Naše Broumovsko Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyka Přejít na přihlášení Přejít na vyhledávání
  • Zprávy
  • Broumovsko
  • Broumov 2028: Spolupráce & tvorba kulturní koncepce města

Broumov 2028: Spolupráce & tvorba kulturní koncepce města

Anna Smékalová

Pondělí, 3. května 2021

Broumov 2028: Spolupráce & tvorba kulturní koncepce města

Spolupráce je hodnota, na které je postaven celý projekt Broumov 2028. Spolupráce ale paradoxně v mnohém představuje tu těžší cestu k cíli – k tomu, aby se nám v Broumově dobře žilo a město a jeho okolí se rozvíjelo v souladu s potřebami jeho obyvatel. Jsme však přesvědčeni, že počáteční vynaložené úsilí má do budoucna velký smysl. Co tím máme na mysli?

Spolupráce pro nás představuje hledání shody v procesu, kde má každý své nezastupitelné místo. Je to vstup do dialogu, ve kterém neznamená, že docílím přesně toho, s čím do něj vstupuji. Je to ale právě tento smysluplný proces, tato cesta ke spravedlnosti, která přináší větší porozumění, podporuje kreativitu a zvyšuje dosah a dopad našeho počínání v oblasti kultury, společnosti i ekonomiky.

S jednou z podob široké spolupráce se Broumov setká v několika dalších měsících v podobě tvorby Koncepce kultury města Broumov 2022-2032, jejíž vytvoření je nezbytným krokem v procesu kandidatury Broumova na titul Evropské hlavní město kultury 2028. Především se však bude jednat o důležitý strategický dokument města, který bude garantovat dlouhodobou udržitelnost realizovaných projektů v oblasti kultury s titulem Evropské hlavní město kultury i bez něj. Město se rozhodlo využít metod stále populárnější občanské participace. Participace znamená spolurozhodování. Spolurozhodování o tom, v jakém prostředí chceme společně žít a kde se vidíme za 10 let.

Nadační fond – Broumov město kultury v předchozích týdnech zahájil spolupráci s Adamem Pajgrtem a jeho týmem na tvorbě rozšířené analytické a návrhové části zmíněného dokumentu. Obě tyto části kulturní koncepce budou zásadně vycházet ze spolupráce s obyvateli Broumova a přilehlého regionu. V tomto a následujícím měsíci budeme společně vést hloubkové rozhovory s několika desítkami kulturních aktérů, realizovat s nimi workshopy a také provedeme dvě kvantitativní dotazníková šetření – první v těchto měsících a druhé během návrhové fáze tak, aby občané města mohli reagovat, a tím aktivně vstoupit do procesu návrhu budoucích opatření v oblasti kultury.

Jsme přesvědčeni, že většina z vás má ke kultuře co říct. I když se třeba neúčastní kulturních akcí – i to je důležité sdělení, protože i díky němu dnes můžeme společně nastavit parametry budoucího kulturního života tak, aby vyhovoval nám všem. Dotazník budeme distribuovat vícero cestami a na různých místech. Při nejbližší možné příležitosti se ocitne i na stránkách Broumovských novin s podrobným popisem o jeho sběru. Věříme, že má smysl se zapojit – a za to zapojení vám velice děkujeme.

Mini-rozhovor s Adamem Pajgrtem

Adam Pajgrt je specialista strategie a rozvoje a projektový manažer, který kombinuje své zkušenosti z městského rozvoje hl. města Prahy, řízení mezinárodní projektů z oblasti smart cities (projekt H2020 Triangulum) a z vývoje inovativních projektů v oblasti telekomunikací v korporátní sféře (T-mobile CZ). Jako kurátor úspěšné inovativní městské výstavy Urbania, která proběhla v Centru architektury a městského plánování v Praze (CAMP) na jaře 2020, se věnoval posílení participace a edukace spojením moderní technologie a kreativních odvětví. Výstava byla nominována na mezinárodní cenu Dezeen. Aktuálně se věnuje aplikovanému výzkumu a budování inovační kultury ve veřejné správě.

Adame, spolupracujeme na tvorbě kulturní koncepce města Broumov 2022-2032 a ty se svým týmem celý projekt odborně vedeš – mohl bys z této pozice zmínit základní principy participativní tvorby koncepce kultury?

Při tvorbě jakékoliv městské strategie je zcela zásadní se nejprve podívat na skutečné potřeby a potenciály daného města, tedy co město skutečně v dané oblasti trápí a jak by bylo vhodné na tyto potřeby reagovat? Co už město dělá a dělá dobře a potřebovalo by v tom podpořit? A v neposlední řadě, co nedělá, ale dělat by mohlo, a vytvořilo by si tak svou svébytnost, určitou jedinečnou identitu, svou komparativní výhodu. Byť často říkáme "město", v tomto ohledu znamená "město" v první řadě lidi, kteří v něm žijí a využívají jeho služby a další veřejné statky a mnozí z nich jsou i hybatelé, kteří město spoluutváří a usilují o jeho rozvoj. Je tedy zcela zásadní různými participativními metodami co nejvíce občanům a hybatelům Broumova naslouchat, pochopit jejich potřeby a následně je zapojit do pojmenování výzev, potenciálů a následně do spoluvytváření konkrétních projektů, které by měly skutečný a viditelný dopad.

V čem je specifická tvorba kulturní koncepce na malém městě, jako je Broumov?

Malé město znamená méně zdrojů, ale zároveň často daleko větší chuť a přímočařejší ochotu věci měnit a posouvat se. Je vždy zásadní objevit a navázat na jedinečnost a specifičnost daného města. Broumov má stále velmi přítomný historický odkaz, má neuvěřitelnou krajinu a přírodní bohatství, ale i silnou duchovní majestátní architekturu v podobě broumovského kláštera a barokních kostelů v okolí. Co mne ale mile překvapilo, je chápání kultury velké části respondentů v našich dosavadních rozhovorech, v širším slova smyslu – jakožto jednoho z motorů městského rozvoje a společenské soudržnosti, nikoliv pouze jako zdroje kulturní a umělecké nabídky.

Jaký máš ty osobně vztah k Broumovu? A také by mě zajímalo, jestli se nějak proměnil tvůj pohled na tohle místo, když s ním teď navazuješ, řekněme, "bližší vztah"?

Broumov jsem ještě před rokem téměř vůbec neznal, od té doby jsem zde strávil už opakovaně více času a měl šanci ho pořádně prochodit včetně jeho okolí. Uhranul mne, cítím se zde dobře. Líbí se mi zejména jeho víceúrovňovost, ale taky jakýsi dřímající potenciál, který připomíná 100 let stará architektura, která odkazuje na dobu, kdy Broumov byl možná dnešní optikou relativně kosmopolitní a inovátorské město.

Anna Smékalová

Nadační fond – Broumov město kultury

Koordinátor pro místní participaci

kontakt: anna.smekalova@broumov2028.cz, +420 739 047 065

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Odebírejte náš newsletter
O portálu

Zpravodajský portál Naše Broumovsko, který vznikl v říjnu 2010, se zaměřuje na informovanost obyvatel broumovského regionu. Web poskytuje každodenní informační servis a kulturní, společenské, ekonomické či sportovní zprávy nejen z Broumovska, ale i z Královéhradeckého kraje.

Kontakt

Telefon: +420 777 314 251
Email: rene.herzan@broumovsko.cz

Adresa redakce:
Klášterní 1, 550 01 Broumov (Google Mapy)