Naše Broumovsko Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyka Přejít na přihlášení Přejít na vyhledávání
banner

Spolek Julinka pro krajinu na Broumovsku

Pavel Pinkava, foto archiv spolek Julinka

Pondělí, 9. května 2022

Spolek Julinka pro krajinu na Broumovsku

Tůně, nové aleje, výsadba stromů – dobrovolníci spolku Julinka pomáhají proměňovat krajinu na Broumovsku k lepšímu. Přečtěte si, co všechno se jim v poslední době podařilo.

Na podzim jsme informovali o aktivitách a plánech spolku JULINKA v oblasti péče o krajinu. Od té doby se nám podařilo zrealizovat několik dalších krajinných prvků na území CHKO Broumovsko. Budeme rádi, když si jich budete při svých výpravách do přírody užívat.

Jako první můžeme zmínit soustavu tří nových tůní v katastru obce Velká Ves poblíž modré turistické trasy nazývané Rožmitálská cesta. Soustava tak doplnila čtveřici tůní zbudovaných o rok dříve a o pár set metrů výše. K nim teď přibyla i nová alej z 18 vzrostlejší listnatých stromů, převážně dubů.

Vydáte-li se z Rožmitálu po zelené turistické značce k Šonovu, pak po 1,5 km narazíte na strouhu – jeden z přítoků nepojmenovaného potoka. Zhruba o 300 m níže leží nová velká tůň.

Tůně budujeme jednak z důvodu zadržování vody po deštích nebo při jarním tání, aby pouze neodtékala do potoků, řek a následně do moře, ale aby v naší krajině co nejdéle zůstávala, poskytovala okolní půdě vláhu a při vypařování příznivě ovlivňovala malý místní vodní cyklus. Druhým cílem budování mělkých tůní je vytváření vhodného prostředí pro rozmnožování a život rychle mizejících druhů obojživelníků, hmyzu či ptactva.

Nové aleje jsme vysázeli i ve Vižňově. První z nich, 600 m dlouhá, z pěti různých druhů listnatých stromů a doplněná o různé druhy keřů, vede rovnoběžně s východním okrajem Dvorského lesa a končí u kaskády čtyř tůní, kterou od severu chrání též nově vysázený lipový hájek. Mezi rozsáhlými půdními bloky tak byl vytvořen 5 metrů široký mezní pás, který v budoucnu poskytne útočiště i drobné zvěři a pomůže omezovat vodní i větrnou erozi.

Další dvě rovnoběžné aleje, každou půl kilometrů dlouhou, sestávající z dubů, klenů a lip (a které jsou dále proloženy ovocnými stromy a keři) jsme za pomoci mnoha dobrovolníků z Policka ale i vzdálenějších míst vysázeli během sněhem okořeněného víkendu na začátku dubna. Tyto aleje se táhnou po okraji pastvin horského skotu polického rodáka Radko Kříže na východ od vižňovského kostela sv. Anny.

Na konci března, souběžně s festivalem Jeden svět Police nad Metují, jsme celý víkend věnovali i výsadbě stromů a keřů jakož i budování broučích náspů na experimentální farmě Wonder Full Life Centrum makrobiotika Roberta Carra v Horních Teplicích, poblíž cesty ke Kříži smíření.

Během jarních měsíců jsme vysázeli i 140 keřů v Hejtmánkovicích. Ve spolupráci s naším spolkem děti ze ZŠ Bukovice vysadily 100 sazenic buku u Žďáru nad Metují.

Tam jsme zakončili i naše jarní sázecí aktivity zalesněním jižního svazu Ostaše – akci zorganizovala Benediktínská hospodářská správa spolu s Městem Police n/M za podpory firmy CDS a členové a příznivci našeho spolku se k ní v hojné míře přidali. Za účasti okolo 200 osob se podařilo vysázet na 5000 sazenic buků a jedlí. Kromě obyvatel Police a okolních obcí se připojili i dobrovolníci ze vzdálenějších míst jakož i mnozí návštěvníci Ostaše, ať už Češi, Poláci, Němci či Švýcaři.

Navázali jsme tak na říjnovou akci, kdy jsme za pomoci více než 50 dobrovolníků z okolí i mnoha koutů republiky a opět ve spolupráci se spolkem Home for Trees vysázeli cca 2000 sazenic buků a jedlí, čímž dojde k obnovení přirozeného smíšeného lesa na místě, které bylo letos vykáceno vzhledem ke kůrovcové kalamitě podpořené suchem.

Všechny tyto naše aktivity byly možné jak díky finanční podpoře Správy CHKO Broumovsko, tak i Nadace Via, Nadace Ivana Dejmala, Nadace České spořitelny, Agentury pro rozvoj Broumovska, měst Police n/M a Broumov, Královéhradeckého kraje, Moneta Money Bank a hlavně díky času a úsilí mnoha místních i přespolních dobrovolníků.  

Na letošek JULINKA plánuje budování dalších tůní i podzimní výsadby. Rádi bychom se tak přiblížili stavu, kdy každá obec na území CHKO Broumovsko bude mít konkrétní příklad toho, jak se dá k zádrži vody, omezení eroze a posílení biodiverzity a ochrany ohrožených druhů živočichů a rostlin svépomocí přispět. Uvítáme i vaše náměty, případně nabídky vhodných pozemků, kde by se daly další tůně budovat.

 

Za spolek JULINKA (julinka.polickej.net), Pavel Pinkava

Přidejte komentář:

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Pro odesláni musíte být přihlášeni
Přihlaste se: E-mail
Nebo se zaregistrujte

Diskuze k článku:

  • Karel David
    Datum: 21. 1. 2023 18:25

    Město Broumov se nestará o svůj majetek v extravilánu města. Naštěstí přišel s pomocí u Hobry polní smajlík Jarda. https://www.youtube.com/watch?v=1SuHTic5JVQ&t=32s

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Odebírejte náš newsletter
O portálu

Zpravodajský portál Naše Broumovsko, který vznikl v říjnu 2010, se zaměřuje na informovanost obyvatel broumovského regionu. Web poskytuje každodenní informační servis a kulturní, společenské, ekonomické či sportovní zprávy nejen z Broumovska, ale i z Královéhradeckého kraje.

Kontakt

Michaela Mašková, šéfredaktorka
Telefon: +420 734 257 512
Bára Fialová, 732 284 847, redakce
Email: redakce.nase@broumovsko.cz

Adresa redakce:
Klášterní 1, 550 01 Broumov (Google Mapy)