Naše Broumovsko Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyka Přejít na přihlášení Přejít na vyhledávání
  • Lidé
  • Broumovsko Plus
  • Křížky nezaměnitelným způsobem dotvářejí krajinu
banner

Křížky nezaměnitelným způsobem dotvářejí krajinu

Michaela Plchová, foto archiv J. Chotěborského

Sobota, 15. ledna 2022

Křížky nezaměnitelným způsobem dotvářejí krajinu

Nový katalog drobných sakrálních památek mapuje křížky na území Broumova a měl by napomoci při jejich záchraně.

Město Broumov vypracovalo nový Katalog drobných sakrálních památek na území města Broumova. Drobnými sakrálními památkami se myslí především křížky a další náboženské sochy na podstavcích v krajině. Katalog jich zahrnuje celkem 46, je však možné, že v něm nejsou zdokumentovány všechny. Jedná se o objekty, které často nejsou zákonem o státní památkové péči chráněny, přesto mají svoji nezaměnitelnou funkci při dotváření krajiny. Tyto drobné památky jsou především dokladem lidové zbožnosti. „Mnoho těchto křížků není památkově chráněno a pokud by ho majitel na pozemku nechtěl, nic s tím neuděláme. Můžeme podat návrh na prohlášení za památku. Tato databáze při tom může být nápomocná,“ říká autor katalogu pan Jiří Chotěborský ze stavebního úřadu města Broumova.

S tím, že by někdo na svém pozemku křížek či sochu nechtěl, se však zatím na úřadě nesetkali. „Naopak. Majitelé pozemků mají zájem tyto památky opravovat. Pomáháme jim ve shánění dotačních programů na opravu. Oprava takového křížku není levná záležitost,“ vysvětluje pan Chotěborský a dodává: „V loňském roce to byl například křížek u čističky odpadních vod. S jeho opravou nakonec pomáhala Agentura pro rozvoj Broumovska, která nás zastoupila. To byl takový první křížek, jehož opravu jsme řešili, nyní jednáme o dalších.“

Drobné sakrální památky se v krajině objevovaly od středověku až do poloviny 20. století. Na území Broumova se pak pohybujeme od roku 1695 (Sloup s Madonou na cyklostezce Broumov-Otovice) do roku 1925 (křížek u č.p. 7 ve Velké Vsi), respektive do roku 1999, kdy byla na staré cestě spojující Rožmitál s Velkou Vsí umístěna socha sv. Šebastiána. Stejně tak jak je rozmanité datum vzniku těchto památek, tak je stejně rozmanitá umělecká kvalita jejich zpracování. Od zcela jednoduchých sloupků po skutečné umělecké skvosty.

Bohužel v minulosti došlo v několika případech k poškozování těchto památek, či dokonce k jejich ničení. „Dříve se dokonce dělo to, že je někdo odcizil. Přijel náklaďák a už je nikdo nikdy neviděl. Podle mého názoru se toho odvezlo hodně. To už se dnes ale naštěstí nestává,“ říká pan Chotěborský. Účelem tohoto katalogu však není vyvolávat diskusi o minulosti, ale ukázat na hodnotu těchto památek a ukázat na případy zdařilých oprav. Zároveň bude tento katalog sloužit pro potřeby státní památkové péče, případně může sloužit pro potřeby dalších správních orgánů, organizací a v neposlední řadě hlavně majitelům daných památek jako doklad o jejich stavu a hodnotě. „Při zpracování této databáze bylo vycházeno z veřejné dokumentace spolku COLLEGIUM PRO ARTE ANTIQUA, která byla naposledy aktualizována v roce 2006,“ upozorňuje pan Chotěborský.

Od této doby není pracovišti památkové péče známa novější databáze, která by se danými památkami zabývala. V databázi jsou zpracovány dohledané památky, u kterých je provedena jejich fotodokumentace, základní zaměření a popis a zaměření jejich GPS souřadnic, které jsou zaneseny do mapy. V případě dohledání dalších drobných památek, které nejsou zaneseny do této databáze dojde k aktualizaci a jejich doplnění do seznamu.

Podle všeho bude databáze zatím dostupná pouze v elektronické podobě. Více informací lze získat na městském Kulturním a informačním centru.

 

Za podklady děkuji panu Jiřímu Chotěborskému. Na fotografii je Sv. Jan Nepomucký na polní cestě mezi Velkou Vsí a Rožmitálem.

Přidejte komentář:

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Pro odesláni musíte být přihlášeni
Přihlaste se: E-mail
Nebo se zaregistrujte

Diskuze k článku:

  • Jan Školník
    Datum: 18. 1. 2022 21:06

    Je dobře, že se kolem drobných památek odehrává stále více. V APRB rozvíjíme webový katalog a připravujeme možnost podpory obnov https://pamatky.broumovsko.cz/

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Odebírejte náš newsletter
O portálu

Zpravodajský portál Naše Broumovsko, který vznikl v říjnu 2010, se zaměřuje na informovanost obyvatel broumovského regionu. Web poskytuje každodenní informační servis a kulturní, společenské, ekonomické či sportovní zprávy nejen z Broumovska, ale i z Královéhradeckého kraje.

Kontakt

Michaela Plchová
Telefon: +420 734 257 512
Email: redakce.nase@broumovsko.cz

Adresa redakce:
Klášterní 1, 550 01 Broumov (Google Mapy)