Naše Broumovsko Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyka Přejít na přihlášení Přejít na vyhledávání
  • Živá krajina
  • Spolek Julinka s dobrovolníky vysázel v kraji více než 2000 stromů
banner

Spolek Julinka s dobrovolníky vysázel v kraji více než 2000 stromů

Pavel Pinkava, foto archiv spolek Julinka

Úterý, 21. listopadu 2023

Spolek Julinka s dobrovolníky vysázel v kraji více než 2000 stromů

Více než dva tisíce ovocných i lesních stromů vysázeli letos pod vedením spolku Julinka dobrovolníci na Broumovsku. K tomu vykopali 18 nových tůní a podíleli se na terénních komentovaných vycházkách. Na jaře také spolek Julinka zorganizoval 13. ročník festivalu dokumentů o lidských právech Jeden svět v Polici nad Metují a v projekcích pokračoval i v dalších měsících.

Od roku 2012 se náš spolek věnuje organizaci festivalu dokumentů o lidských právech Jeden svět Police nad Metují. Letošní 12. ročník proběhl od 30. 3. do 2. 4. 2023 a jeho hlavním tématem letos byla Cena bezpečí. Promítli jsme celkem 13+1 dokumentů (1 projekce byla v Broumově), zorganizovali 10 následných diskusí s tvůrci a odborníky, uspořádali 2 výstavy, a to všechno pro téměř 700 diváků. V rámci benefičního koncertu Police Symphony Orchestra jsme předali 30 tisíc korun sociálnímu odboru města Police nad Metují na pomoc potřebným.

Také letos jsme spolupracovali se školami v rámci akce Jeden svět na školách, které se letos zúčastnilo přes 1000 dětí a učitelů z náchodského okresu. Z výtěžku ze vstupného z festivalu a ze škol jsme pak darovali 15 tisíc korun na pomoc polické rodině Kutíkových na pořízení nového invalidního vozíku pro jejich hendikepovaného syna Honzu a dalších 15 tisíc korun jsme poslali na transparentní účet ukrajinské ambasádě na obranu země.

Kromě projekcí filmů s ekologickou tematikou jsme i letos pojali téma ochrany životního prostředí jako možnost, jak aktivizovat a stmelovat občany Police a okolních obcí, kteří cítí, že v době klimatické změny, globálních změn a vysychání naší krajiny můžeme udělat víc než jen nečinně přihlížet. Jsme moc rádi, že nás v tom podpořilo právě i PSO (Police Symphony Orchestra), a to jak prostřednictvím zmíněného benefičního koncertu, tak finančně, a nakonec i prací v terénu.

Výsadby na Broumovsku

V sobotu 14. října jsme v Polici nad Metují uspořádali veřejnou lesní výsadbu (cca 2 tisíce stromků), které se zúčastnilo 52 osob (převážně z Police), včetně dětí i zahraničních dobrovolníků. V Suchém Dole pak 4. listopadu sázelo 39 dobrovolníků vzrostlejší ovocné stromy – povstala tak nová alej u Vambeřické cesty a nový sad u návsi. Stromy jsme sázeli pro zvýšení zádrže vody v krajině a biodiverzity, plody z Vambeřické cesty budou volně dostupné kolemjdoucím. Výsadba u návsi bude mimo jiné stylově dotvářet venkovský ráz obce. Kromě toho s námi děti ze Základní a mateřské školy Suchý Důl vysadily 13. listopadu celkem 7 ovocných stromů a 12 keřů – povstala tak nová alej, o kterou se budou v budoucnu žáci starat v rámci projektu Skautské patronáty.

Kromě Police nad Metují a Suchého Dolu jsme se letos zaměřili na oblast Meziměstí. V okolí Vižňova jsme vysazovali nové aleje a obnovovali uschlé stromy zasazené v minulých letech. Během prodlouženého víkendu 17. až 19. listopadu se sjelo 35 dobrovolníků a společně vysázeli 140 vzrostlejších ovocných i dalších listnatých stromů. V této lokalitě tak Julinka za poslední 4 roky vysázela celkem 9 alejí, čímž pomáháme k omezování větrné i vodní eroze, zádrži vody v krajině i zvyšování biodiverzity.

Svůj čas jsme věnovali i dalším terénním akcím zaměřeným na zádrž vody v krajině, při kterých jsme letos na území CHKO Broumovsko vybudovali 18 nových tůní (6 v Jetřichově, 7 v Ruprechticích a 5 ve Vižňově), čímž se naše bilance za poslední 4 roky zvýšila na 60.

Dále se naši členové během jara a léta účastnili mapování povodí Ruprechtického potoka, jehož výstupem je studie proveditelnosti zádrže vody, která byla v říjnu představena na Městském úřadě v Meziměstí a podle níž byly tůně v Ruprechticích budovány. Ve stejnou dobu a ve spolupráci se skupinou Voda na Broumovsku členové spolku uspořádali v okolí Meziměstí i 4 terénní komentované vycházky zaměřené na tematiku vody v krajině.

Fotbal i filmy

Kromě těchto akcí v přírodě jsme se v září účastnili příprav a realizace oslav 770 let založení města Police nad Metují – pro veřejnost jsme promítli dokumentární film Ženy za volantem s tematikou ženských práv a zorganizovali a moderovali mezigenerační debatu mezi polickými občany. K výročí 17. listopadu jsme pak zorganizovali veřejnou projekci dokumentu Karla Strachoty 1989: Chceme dýchat s následnou debatou na téma života v totalitě a touhy po svobodě. Na konci léta jsme ve Žďáře uspořádali i přátelské fotbalové utkání pro rodiny s dětmi, jehož se zúčastnilo 25 osob.

Rádi bychom zde poděkovali všem, kdo nás letos finančně a/nebo během akcí podpořili – byly to desítky dobrovolníků, spolky, drobní dárci, místní i vzdálenější firmy, úřady, nadace, banky – bez vás by to nešlo!

 

Přidejte komentář:

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Pro odesláni musíte být přihlášeni
Přihlaste se: E-mail
Nebo se zaregistrujte

Diskuze k článku:

Diskuse zatím neobsahuje žádné příspěvky.
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Odebírejte náš newsletter
O portálu

Zpravodajský portál Naše Broumovsko, který vznikl v říjnu 2010, se zaměřuje na informovanost obyvatel broumovského regionu. Web poskytuje každodenní informační servis a kulturní, společenské, ekonomické či sportovní zprávy nejen z Broumovska, ale i z Královéhradeckého kraje.

Kontakt

Michaela Mašková, šéfredaktorka
Telefon: +420 734 257 512
Bára Fialová, 732 284 847, redakce
Email: redakce.nase@broumovsko.cz

Adresa redakce:
Klášterní 1, 550 01 Broumov (Google Mapy)