Zemřel Milan Kotrnec

Tisk

millV pondělí 27. srpna zemřel bývalý starosta Broumova, výborný chlap, kamarád a sportovec, Milan Kotrnec.

"V úterý 28. srpna nás zaskočila zpráva, že zemřel Milan Kotrnec, kterého jsme znali jako jednoho ze starostů města Broumova (volební období 2010–2014) i jako zastupitele (volební období 2010–2018). O hlasy občanů se chtěl ucházet i v letošních komunálních volbách. Poznali jsme ho jako uvážlivého člověka, který k funkci starosty přistupoval s pokorou. Vždy se snažil o řešení problémů klidným způsobem a argumenty. Vysloveně nesnášel hádky, vulgárnosti a napadání. Byl oblíben pro svou mírnou povahu a přístupnost. Neodmítl nikoho, kdo s ním chtěl jednat. Byl to dobrý člověk, na kterého nezapomeneme. Čest jeho památce. Touto cestou vyjadřujeme hlubokou soustrast jeho manželce a dalším pozůstalým," uvedlo ve svém oficiálním prohlášení vedení Města Broumova.

"Někdy je život tak těžký, že jeho kříž není v lidských silách unést... Se zármutkem a lítostí jsme přijali zprávu o úmrtí Milana Kotrnce. Byl to on a pan Kamil Slezák, kteří odstartovali potřebnou a přínosnou spolupráci Broumova a Police nad Metují. Soucítíme s manželkou, celou rodinou. Nezapomeneme!," uvedla starostka Police nad Metují Ida Jenková.

"Pana Milana Kotrnce jsem znal osobně a zpráva o jeho úmrtí mne opravdu zasáhla. Jsem jedním z těch, kteří měli to štěstí Milana poznat osobně jak v pracovním, tak i v osobním životě. Moje první setkání s Milanem proběhlo při mém nástupu do firmy Veba, kde působil ve funkci směnového mistra. Postupem času se z nás stali nejen kolegové, ale i přátelé. Milan byl vždy otevřený, vstřícný, společenský, nikdy nezkazil žádnou legraci, měl cit pro spravedlnost a touhu pomáhat druhým. Milanova životní cesta nebyla nijak lehká a často byl stíhán nepřízní osudu. Velkou oporou na cestě životem mu byla jeho rodina a přátelé. Jeho odchodem se svět stává smutnějším a šedivějším. Myslím, že mohu říci za nás za všechny, kdo jsme Milana osobně znali, že v našich srdcích a vzpomínkách bude Milan žít dál! Čest jeho památce!," uvedl za odborovou organizaci VEBA Martin Ptáček.

"Dne 28. 8. 2018 jsme se zármutkem obdrželi zprávu o náhlém úmrtí našeho dlouholetého kolegy Milana Kotrnce. Zpráva o odchodu člověka, který nám byl jako kolega a spolupracovník po léta blízký, působí jako studená sprcha, kdy nás zamrazí, a uvědomíme si pomíjivost života. Milan Kotrnec nastoupil do společnosti VEBA v dubnu 1991 jako dělník úpravny, kde se svým přístupem, houževnatostí a pracovní erudicí vypracoval na funkci mistra, kterou vykonával až do roku 2007. Svou činorodostí, srdečnou a přátelskou povahou si získal mnoho přátel. Pro každého měl otevřené dveře a uměl naslouchat. Proto ani není divu, že od roku 2007 byl členy odborové organizace zvolen jejich předsedou a v témže roce i členem dozorčí rady společnosti zvoleným zaměstnanci. Svoji neutuchající angažovanost se smyslem pro nápravu věcí se snažil uplatňovat i po celé volební období v pozici starosty města Broumova. Zpět do společnosti VEBA se vrátil po komunálních volbách v roce 2014, kde potom ukončil v roce 2015 pracovní poměr na vlastní žádost. Na Milana Kotrnce budeme vždy vzpomínat jako na člověka loajálního ke svému podniku, člověka činorodého, který ve většině lidí viděl spíše to dobré. Za to všechno mu patří naše poděkování a stálá vzpomínka," uvádí spolupracovníci společnosti VEBA a. s..