V Nowe Rudě se uskutečnila konference partnerských měst

Tisk

DSC 7462 komprNa podzim tohoto roku se setkali zástupci z celkem čtyř evropských měst během konference Propagace dobré praxe partnerských měst v česko – polském příhraničí. Mezinárodní účast garantovali zástupci vedení města Broumova, německého Castrop – Rauxel a francouzského Wallers Arenberg.

Cílem setkání bylo podělit se o plody společné práce mezi partnerskými městy v česko – polském příhraničí za téměř 30 let společné kooperace a propagace místních kulturních a přírodních krás. S polskou Nowou Rudou máme za sebou mnoho projektů, a to zejména v oblasti turistiky, kultury, sportu a propagace. Evropskou dotaci jsme získali i na několik investičních akcí. Spolupráce přináší výhody a obohacuje region po obou stranách hranice.

Na konferenci se zástupci Broumova s německými a francouzskými představiteli setkali poprvé a není vyloučené, že se do budoucna okruh potenciálního partnerství rozšíří od Broumova směrem na západ.

Mázev a číslo projektu: Propagace dobré praxe partnerských měst v česko-polském příhraničí. Reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001811

loga eu biglogo EURG

obrazek_10
obrazek_10

obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek