Naše Broumovsko Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyka Přejít na přihlášení Přejít na vyhledávání
  • Lidé
  • Magazín
  • Každou druhou sobotu v měsíci na výpravu za poznáním s geologem
banner

Každou druhou sobotu v měsíci na výpravu za poznáním s geologem

Text a foto Stanislav Stařík

Úterý, 27. února 2024

Každou druhou sobotu v měsíci na výpravu za poznáním s geologem

V sobotu 2. března se koná další z komentovaných geologických exkurzí pod hlavičkou Národního geoparku Broumovsko, tentokrát zaměřená na dolování uhlí v oblasti okolo Radvanic.

Geopark Broumovsko oslaví v dubnu již šesté výročí získání certifikátu Národní geopark, vydávaného Ministerstvem životního prostředí, a vstupu do rodiny českých národních geoparků jako její devátý člen. Za tu dobu se jeho existence, geologické zajímavosti i aktivity pomalu ale jistě dostaly do širšího povědomí místních obyvatel i návštěvníků, přijíždějících za poznáváním výjimečně pestré neživé přírody Broumovska jak ze všech koutů naší republiky, tak i ze zahraničí. Kromě podpory rozvoje geoturistiky, zaměřené na poznávání místních geologických a hornických zajímavostí, má Geopark Broumovsko i velmi důležitou vzdělávací funkci. O některých geologických lokalitách geoparku tak můžeme hovořit přímo jako o unikátních přírodních učebnicích některých geovědních oborů – například vulkanologie v Lomu Rožmitál, sedimentologie na Permské stěně v Hynčicích, nebo geomorfologie v pískovcových skalních městech. Tam se mají návštěvníci z řad odborné i laické veřejnosti možnost nejlépe seznámit s mnohými místními geologickými fenomény, které si mohou přímo na místě prohlédnout, osahat, probádat, jak se říká „in natura“. Proto také asi současnými nejrozšířenějšími aktivitami Geoparku Broumovsko jsou odborně, leč srozumitelně komentované geologické exkurze, pravidelné tematické geoturistické výlety nebo komentované prohlídky skalních měst s geoprůvodcem či poznávací geovědní programy. Tyto exkurze a geovýlety jsou určeny pro širokou i odbornou veřejnost, školní skupiny od základních po vysoké školy, nebo pro geovědně a environmentálně zaměřené zájmové skupiny. Myslím, že bez zbytečné skromnosti se můžeme pochlubit, že tyto činnosti Geoparku Broumovsko a interpretace jeho přírodního bohatství jsou již dnes vysoce hodnoceny jak laickými návštěvníky a účastníky exkurzí, tak odbornými partnery z řad státních geovědních institucí nebo zástupců ostatních českých i zahraničních geoparků.

Ke Geoparku Broumovsko patří i jím připomínaná historie těžby různých nerostných surovin na území Broumovska. V Javořích horách se jedná o těžbu tvrdých vyvřelých hornin pro výrobu drceného i stavebního kamene, v oblasti Broumovských stěn a Policka je to těžba pískovce, přičemž moderně těžený „božanovský“ pískovec je v současnosti považován za nejkvalitnější a nejvyužívanější pískovec u nás. Jestřebí hory, ohraničující území Broumovska z jihu, jsou pak po celé své délce od Hronova až po Žacléř spjaty s více jak 400 let dlouhou historií uhelného dolování. A právě na těžbu černého uhlí v oblasti Radvanic a Svatoňovic je zaměřena další z již pravidelných komentovaných víkendových exkurzí s geologem Národního geoparku Broumovsko, která se uskuteční v sobotu 2. března.

Na tento geovýlet vyrazíme v 9 hodin z veřejného parkoviště v pomyslném centru bývalé hornické obce Radvanice. Kolem radvanického hřbitova se zajímavými araukaritovými náhrobky vystoupáme na hřeben Jestřebích hor do bývalé hornické osady Paseka (původně Brendy) s několika zachovalými renesančními chalupami. Ještě před sto lety bychom kolem této cesty mohli vidět zbytky poválených mohutných prokřemenělých kmenů prvohorních stromů takzvaného „radvanického zkamenělého lesa“. Zpočátku místní obyvatelé tato zkamenělá dřeva nazývali jiskřivce podle sluncem zvýrazněného jiskřivého třpytu jemných krystalků křemene v puklinách a dutinkách těchto špalkovitých kamenů. Později se pro zkamenělé kmeny ujal dnes obecně používaný výraz araukarit. Bohužel ve 20. letech minulého století byla po nově objevených radvanických zkamenělých stromech taková poptávka, že většina místních kmenů, a to délky až 10 metrů byla vyrabována a rozvezena do všech koutů nejen Evropy. Podle některých pramenů bylo vykopáno a odvezeno až 1200 tun těchto unikátních přírodnin.

Vraťme se ale k našemu výletu, jehož hlavním tématem, jak bylo zmíněno je historie místního uhelného dolování. Po jižních svazích se z hřebene Jestřebích hor spustíme kolem několika pozůstatků bývalých důlních děl z 19. století, dokonce se zarostlým výchozem uhelné sloje na povrch, k unikátní geologické lokalitě „Bunkr“ u Malých Svatoňovic. Na ní je 70 metrů dlouhým umělým odkryvem obnažen tektonický kontakt výrazně barevně odlišných hornin prvohorních a druhohorních geologických období permu a křídy v zóně největší východočeské geologické poruchy – Hronovsko-poříčského zlomu. Tento zlom byl také zásadním geologickým momentem pro místní uhelné dolování, neboť díky jemu byly uhlonosné vrstvy vyzdviženy na povrch z kilometrové hloubky. Přes svatoňovické náměstí s Mariánskou studniční kaplí se pak dostaneme ke zrekonstruovanému ústí štoly nedokončeného dolu Kateřina a křížové cestě, zakončené kaplí Božího hrobu s místně typickou araukaritovou výzdobou. Po bývalé svážní, takzvané „bremstové“ trati vystoupáme k objektům bývalého hlubinného uhelného dolu Nejsvětější Trojice z počátku 19. století. Členitým severním svahem Jestřebích hor sestoupíme údolím Jíveckého potoka zpět do Radvanic, kde si ještě prohlédneme vstupní portál hlavní úpadní jámy dolu Kateřina s informační tabulí a zrekultivovanou důlní haldu.

Kromě tohoto nejbližšího poznávacího a trochu i objevitelského výletu se příznivci geoturistiky a návštěvníci Geoparku Broumovsko mohou v letošním roce těšit na další tematické komentované geovýlety a prohlídky, které se v převážné většině budou konat každou druhou sobotu v měsíci. Konkrétně to bude:

02.03.2024

S geologem k dolům Jestřebích hor

13.04.2024

S geologem za vodou okolo Ostaše

11.05.2024

S geologem na hřeben Javořích hor

25.05.2024

S geologem za božanovským pískovcem

08.06.2024

S geologem od pramene k prameni aneb z permokarbonu do křídy

13.07.2024

S geologem za prvohorními sopkami Javořích hor

27.07.2024

Speciální komentovaná prohlídka Adršpašských skal s geologem a horolezcem

10.08.2024

Velká výprava Teplickými skalami

14.09.2024

S geologem za uhlím Hronovska

12.10.2024

S geologem po Broumovských stěnách III

09.11.2024

Geovýlet do Trpasličí rokle

07.12.2024

Adventní geovycházka k Mořské transgresi

 

Podrobnosti ke všem připravovaným geovýletům a komentovaným prohlídkám najdete v kalendáři akcí na: www.geopark.broumovsko.cz .

Přidejte komentář:

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Pro odesláni musíte být přihlášeni
Přihlaste se: E-mail
Nebo se zaregistrujte

Diskuze k článku:

Diskuse zatím neobsahuje žádné příspěvky.
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Odebírejte náš newsletter
O portálu

Zpravodajský portál Naše Broumovsko, který vznikl v říjnu 2010, se zaměřuje na informovanost obyvatel broumovského regionu. Web poskytuje každodenní informační servis a kulturní, společenské, ekonomické či sportovní zprávy nejen z Broumovska, ale i z Královéhradeckého kraje.

Kontakt

Michaela Mašková, šéfredaktorka
Telefon: +420 734 257 512
Bára Fialová, 732 284 847, redakce
Email: redakce.nase@broumovsko.cz

Adresa redakce:
Klášterní 1, 550 01 Broumov (Google Mapy)