Broumovsko

Úterý 26.leden 2021

Poslední aktualizace25.01.2021 08:53

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Zahraničí a Broumovsko Broumov reprezentoval ČR v soutěži ENTENTE FLORALE EUROPE – Evropská kvetoucí sídla

Broumov reprezentoval ČR v soutěži ENTENTE FLORALE EUROPE – Evropská kvetoucí sídla

Email Tisk PDF
img_9251
img_9167
img_9169
img_9172
img_9178
img_9183
img_9184
img_9189
img_9191
img_9198
img_9202
img_9204
img_9207
img_9210
img_9215
img_9223
img_9229
img_9232
img_9234
img_9235
img_9236
img_9241
img_9244
img_9256
img_9261
  • Předchozí
  • 1 of 25
  • Další

Uspěje město Broumov v konkurenci evropských sídel? Na tuto otázku jsme neznali půl roku odpověď. Nyní můžeme odpovědět: město Broumov rozhodně nezklamalo.

V pátek 15. července 2011 se od ranních hodin procházela Broumovem skupinka komisařů z deseti zemí Evropy. Město tento den reprezentovalo Českou republiku v prestižní mezinárodní soutěži evropských kvetoucích sídel – Entente Florale Europe.

Putování komisařů začalo v bývalém kině – dnešním infocentru, kde měli hodnotitelé možnost se pomocí promítané prezentace krátce seznámit s historií Broumova a s Broumovem současným z pohledu turistiky, volného času, ochrany životního prostředí a rozsahem zeleně ve městě. Na stejném místě se podívali do rozvojových dokumentů města, územních plánů, inventarizace zeleně, programu regenerace městské památkové zóny a jiných mapových podkladů. V chodbách infocentra si prohlédli fotografie z činnosti některých spolků, které v současnosti v Broumově působí.

Další zastávkou bylo Infocentrum samotné. Zde se hovořilo především o statistikách návštěvnosti našeho města, ubytovacích kapacitách a dalších nabízených službách především pro turisty.

Procházka pokračovala přes náměstí s výkladem o historickém jádru Broumova do kláštera. Do klášterního kostela hodnotitele doprovodil převor břevnovského kláštera P. Prokop Siostrzonek a krátce skupinu seznámil s působením benediktinů v regionu. V areálu kláštera se následně podívali do Růžového dvora, kde pro ně připravily členky svazu žen malé občerstvení. Na nádvoří kláštera byl prezentován rozvoj cestovního ruchu na Broumovsku včetně organizací, které se jeho rozvojem zabývají. Trasa pokračovala do klášterní zahrady, kde se hovořilo o jejím současném využití a připravované rekonstrukci. Císařský dub z klášterní zahrady byl pak místem, které skupina komisařů využila pro společný snímek. V klášterní zahradě bylo z dotazů členů komise zřejmé, že si uvědomují velký rozměr úkolu, jímž je zpřístupnění a snaha o rekonstrukci zahrady. Rovněž bylo zřejmé, že členové komise si jsou vědomi, jak náročný je tento úkol pro neziskovou organizaci – Agenturu pro rozvoj Broumovska.

Při opětovném průchodu nádvořím kláštera hodnotitelé ochutnali olivětínského Opata a prošli zpět na náměstí, kde na ně čekal mužský pěvecký spolek Rozpuk. Přednesené písně lehce odlehčily atmosféru dopoledne. Před městským divadlem se hovořilo o náměstí jako místu setkávání a obchodním centru a o umělecké výchově mládeže v Základní umělecké škole.

Hodiny na staré radnici odbíjely 11 hodin a skupinka přešla na Kostelní náměstí. Komisaři se dověděli o jeho historii a rekonstrukci. A co muselo logicky následovat? Jednoznačně Alejka, nejstarší veřejně přístupný park v  Broumově. Hovořilo se o jeho nedávné rekonstrukci, údržbě, zapojení veřejnosti na plánování jeho využívání i o přímé pomoci dětí při sázení nových stromů. V souvislosti se zapojením veřejnosti pak přišla řeč na probíhající projekt „Broumov – Město stromů 2010/2011". Komisaři mohli v Alejce sledovat odborné ošetření stromů jako součást informace o odborné péči o park. Při přechodu přes Liščí potok byla zmíněna čistírna odpadních vod a zlepšování kvality vody na vodních tocích. Alejka takto ukončila dopolední blok hodnocení.

K obědu jsme se snažili nabídnout česká jídla, proto díky pochopení Hotelu VEBA mohli hodnotitelé v hodinové přestávce na oběd formou švédského stolu ochutnat výborné kyselo, bramboráky s uzenou kýtou a staročeským zelím nebo guláš s knedlíkem, jako bezmasé jídlo byly nabídnuty kapustové karbanátky a smažený květák. Jako moučník byl podáván lívaneček s borůvkami.

Odpolední poločas všichni absolvovali autobusem. Trasa začala v polích mezi Broumovem a Křinicemi, odkud je výhled na Broumovskou kotlinu, kde se hovořilo o CHKO Broumovsko, o propojení města s okolní krajinou a o fenoménu regionu - stromořadí podél cest. Cizinci byli zcela zřejmě překvapeni krásou okolní krajiny, neboť do Broumova přijeli přes Polsko od Otovic, takže pohled na Broumovské stěny a Hejšovinu byl nečekaný.

Po návratu do města směřovala cesta komisařů kolem domova důchodců, přes Křinické sídliště na hřbitov včetně hřbitovního kostelíku a do Parčíku padlých. Komentář se týkal rekonstrukce zeleně na některých lokalitách města a údržby zeleně obecně. Komisaři se poté autobusem vrátili zpět do centra města, kde navštívili altán ve Schrollově parku s výstavou fotografií historických vil. Fotografie zde vystavené byly kombinací historických snímků se snímky současného stavu.

Po této výstavě přešli hodnotitelé k Domu dětí a mládeže Ulita, kde byli seznámeni s nabídkou pro trávení volného času. Následovaly informace o třídění komunálního odpadu a pak poslední stanoviště - exkurze do areálu Naší Zahrady 2007, která obklopuje DDM Ulita a Masarykovu základní školu. Především díky velmi originálně zakončené prezentaci, kterou připravily děti ve spolupráci s paní učitelkou, byla Naše Zahrada 2007 skvělou tečkou za kapitolou veřejná prostranství a zapojení veřejnosti.

Celá exkurze mohla trvat nejdéle 6 hodin a čas musel být dodržen. Z této podmínky měli broumovští průvodci velké obavy. Avšak povedlo se – díky pečlivé přípravě všech, kdo prezentovali Broumov, byl vymezený čas dodržen téměř na minutu. Následně komise zasedla a bez přítomnosti jiných osob se radila o tom, jak se všem zapojeným podařilo Broumov připravit, členům komise představit a především splnit požadovaná kritéria hodnocení.

V 17 hodin byl starosta města spolu s pracovním týmem osobně seznámen s komentářem komise: „Dnešním dnem jste potvrdili, že Broumov je město stromů. Město Broumov splnilo všechna požadovaná kritéria. Splnilo i časový limit. Město bylo čisté, upravené. Úvodní prezentace byla věcná a přesně odrážela kritéria soutěže. Podle dokumentů má město správně nastavené plánování a přístup k rozvoji. O své životní prostředí se stará s náležitou péčí. V péči o budovy města je znát důraz na zachování historického dědictví. Z pohledu propojení s krajinou město citlivě respektuje požadavky vyplývající z polohy v chráněné krajinné oblasti. Město má dostatek ploch zeleně a oblastí určených k rekreaci. Toto zahrnuje i zařízení pro děti a sport. Titul Město stromů jste získali právem – stromy a keře jsou udržovány s náležitou péčí a jsou v dobrém stavu. Velmi vkusně a moderně je zvolena i květinová výzdoba, především úprava náměstí. Rozvoj cestovního ruchu je promyšlený a pro tuto oblast udržitelný. Environmentální výchova a zapojení veřejnosti do péče o životní prostředí je na neobyčejné úrovni," komentoval své poznatky předseda komise Rudi Geerardyn z Belgie. Dále dodal: „Byl jsem absolutně uchvácen květinovou úpravou náměstí a rozsahem rekonstruovaného parku Alejka. Členové komise byli okouzleni Kostelním náměstím a Alejkou, líbila se jim Klášterní zahrada. Líbil se nám mobiliář, jeho řešení v jednotném stylu. Myslím, že cesta, kterou jste nastoupili, je správná."

A co by mělo město zlepšit? „Hustota keřové výsadby a půdopokryvných rostlin na některých místech parků by mohla být větší, výsadby v zahradách školních zařízení by měly obsahovat více kvetoucích rostlin a doporučuji se zamyslet na větším využití turistického potenciálu," dále hodnotil předseda komise. „Na závěr mohu říct, že mě návštěva Broumova velmi potěšila a že rozhodně Broumov obstojí v závěrečném hodnocení velmi dobře," dodal pan Geerardyn.

Jak tomu skutečně bude a jaký dojem zanechal Broumov v myslích komisařů, bude jasné již pátého srpna. Výsledek však zůstane tajný až do oficiálního vyhlášení, které se uskuteční 16. září ve Slovinsku.

V pátek večer se členové komise zúčastnili večeře společně se zástupci vedení města a broumovským pracovním týmem a hosty – hejtmanem Královéhradeckého kraje Lubomírem Francem, náměstkem ministra životního prostředí Liborem Ježkem, poslankyní Parlamentu ČR Zdeňkou Horníkovou a senátorem Petrem Pakostou.

V sobotu ráno odjela komise do Německa, kde bude hodnotit město Bad Langensalza a Wiesenburg jako zástupce obcí v soutěži EFE.

Účast v této prestižní soutěži znamená pro město zhodnocení několikaleté systematické práce na životním prostředí města. Aby byl dojem dokonalý, bylo třeba město připravit i po stránce odklizení odpadků, odstranění grafit, nelegálního plakátování, vysbírání nedopalků cigaret a podobných nešvarů, které trápí každé město. Toto úsilí bylo nedílnou součástí pozitivního hodnocení města, připravují se takto všechna evropská města. Bylo by úžasné našemu městu tuto image udržet!

Děkujeme všem občanům Broumova, kteří se s námi aktivně do příprav zapojili a nazdobili svá obydlí květinami a věnovali úsilí k úpravám prostranství kolem svých domů.                        

Reportáž z Broumova natáčela i Česká televize.

Kolektiv projektu „Broumov – Město stromů" a projektu „Entente Florale Europe Broumov 2011"

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Rozsáhlé kácení kolem železnice v CHKO Broumovsko se podařilo alespoň zčásti omezit

Rozsáhlé kácení kolem železnice v CHKO Broumovsko se podařilo alespoň zčásti omezit

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR obdržela v listopadu loňského roku oznámení Správy železnic o ...

"Táto, ty jsi všechno prohrál!" "Ano, ale zahrál jsem si!"

"Táto, ty jsi všechno prohrál!" "Ano, ale zahrál jsem si!"

Titulek je vypůjčený od legendární dvojice Grossmann – Šimek. Ale napadl mne i teď. V komické povídc...

V Polici nad Metují hořela dřevěná veranda u rodinného domu

V Polici nad Metují hořela dřevěná veranda u rodinného domu

V ulici Na Sibiři v Polici nad Metují zasahovaly v pondělí odpoledne tři jednotky hasičů u požáru dř...

Spěchal na "umělku"?

Spěchal na "umělku"?

V Hvězdecké ulici pomohli v pátek s odstraněním následků dopravní nehody profesionální hasiči z Brou...

Služba SENIOR TAXI se mezi broumovskými seniory těší značnému zájmu

Služba SENIOR TAXI se mezi broumovskými seniory těší značnému zájmu

Jsou tomu již téměř dva roky, co byla v Broumově zprovozněna nová služba SENIOR TAXI. Od samého počá...

Doporučujeme

Baletka Daniela Valešová zabodovala na celosvětovém finále!

DSC 0914

Žákyně Balletu Petit, pod vedením trenérek Elišky Uhlířové a Kateřiny Drašnarové, se v prosinci zúčastnily finále celosvětové soutěže Dance Star, kde získaly několik cenných medailí! Českou republiku zde reprezentovaly Daniela Valešová a Andrea Šrámková. Daniela Valešová pravidelně dojíždí z Broumova do Hradce Králové a poctivě se účastní všech baletních tréninků... celý článek

 

 

Poslední komentáře

Fotka dne

free