu na svůj čas, dělají něco navíc pro druhé, což je příkladné.

Děkuji Vám, že jste věnovala svůj čas rozhovoru. Přejeme Vám i Vašim kolegům v náročné práci hodně úspěchů.

obrazek_10


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 17. do 19. srpna

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 17. do 19. srpna

Polická pouť, hudební festivaly Rockstock, Undergroundové kvílení 3 a Za poklady Broumovska, oslavy ...

PANTA RHEI - Když Klučanka přihlíží…

PANTA RHEI - Když Klučanka přihlíží…

Jak čas plyne, panta rhei, tak věříme, že bude Klučanka 31. srpna ve 20 hodin se zvídavostí přihlíže...

Tomáš Kočko & ORCHESTR vystoupí v broumovském klášteře

Tomáš Kočko & ORCHESTR vystoupí v broumovském klášteře

Příjemný letní hudební zážitek nabídne broumovský benediktinský klášter, kam míří skladatel, hudební...

Srpen 1968 očima Jana Šolty

Srpen 1968 očima Jana Šolty

Jak vzpomínal na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968 tehdejší voják Ja...

Galerie Dům v Broumově vystaví díla Jiřího Sopka

Galerie Dům v Broumově vystaví díla Jiřího Sopka

V sobotu 18. srpna bude v Galerii Dům v klášterní zahradě v Broumově vernisáží zahájena výstava Jiří...

Doporučujeme

Polická starostka je nominovaná v soutěži Žena regionu. O vítězce rozhodne hlasování veřejnosti!

ida

Starostka Police nad Metují Ida Jenková je v nominaci 9. ročníku celonárodní soutěže Žena regionu. Soutěž je určena všem ženám, které dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům, přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu a ještě při tom zvládají péči o rodinu. Hlasovat pro Idu Jenkovou můžete do 31. srpna ZDE! ...celý článek

Poslední komentáře