Společná rada tří krajů projednala přijímačky, silnice i spolupráci v cestovním ruchu

Tisk

krajTEvropské domy jako jednotná sídla pro organizace zabývajícími se evropskými granty a dotacemi v krajích, čerpání evropských peněz do budoucna, jednotné přijímací zkoušky, doprava i cestovní ruch. To je výběr témat, kterými se zabývali radní a hejtmani Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje na svém společném jednání v Peci pod Sněžkou.

Setkání hejtmanů a radních tří sousedících krajů je příležitostí k vzájemné výměně informací a zkušeností například v čerpání evropských dotací a grantů, ale i v oblastech, ve kterých se mohou vedení navzájem inspirovat. "Kolegy z ostatních krajů například zajímalo, jak jsme se vypořádali s kotlíkovými dotacemi, protože o této výzvě také uvažují. Já jsem se naopak ptal, jak vidí budoucnost Evropských domů, které by mohly vyrůst v každém kraji," řekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Tématem k diskusi bylo například i zavedení plošného jednotného přijímací řízení na střední školy, které připravuje Ministerstvo školství. V této oblasti má zase nejvíce zkušeností kraj Pardubický, kde systém funguje už čtyři roky. Mluvilo se i o problémech v dopravě, respektive o podfinancování silnic II. a III. třídy. Hejtmani se shodli na tom, že by kraje měly zaujmout jednotné stanovisko při jednání se státem o poskytnutí financí na správu těchto silnic. Dal jim je totiž do vlastnictví, ovšem už bez odpovídajících prostředků na jejich spravování.

Řeč byla i o spolupráci krajů v oblasti cestovního ruchu, nebo přeshraničních projektech. Mezi Královéhradeckým a Libereckým krajem existuje Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, které by mělo být aktualizováno. Šířit by se mohlo i o Pardubický kraj, kterému byla nabídnuta spolupráce zejména na projektu Hřebenovka nebo společná prezentace tří sousedících krajů na veletrzích cestovního ruchu.

Součástí setkání hejtmanů a radních krajů Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého byl i výjezd novou lanovkou na Sněžku, kam je doprovodil starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek. Nová lanová dráha za bezmála 300 milionů korun byla otevřena letos v únoru a její výstavba byla z velké části podpořena z Regionálního operačního programu Severovýchod.