Naše Broumovsko Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyka Přejít na přihlášení Přejít na vyhledávání
  • Hyde Park
  • Broumovsko
  • Broumov 2028: Doma v Evropě

Broumov 2028: Doma v Evropě

Anna Smékalová

Pátek, 16. dubna 2021

Broumov 2028: Doma v Evropě

Na první pohled se může zdát trochu paradoxní rozepisovat se právě dnes – v době téměř hermetické izolace občanů v jejich domovských státech – o evropském rozměru a mezinárodní spolupráci v rámci soutěže o titul Evropské hlavní město kultury. Avšak právě tato skutečnost nám poskytuje možnost přehodnotit tento důležitý aspekt projektu, promyslet ho více do hloubky a nacházet kreativní řešení, jak se propojit a sblížit s našimi zahraničními partnery.

Na tento měsíc jsme měli naplánovaná bilaterální setkání ve Wrocławi a v Chemnitz, ve městech, která obě v minulých letech získala nebo budou hostit titul Evropské hlavní město kultury a ke kterým máme blízko kulturně a historicky. Pravděpodobně se nám nyní nepodaří setkání uskutečnit a odložíme ho na později a v těchto dnech se třeba setkáme virtuálně. Věříme, že obojí je důležité – mít naději, že se budeme setkávat opět v tváří v tvář, ale i udržovat kontakt a sdílet informace za využití nových technologií.

Ostatně to děláme již několik měsíců a v poslední době máme intenzivní zážitky z online setkání s kandidátskými městy ze Slovenska, která soutěží o titul v roce 2026. Vyměňujeme si informace, učíme se, nacházíme společnou cestu k realizaci konkrétních projektů – to ano, ale hlavně se obohacujeme a podporujeme navzájem. A to je ta zkušenost, kterou jsme potřebovali pochopit a zažít: že nezáleží pouze na projektové spolupráci, ale že má smysl vytvářet s těmito a dalšími kandidátskými městy velkou evropskou rodinu, která svými hodnotami postavenými na sdílení a otevřenosti zajištuje dlouhodobou udržitelnost v oblasti navázaných partnerských vztahů.

Tento přístup pěstujeme i v projektu Broumov 2028, a proto se v současnosti v otázce mezinárodní spolupráce orientujeme na prostředí, která jsou nám blízká, a mají tak největší potenciál vytvořit silné pouto. Dnes zejména na Polsko, protože vnímáme velkou touhu po tom, aby naše partnerství s polskými městy a institucemi nebyla pouze formalitou a podporovala živý dialog a kulturní výměnu i v budoucnosti. Těšíme se například na příští rok, kdy oslavíme 30 let společného partnerství s Nowou Rudou, a jsme rádi, že i my programově přispějeme k této radostné události. Dále začínáme o spolupráci jednat s městy a institucemi na Slovensku, v Německu a Francii, která bude hostit titul Evropské hlavní město kultury ve stejný rok jako my. Půjdeme ale i dále, protože chceme poznávat a podporovat rozmanitost kultur v Evropě – i těch, které by se nám na první pohled mohly zdát vzdáleny. I tento přístup nás posouvá od mezinárodní spolupráce k evropskému rozměru soutěže Evropské hlavní město kultury.

Kdyby se pod evropským rozměrem projektu skrýval pouze výčet spolupracujících organizací nebo mezinárodních projektů, mohla by se naše kandidatura zdát nesmyslná a provinční. Naštěstí tomu tak není; tento důležitý aspekt soutěže zohledňuje v první řadě akcentaci hodnot, ze kterých Evropa dnes i historicky vychází a čerpá. Otevřenost, diverzita, kritické myšlení, demokracie a solidarita. Tato a mnohá další východiska otevírají také univerzálně sdílená témata, která nám pomáhají si vzájemně porozumět, ale zároveň nás vzrušují k diskusi – a mnohdy nečekané konfrontaci – nad jejich dnešním obsahem a formou. V tomto ohledu je kandidatura Broumova na titul Evropské hlavní město kultury 2028 "veliká" a inspirativní. Naše broumovská perspektiva je cenná, protože i naši partneři vnímají Evropu jako kontinent silných regionů, jejichž hlas chtějí dnes a budoucnu podporovat.

Mini-rozhovor s Žanetou Vávrovou

Žaneta Vávrová pochází z Broumova. Absolvovala obor marketingová komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (2010) a studijní program Arts management na VŠE (2014). Dlouhodobě se věnuje projektům v oblasti kultury a zejména výtvarného umění. Od 2019 vede Vzdělávací a kulturní centrum Broumov (VKCB), které je výrazným kulturním aktérem v regionu. Dále je členkou správní rady Nadačního fondu Broumov – město kultury a koordinátorkou národní a mezinárodní spolupráce v projektu kandidatury města Broumov na titul Evropské hlavní město kultury.

Jak se vám daří být se Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov "doma v Evropě"?

Na počátku naší cesty stála sdílená vize vytvořit z VKCB evropskou kulturní instituci. V poslední době jsme udělali několik zásadních kroků, abychom se jí v budoucnosti opravdu stali – teď nemyslím pouze formálně, ale zejména obsahově a programově. V tomto procesu považuji za nejdůležitější vytváření partnerství a síťování s dalšími evropskými institucemi. Zapojili jsme se do mezinárodních sítí European Network of Culture Centres a Trans Europe Halles. To jsou první kroky, které se do velké míry odehrály díky osobním setkáním a výměně zkušeností s našimi kolegy a přáteli různě po Evropě. To se bohužel v této době dělá těžko, protože v online prostoru se ta důležitá “osobní” rovina může snadno vytratit, takže já se už velmi těším, až se zase budeme moci setkávat během různých konferencí, kolokvií a bilaterálních spoluprací naživo.

A máte nějaké evropské inspirace?

Inspirací po Evropě mám celkem dost a neustále přibývají, ale určitě bych zmínila Maltfabrikken v Dánsku. To je bývalá sladovna revitalizovaná na kulturní centrum. Nebo AIR Krems, program uměleckých rezidencí v Kremži v Rakousku podporující mezinárodní kulturní výměnu. Tato a další podobná živá místa vytváří inspirativní a kreativní podhoubí současné evropské umělecké scény a jsou velkou inspirací i pro nás.

Pracujete v současnosti na nějakém mezinárodním projektu?

V současné době je nejaktuálnější příprava site-specific výstavy do historických prostor broumovského kláštera Ora et lege (Modli se a čti), kterou připravujeme s kurátorkou Monikou Čejkovou. Zaměřuje se na výrazné současné umělce, kteří se vedle umělecké činnosti věnují i tvůrčími psaní. Výstava je dialogem současného umění s podstatou učení benediktinského řádu, které ovlivnilo historii, kulturu a spiritualitu křesťanského západu. Celou výstavu v ideové rovině konzultujeme s panem arciopatem, který jí dal záštitu, a protože většina umělců je ze zahraničí, tak se nám podařilo získat i podporu nejen stávajících institucí jako Ministerstvo kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, ale i nových jako Polského institutu, Rakouského kulturního fóra, německého velvyslanectví nebo Česko-německého fondu budoucnosti. Z těchto nových partnerství mám ohromnou radost, protože s každým z nich, stejně jako s každým novým projektem, zkoušíme a testujeme různé formy kreativní spolupráce.

I v tomto projektu vycházíme z našeho kulturně-historického dědictví, konkrétně z klášterní knihovny – kolem které se takříkajíc točí i další projekty mezinárodního formátu jako literární rezidence, ilustrátorské sympozium nebo projekty, které budeme brzy hostit jako například divadelní představení Ewy Žurakowské na motivy knihy Denní dům, noční dům Olgy Tokarczuk nebo multidisciplinární projekt Invisible lines.

A nakonec ještě musím zmínit, protože z toho mám také velkou radost, že díky podpoře z Norských fondů, budeme v průběhu dalších dvou let realizovat hudební rezidence, kterých se zúčastní čeští i zahraniční umělci.

Jaké jsou vaše další plány?

V rámci vedení VKCB mám tři vysněné a prioritní projekty, z nichž jeden již běží a k realizaci dalších dvou se postupně přibližujeme. První je každoroční Sympozium ilustrace, které je vůbec prvním takovýmto rezidenčním projektem pro ilustrátory v ČR. Druhým je projekt zaměřený na umělecké intervence do sakrálních prostorů ve spolupráci se světově uznávanými umělci spojený s mezinárodním kolokviem. A posledním je rezidenční centrum v bývalém klášterním mlýně. To je hudba blízké budoucnosti, ale těším se na to, že se v Broumově budou setkávat mladí umělci ze všech koutů Evropy a VKCB se doopravdy stane tou evropskou institucí, stejně jako Broumov se stane významným kulturním městem na mapě Evropy.

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Odebírejte náš newsletter
O portálu

Zpravodajský portál Naše Broumovsko, který vznikl v říjnu 2010, se zaměřuje na informovanost obyvatel broumovského regionu. Web poskytuje každodenní informační servis a kulturní, společenské, ekonomické či sportovní zprávy nejen z Broumovska, ale i z Královéhradeckého kraje.

Kontakt

Telefon: +420 777 314 251
Email: rene.herzan@broumovsko.cz

Adresa redakce:
Klášterní 1, 550 01 Broumov (Google Mapy)