Broumovsko

Pondělí 9.prosinec 2019

Poslední aktualizace 9.12.2019 04:08

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Ekonomika Práce V Polici nad Metují zahájili rekonstrukci Kolárova divadla i Pellyho domů

V Polici nad Metují zahájili rekonstrukci Kolárova divadla i Pellyho domů

seznam článků
V Polici nad Metují zahájili rekonstrukci Kolárova divadla i Pellyho domů
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Strana 8
Strana 9
Strana 10
Všechny strany

pol1V polovině ledna byly v Polici nad Metují zahájeny stavební úpravy hlediště Kolárova divadla. O měsíc později začaly práce v Pellyho domech, vyvolané požadavky na změnu ne zcela vyhovujícího provozně - interiérového řešení objektu.

Stavební úpravy hlediště Kolárova divadla

Od poloviny ledna letošního roku provádí firma Broumstav s. r. o. Broumov stavební úpravy v Kolárově divadle. Jejich cílem je především zvýšení komfortu pro návštěvníky divadla. Jedním z opatření, která by tomu měla napomoci, je snížení počtu sedadel v přízemí hlediště, z 16 na 13 řad. Tímto řešením vznikne více prostoru mezi jednotlivými řadami a návštěvníci nebudou tak stísnění. Celková kapacita bude více než 320 míst k sezení. V prostoru pod balkónem byla zvýšena podlaha, z posledních řad bude lépe vidět na jeviště.

Dalším opatřením je vybourání stávající stupňovité podlahy hlediště a její nahrazení šikmou plochou. Do této letošní stavební úpravy není začleněna výměna divadelních sedadel za nové! S jejich výměnou počítá město v následujících letech, a to především z finančního důvodu. Cena za jedno sedadlo se pohybuje mezi 5 až 10 tisíci korun. Zejména z tohoto důvodu byla podlaha nově připravena jako šikmá plocha a ne jako stupně, aby bylo možné v budoucnu osadit bez problémů jakýkoliv typ nových sedadel.

V rámci aktuálních stavebních úprav bude také po obou stranách hlediště a v převýšení betonových desek u zadního vstupu instalováno nové LED osvětlení. Součástí prací v hledišti jsou též úpravy elektroinstalace, instalace středního ovládacího panelu v zadní části hlediště a doplnění zvukového zařízení o smyčku pro neslyšící. Z důvodu zvýšení bezpečnosti budou zhotoveny a osazeny nové schody vedoucí z hlediště na jeviště. Bude vymalován prostor hlediště a podlaha opatřena epoxidovým nátěrem. Návštěvnický komfort zvýší i úpravy sociálního zařízení pro ženy. Dojde ke zvýšení celkového počtu kabinek ze dvou na čtyři. Vedle nových WC pro ženy je umístěna i výlevka pro úklid divadla.

Nad schodišti na balkón budou vybourány dřevěné dělící příčky. Nabídne se tak nový vzdušný prostor pro návštěvníky divadla a pro pořádání doprovodných akcí či výstav.
Realizované stavební práce řeší i úpravu stávajícího divadelního kiosku, kam byla nově zavedena voda, která několik let v kiosku chyběla, vyměněno odpadní potrubí, nový rozvod elektroinstalace a vnitřní vybavení. Dále byla vybourána dělící příčka s dveřmi poškozenými hnilobou, čímž došlo ke zvětšení prostoru kiosku. Stávající prkenná podlaha byla vybourána a nahrazena betonovou s keramickou dlažbou. Původní keramické obložení bylo sejmuto a nahrazeno novým, omítky na stěnách srovnány jemným štukem a celý prostor vymalován. Bylo opraveno výdejní okénko, vyroben nový výdejní pultík a celá dřevěná konstrukce včetně dveří opatřena novým nátěrem.

Letošní stavební práce v divadle by měly být ukončeny k 15. březnu, následující 2 - 3 týdny pak bude probíhat generální úklid veškerých prostor a zpětná instalace techniky.
Návštěvníky by v Kolárově divadle měli uvítat ve vylepšeném interiéru 4. dubna, reprízou představení Kdo je tady ředitel?, v podání polického ochotnického souboru. O týden později bude probíhat mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Stavební úpravy a změna užívání části Pellyho domů

Stejnou firmou jako v divadle byly také zahájeny práce v Pellyho domech, vyvolané požadavky na změnu ne zcela vyhovujícího provozně - interiérového řešení objektu. Malá místnost stávajícího informačního centra (IC) se díky zkušenostem z několikaletého provozu ukazuje jako zcela nevyhovující, a to jak z hlediska kapacity návštěvníků, které je IC schopné jednorázově pojmout, tak i z hlediska zázemí - skladovací a pracovní prostory pro personál.

Informační centrum bude nově umístěno v prostoru stávajícího foyer a šatny u sálu. Poskytne více prostoru pro návštěvníky i možnost umístit vitríny na nabízené zboží a suvenýry, malý dětský koutek a vznikne potřebné technické zázemí se skladovacími prostory, které v současné době chybí. K vybavení nového IC bude využit stávající mobiliář, část dovybavení (vitríny, dětský koutek apod.) by měla být pořízena z dotace Královéhradeckého kraje na vybavení informačních center.

Šatna bude nově umístěna v návaznosti na vstup do sálu. Bude zachován pouze jeden vchod do budovy a místo pravých vchodových dveří (z pohledu od radnice) bude osazeno okno, jak je možné vidět na historických fotografiích objektu Pellyho domů.
V přísálí bude nově vybudováno WC pro osoby se sníženou mobilitou, které v původním projektu při celkové rekonstrukci objektu nebylo vůbec řešeno. Uvedené změny si vyžádají také změnu topných okruhů v přízemí, drobné úpravy v elektroinstalaci, rozvodech vody a splaškové kanalizaci nového WC.

Protože je společenský sál s kapacitou více než 200 osob prostorem se zvýšeným požárním nebezpečím, bude vybudován nový únikový východ přímo ze sálu do bočního dvora objektu. Únikové cesty ze sálu byly znovu posouzeny a únikové dveře budou upraveny podle aktuálních požárně - bezpečnostních požadavků. Na uvedené stavební úpravy naváží práce spojené s renovací parket. Podlaha si ji po více než sedmi letech intenzivního provozu zasluhuje. Následně bude sál nově vymalován. Všechny uvedené práce by měly být ukončeny do konce letošního dubna.

Zdroj www.meu-police.cz

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Grosshof je nejlepší devítijamkový golfový areál v České republice!

Grosshof je nejlepší devítijamkový golfový areál v České republice!

V celostátním hodnocení devítíjamkových golfových hřišť v České republice, které každý rok vydává sp...

Hejtman Štěpán seznámil ministra zemědělství, jak kraj pomáhá v boji se suchem a kůrovcem

Hejtman Štěpán seznámil ministra zemědělství, jak kraj pomáhá v boji se suchem a kůrovcem

Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes zavítal do Královéhradeckého kraje. Hejtman Jiří Štěpán ho s...

Adventní jarmark v Centru Walzel potěšil velké i malé návštěvníky

Adventní jarmark v Centru Walzel potěšil velké i malé návštěvníky

V Meziměstí se obyvatelé i přespolní sešli první prosincovou neděli, aby přivítali advent, období pl...

Pro rok 2020 připravuje broumovský klášter opět řadu kulturních a vzdělávacích akcí

Pro rok 2020 připravuje broumovský klášter opět řadu kulturních a vzdělávacích akcí

I v následujícím roce bude ve Vzdělávacím a kulturním centru Klášter Broumov pokračovat bohatý celor...

První sníh způsobil potíže motoristům

První sníh způsobil potíže motoristům

Sníh, který napadl v noci z pondělí na úterý, způsobil potíže především účastníkům dopravy. Potíže m...

Doporučujeme

Rozhovor s Jirkou Malíkem o suchu, zádrži vody a modelech Zdoňov a Křinice

malikttt

Jiří Malík, předseda spolku Živá voda, vyhrál počátkem září se svým modelem Zádrže vody na Zdoňovsku kategorii Nápad v 11. ročníku soutěže E.ON Energy Globe. V současné době zároveň dokončuje druhý model, který se věnuje oblasti Křinicka. Oba tyto modely přicházejí s návrhem nápravy vysušené krajiny a zádrže vody. Podrobnosti vysvětluje Jiří Malík v rozhovoru... celý článek

 

Poslední komentáře