Jaro je tady, hlásí sokoli

Tisk

sokkUž několik týdnů většina z nás toužebně vyhlíží očekávané oteplení a pravý nástup jara. Také řada živočichů netrpělivě čeká na lepší podmínky pro založení rodiny. Jako jedni z prvních začínají hnízdit ve skalních rezervacích Broumovska sokoli.

"Ptáci zakládají snůšky teprve teď - v posledním březnovém týdnu, letošní hnízdění proto bude oproti předchozím rokům o jeden až dva týdny zpožděné," informuje Petr Kafka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Broumovsko.

V předchozích letech se na Broumovsku uhnízdilo celkem sedm párů těchto kriticky ohrožených dravců, v letošním roce je zatím evidováno jen pět. Může to souviset s přirozeným kolísáním početnosti, opožděným návratem ze zimovišť či s přesunutím některých párů do míst, která ještě nebyla zkontrolována. Některé páry totiž mohou tímto způsobem reagovat na predátory či přílišné rušení v loňském roce.

"Abychom dokázali lépe objasnit případné nezdary při hnízdění, plánujeme k většině hnízd umístit fotopasti. Přejeme si však, aby co nejvíce hnízd bylo úspěšných a toto opatření bylo spíše záložní. Snad žádného výra, kunu či zvídavého turistu na snímcích nenajdeme," doplnil Kafka.

Úspěšnost hnízdění nebyla v posledních letech vysoká, a proto je důležité hnízdiště chránit a udržovat na nich klid. Vloni mláďata vylétla pouze z hnízd, která byla pod dohledem strážců a kde byl částečně omezen pohyb turistů. Proto bude také v letošním roce uzavřen vstup veřejnosti na vyhlídku Skalní divadlo nad Kovářovou roklí v Broumovských stěnách a omezen vstup k Chrámovým stěnám v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály. Pokud bude vše dobře probíhat, budou moci návštěvníci Teplického skalního města nahlédnout pomocí dalekohledu do soukromí divokých sokolů. Ve spolupráci s Lesy ČR pro ně budou za vhodného počasí připravena víkendová pozorování s odborným komentářem.

Foto J. Malík