Broumovsko

Neděle 15.prosinec 2019

Poslední aktualizace17.12.2019 04:29

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Kultura Ostatní kultura Dnů poezie v Broumově se zůčastnilo 48 autorů z Čech, Polska, Slovenska, Litvy a Řecka

Dnů poezie v Broumově se zůčastnilo 48 autorů z Čech, Polska, Slovenska, Litvy a Řecka

seznam článků
Dnů poezie v Broumově se zůčastnilo 48 autorů z Čech, Polska, Slovenska, Litvy a Řecka
Strana 2
Všechny strany

poezieUž v pořadí 19. Dny poezie se uskutečnily ve dnech 19. - 21. října 2018 v Broumově a Křinicích za podpory Královéhradeckého kraje, města Broumov, Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov a obce Křinice. Z důvodů konání voleb se oproti původnímu plánu nekonal pořad v Polsku a tedy v tomto roce ani polská strana s námi nespolupracovala.

Fyzicky se 19. Dnů poezie zúčastnilo 48 autorů - 24 z Čech, 17 z Polska, 5 ze Slovenska, 1 autorka z Litvy a 1 z Řecka. Ve sborníku přihlášených autorů bylo zastoupeno 70 básníků, někteří se omluvili ze zdravotních či rodinných důvodů, polští autoři z důvodu probíhajících voleb.

Besedy v knihovnách a školách

Před vlastním oficiálním zahájením festivalu 19. 10. se ve dnech 17. - 19. 10. uskutečnily besedy v knihovnách a ve školách, kterých se zúčastnily ti nejlepší a nejvýznamnější básníci - hosté festivalu. 17. 10. od 17 hodin proběhla beseda s ukázkami z tvorby a vernisáží mé výstavy fotografií v knihovně v Broumově, které se zúčastnili autoři Birute Jonuškaite, Marie Mistrioti, Miroslav Kapusta a já. Přítomna byla vedoucí knihovny paní Mgr. Marta Lelková, knihovník Miloš Hromádka a několik čtenářů. Následující den si autoři - Marie Mistrioti, Birute Jonuškaite, Miroslav Kapusta a Kazimierz Burnat z Wroclawi - prohlédli Polici nad Metují a Nové Město nad Metují a v 15 hodin jsem je představila v Přelouči na setkání Střediska východočeských spisovatelů a v 17 hodin jsme se společně představili na autorském večeru ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

19. 10. jsme měli dvě souběžné besedy se studenty vyššího gymnázia v Broumově (sestava autorů byla rozšířena o Vladimíra Petroviče a Beatu Kuracinovou-Vargovou ze Slovenska a polského autora Antoni Matuszkiewicze. Od 10 hodin jsme uspořádali setkání s dětmi 5. tříd na ZŠ hradební, jehož se zúčastnili slovenští básníci, autoři poezie pro děti Kuracinová, Kapusta) spolu se mnou a od 11 hodin ve Freskovém sále kláštera jsem představila všechny již výše jmenované básníky žákům 9. tříd ZŠ Masarykova, ZŠ Hradevbní a nížšího gymnázia. Setkání se žáky a studenty se již stala tradicí a jsou dobře přijímána jak učiteli, tak studenty a žáky škol.

Vlastní festival

Od 13. hodiny 19. 10. začali přijíždět autoři, probíhala prezence, při níž každý účastník obdržel sborník a knihu Birute Jonuškaite vydanou polsko-česky, účastníci z Čech a Slovenska a případní polští zájemci také sbírku Marie Mistrioti vydanou česky. V klášteře, kromě hlavního sálu, je menší vedlejší sál, kde si mohli autoři odložit, posadit se a při občerstvení pohovořit, navázat první kontakt, zakoupit knížky. Do 17 hodin měli také čas na prohlídku kláštera, návštěvu města a knihovny. V 17 hodin začal hlavní pořad, v němž se všichni přítomní básníci prezentovali jednou básní. Pořad byl přístupný veřejnosti.

Po ukončení pořadu jsme se přesunuli do Křinic, kde se po ubytování účastníků a večeři konaly v přednáškovém sále tvůrčí dílny. Cílem první bylo navázání kontaktů s novými lidmi při práci s cizím textem. Druhá se věnovala tvorbě básně inspirované fotografií - každý z účastníků si vybral jednu z fotografií stromů a napsal báseň touto fotografií inspirovanou.

20. 10. od 9 hodin byla přednáška Dušana Spáčila z Obce spisovatelů na téma mezijazyky a mezislovjanština. Na ni navázaly ukázky překladů a v další části krátká ukázka tvorby D. Spáčila - poezie z cest a další tvůrčí dílna s názvem Poezie na cestách, s možností rozmanité interpretace tohoto názvu. Po obědě a krátké procházce po okolí se představili autoři, kteří nebyli přítomni na zahájení, následující blok byl věnován prezentaci zahraniční hostů festivalu - účastníků besed na školách a také představení nových knih přítomných autorů. Účastníky odpoledního programu přišla pozdravit starostka obce Křinice Libuše Rosová. Po večeři měli zúčastnění autoři příležitost pohovořit o akcích, které sami organizují. Po deváté hodině následovala neformální zábava.

21. 10. v 10 hodin byl festival zakončen. Autoři byli vyzváni, aby do konce roku zaslali práce z dílen s příslibem vytvoření další společné antologie.

Hodnocení festivalu

Na přípravě a průběhu 19. Dnů poezie se podíleli především autoři z Broumovska, ale i někteří další přátelé. K realizaci a naplnění programu přispěla velkou měrou dotace Královéhradeckého kraje, města Broumov, Vzdělávací centrum klášter Broumov, svou vstřícností vedení obce Křinice a svým aktivním přístupem všichni autoři.

19. Dny poezie splnily plánovaný program, zejména v působnosti na mládež mají stále větší význam a úspěch. Dalším důležitým prvkem letošních Dnů poezie byla větší účast nováčků a mladších autorů, kteří se velice dobře včlenili do kolektivu básníků, kteří přijíždějí na Broumovsko pravidelně. Daří se překonávat jazykové bariery, rozvíjet kulturu psaného i mluveného projevu, úroveň básní a vzájemnou spolupráci.

obrazek_10


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Poděkování hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána

Poděkování hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán ve svém prohlášení ocenil práci společensky aktivních li...

Předvánoční návštěva Domova pro seniory v Broumově

Předvánoční návštěva Domova pro seniory v Broumově

Ve čtvrtek 12. prosince potěšili návštěvou a dárky klienty Domova pro seniory v Broumově starosta mě...

Žena se odstěhovala a nedala o sobě vědět

Žena se odstěhovala a nedala o sobě vědět

Náchodská policie pátrá po pobytu těhotné mladé ženy se třemi dětmi, která odešla z dočasného bydliš...

Poslední letošní koncert v Edenu. Krucipüsk!

Poslední letošní koncert v Edenu. Krucipüsk!

V pátek 13. prosince se od 20 hodin v undergroundovém klubu Eden v Broumově ocitnete na jiné planetě...

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 13. do 15. prosince

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 13. do 15. prosince

Oslava 6. narozenin Centra Walzel, Adventní trh v klášteře, galavečer boxu, koncert skupiny Krucipüs...

Doporučujeme

Rozhovor s Jirkou Malíkem o suchu, zádrži vody a modelech Zdoňov a Křinice

malikttt

Jiří Malík, předseda spolku Živá voda, vyhrál počátkem září se svým modelem Zádrže vody na Zdoňovsku kategorii Nápad v 11. ročníku soutěže E.ON Energy Globe. V současné době zároveň dokončuje druhý model, který se věnuje oblasti Křinicka. Oba tyto modely přicházejí s návrhem nápravy vysušené krajiny a zádrže vody. Podrobnosti vysvětluje Jiří Malík v rozhovoru... celý článek

 

Poslední komentáře