Proč chtějí zaměstnavatelé v Broumově PIVOVAR - SPORTCENTRUM

Tisk
novak1
sportcentrum1
sportcentrum2
pivovar
pivovar2
  • Předchozí
  • 1 of 5
  • Další

Podnikatelé – zaměstnavatelé jsou každodenně vystavováni obtížným situacím a problémům, které musí řešit. Nemohou je odkládat na pozdější dobu, jsou zvyklí chytit příležitost – pokud se naskytne, či se k ní dopracovali – „za pačesy" a využít ji. Za obrovskou příležitost považují projekt SPORTCENTRUM.

 Zchátralý a dále chátrající komplex budov starého pivovaru v samém centru Broumova dostává příležitost přerodit se v multifunkční, moderní, architektonicky hodnotný a zejména potřebný areál, který by uspokojil řadu potřeb města a jeho obyvatel. Pokud takováto výjimečná příležitost z hlediska získané investiční dotace zůstane nevyužita, problém chátrajícího pivovaru tím nezmizí. Bude jen odložen a s tím i všechny související vazby a problémy, které může řešit. Odklad do nedefinovaného budoucna zvyšuje prakticky vždy vyvolané náklady. Náklady na projekt SPORTCENTRUM již vynaložené naopak znehodnocuje.

Multifunkční SPORTCENTRUM má potenciál propojit ve středu Broumova zóny, které starý pivovar nevhodně odděluje. Jedná se o klášter a klášterní zahradu, Schrollův park i centrum s náměstím. Toto řešení by významně zlepšilo kompaktnost vnitřního Broumova, jeho přitažlivost pro obyvatele Broumovska a pro turisty i vlastní prostupnost uvedených zón. Atraktivita města je vždy magnetem pro jeho návštěvnost. Návštěvnost je pak předpokladem a zdrojem prosperity. Koncepce projektu SPORTCENTRUM znamená i vykročení k budoucímu řešení dalších problémů města, např. omezení neúnosného parkování na náměstí a v přilehlých ulicích nebo odstranění nefunkční budovy Sokolovny a řešení přetíženého provozu na křižovatce u Horní brány (kruhový objezd).

Pro zaměstnavatele je důležitý trh práce, jeho nabídka a struktura. Pro město je stejně důležité, aby mládež neodcházela do vnitrozemí, resp. aby se po studiích vracela zpět. Toho dosáhneme, pokud bude v Broumově práce a současně možnosti k aktivnímu využívání volného času sportem, kulturou a zájmovými aktivitami. Pro splnění tohoto cíle je realizace projektu SPORTCENTRUM důležitým prvkem nabídky. Krytý bazén je dlouhodobou prioritou, opakovaně akcentovanou obyvateli Broumova v průzkumech jejich požadavků na rozvoj. Tím spíše, že Broumov nemá koupaliště. Jestliže menší města v okolí našla odvahu a sílu realizovat např. zábavní vodní park v Meziměstí či nafukovací tenisovou halu v Teplicích nad Metují, pak krytý bazén v Broumově je jen logickým rozšířením nabídky pro volnočasové aktivity nejen Broumováků, ale i obyvatel okolních obcí a měst.

Občané odlehlého Broumovska by realizací projektu SPORTCENTRUM získali zkvalitnění podmínek života, zaměstnavatelé by měli dobrou příležitost rozšířit své benefity a rekondiční programy pro zaměstnance. Turisté by měli dobrý důvod pro prodloužení svého pobytu a podnikatelé další zakázky. Synergické efekty projektu by přímo i zprostředkovaně působily na vytváření nových pracovních míst a město by se mohlo dočkat - kromě všech ostatních efektů - i žádoucího snížení nezaměstnanosti.

Projekt SPORTCENTRUM vyžaduje koordinované úsilí nejenom města Broumova a jeho místních partnerů, ale i součinnost krajského úřadu – hejtmanství při získávání masivní dotace. Stávající podmínky této součinnosti jsou výjimečně a neopakovatelně příznivé. V případě, že Broumov již schválenou dotaci nevyužije v důsledku své pasivity či změny přístupu k projektu SPORTCENTRUM, zkomplikuje tím svoji pozici i pro jakékoliv budoucí dotační projekty z titulu své nepředvídatelnosti a nespolehlivosti. Je otázkou, zda by příslušné dotační zdroje mohly být přesunuty na jiný projekt v jiném městě kvůli kritickým časovým limitům, či zda by zůstaly zcela nevyužity.

Zaměstnavatelé – podnikatelé dobře vědí, že v každé firmě jsou potřeby větší než zdroje k jejich krytí. Stejně tomu je s městem, jeho potřebami a rozpočtem. Vždy je nutno zvolit priority, ty prosadit a realizovat. Projekt SPORTCENTRUM je nepochybně finančně náročný a jeho financování – investiční a provozní – je nezbytné zasadit do rozpočtového výhledu města v desetiletém horizontu. Častá skepse z hlediska ufinancovatelnosti je nesena negativním finančním vývojem v minulém období hospodářského poklesu. Od r. 2010 však ekonomika roste, poroste i v r. 2011 a od příštího roku má růst nabírat na síle. To jistě pozitivně ovlivní rozpočtové příjmy města. Začít tak realizaci projektu v letošním roce je z hlediska finanční perspektivy příznivé a při vnímání projektu SPORTCENTRUM jako významné rozvojové priority města i průchodné.

Josef Novák

generální ředitel VEBA a.s.

mluvčí Podnikatelského klubu Broumovska