Naše Broumovsko Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyka Přejít na přihlášení Přejít na vyhledávání
  • Kontakt
  • Ochrana os.údajů
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Čtvrtek, 29. dubna 2021

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Naše Broumovsko o. p. s., se sídlem v Klášterní 1, 55001 Broumov, IČ: 02325641, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci  Králové,  
oddíl  O, vložka  399/KSHK  (dále  jen  „Správce“),  aby  ve  smyslu  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- e-mail

2. Jméno a příjmení je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za určitým, výslovným a legitimním účelem. 
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu, po kterou trvá účel, pro který jsou zpracovávány, např. váš zájem o naši činnost nebo o zasílání newsletteru.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu Naše Broumovsko o. p. s., Klášterní 1, 550 01 Broumov.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
a. Poskytovatel softwaru: Pixman s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 – Holešovice
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Odebírejte náš newsletter
O portálu

Zpravodajský portál Naše Broumovsko, který vznikl v říjnu 2010, se zaměřuje na informovanost obyvatel broumovského regionu. Web poskytuje každodenní informační servis a kulturní, společenské, ekonomické či sportovní zprávy nejen z Broumovska, ale i z Královéhradeckého kraje.

Kontakt

Michaela Mašková, šéfredaktorka
Telefon: +420 734 257 512
Bára Fialová, 732 284 847, redakce
Email: redakce.nase@broumovsko.cz

Adresa redakce:
Klášterní 1, 550 01 Broumov (Google Mapy)