Nové Naše.Broumovsko.cz

Tisk
nase.broumovsko-s

Vážení přátelé,
dnešním dnem (18. října 2010) byla spuštěna nová podoba portálu Naše.Broumovsko.cz. Naším cílem je poskytovat aktuální informace o dění v regionu ve významně širším záběru než doposavad. Nové Naše.Broumovsko.cz je nezávislý zpravodajský portál, který si klade za cíl seriózně informovat o dění v Broumovském výběžku.

Základními pravidly pro naší práci jsou: snaha o profesionalitu, tedy novinářskou práci respektující etická pravidla, otevřenost a odvaha. Chceme podávat zprávy o tom, co bude naše čtenáře zajímat a zároveň doplňovat praktické informace usnadňující každodenní život. Doufám, že tento projekt přispěje k posílení veřejné diskuze o minulosti, současnosti i budoucnosti našeho krásného kraje. Usilujeme o to, aby Naše.Broumovsko.cz přispělo i ke zkvalitnění této diskuze.

Je evidentní, že provozovat server podobného rozsahu a snažit se o kvalitní práci redakčního týmu, který v této chvíli tvoří v podstatě amatéři, bude velmi obtížné. Vedle angažmá zkušeného novináře a odborníka na internetová média Stanislava Holce musíme náš tým postupně vzdělávat, školit a zároveň motivovat k tomu, aby otevřeně nasávali pravidla seriózní novinářské práce. Jednou z velkých výzev je nezávislost, o kterou budeme maximálně usilovat. Všechny tyto překážky však hodláme překonat a doufáme, že odměnou nám bude váš zájem. Těšíme se na vaše poznámky a náměty, které rádi promítneme do dalších úprav tak, aby Naše.Broumovsko.cz maximálně uspokojovalo potřeby svých čtenářů.

Za vydavatele Jan Śkolník, APRB