Naše Broumovsko Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyka Přejít na přihlášení Přejít na vyhledávání
  • Zprávy
  • Kroniky jsou svým způsobem poklad

Kroniky jsou svým způsobem poklad

Text a foto Michaela Plchová

Úterý, 17. ledna 2023

Kroniky jsou svým způsobem poklad

Město Teplice nad Metují vydalo na DVD zdigitalizované kroniky města a obce Zdoňov. Kromě precizního zpracování a originálních ilustrací se k nim váže také zajímavý příběh kronikáře Vratislava Rutha.

Nápad na vydání zdigitalizovaných kronik města Teplice nad Metují a obce Zdoňov vznikl jako součást loňských oslav 660 let od první písemné zmínky a 50 let od povýšení na město. V lednu letošního roku se podařilo nápad zrealizovat a DVD je na světě. Jedná se o pamětní knihy Teplic nad Metují z let 1948–1961 a 1972–1991 a dále zdoňovské kroniky z let 1951–2003. „Chtěli jsme, aby kroniky byly pro všechny dostupné, proto jsme je nechali převést na DVD, které je možné za 90 korun koupit v Infocentru,“ říká místostarostka Věra Prokopová.

Nahlížení do pamětních knih nebylo až dosud jednoduché, originály kronik z let 1948–1961, které vedl Vratislav Ruth, jsou uložené v archivu v Náchodě a jsou zdigitalizované. Každý, kdo by si je chtěl prohlédnout, musí se nejdříve objednat do badatelny a bohužel ani zdigitalizovaná podoba není s ohledem na GDPR nikde veřejně dostupná. Originály kronik z let 1972–1991, které vedl pan Sedláček, byly uložené na Městském úřadě v Teplicích nad Metují, ale ani do nich nebylo snadné nahlédnout, aby se nepoškodily. „Nechali jsme je proto zdigitalizovat. Zároveň jsme požádali pana Kopeckého, kronikáře ze Zdoňova, o zapůjčení zdoňovské kroniky a také tyto jsme nechali převést do digitální podoby. Jde o záznamy z let 1951–2003,“ říká Věra Prokopová. Digitalizaci provedla hradecká společnost, která se tomu věnuje. Kopie kronik jsou nově rovněž dostupné v tištěné podobě v místní knihovně a na městském úřadě. Výhodou digitalizovaných kronik je jejich snadné procházení, listování a možnost zvětšení si drobného písma.

Zajímavostí teplických kronik, které vedl Vratislav Ruth, je, že kromě záznamu nejrůznějších událostí, jež se během roku staly, obsahují také historické údaje o Teplicích nad Metují. „Teplice byly před válkou Wecklesdorf, veškerá historie byla vedena v němčině a v divokých měsících těsně po válce se bohužel všechno zničilo. Nezůstalo nic,“ uvádí Věra Prokopová. Původní kroniky města vedl německý poštmistr a badatel pan Klein, zabýval se historií a rovněž vybudoval dnes již zaniklé muzeum Weckelsdorfu. Bydlel na Kamínku a shodou okolností byl švagrem svého následovníka Vratislava Rutha, jenž byl v té době archivářem na Sychrově. Pan Klein zemřel ještě před vypuknutím války, díky rodinným vazbám se však do Teplic nad Metují přestěhoval Vratislav Ruth, který tou dobou právě odcházel na penzi. V rámci doosídlování pohraničí přišel do Teplic, a dokonce se mu podařilo získat dům po svém švagrovi. „Domníváme se, že právě tam našel historické materiály, jež tam pan Klein zanechal. Teplická kronika tak díky tomu sahá ještě do předválečného období a je to jeden z mála dostupných historických pramenů, které máme,“ upozorňuje Věra Prokopová a dodává: „Je to svým způsobem poklad.“

Kromě zajímavého příběhu a zaznamenaných událostí jsou teplické kroniky doprovázeny originálními, pečlivými kresbami Vratislava Rutha. „V Náchodském archivu si naši kroniku velmi cenní právě kvůli její výtvarné stránce. Když je někde nějaká historická výstava, teplická kronika mezi nimi nikdy nechybí,“ říká Věra Prokopová.

V letech 1972–1992 vedl teplickou kroniku pan Sedláček. Poté nějakou dobu kroniku nikdo nepsal, po roce 2000 je krátce vedla současná místostarostka Věra Prokopová. V současnosti kroniku nikdo nevede. „Není to tak snadné jako dřív. Vzhledem k GDPR je dnes vlastně nemožné někde uvádět jména a v podstatě to přestává dávat smysl. Například údaje o předcích v nich dnes nikdo nenajde,“ říká Věra Prokopová. Město Teplice nad Metují by přesto uvítalo, kdyby se vedení kroniky chtěl někdo ujmout.

Přidejte komentář:

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Pro odesláni musíte být přihlášeni
Přihlaste se: E-mail
Nebo se zaregistrujte

Diskuze k článku:

Diskuse zatím neobsahuje žádné příspěvky.
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Odebírejte náš newsletter
O portálu

Zpravodajský portál Naše Broumovsko, který vznikl v říjnu 2010, se zaměřuje na informovanost obyvatel broumovského regionu. Web poskytuje každodenní informační servis a kulturní, společenské, ekonomické či sportovní zprávy nejen z Broumovska, ale i z Královéhradeckého kraje.

Kontakt

Michaela Mašková
Telefon: +420 734 257 512
Email: redakce.nase@broumovsko.cz

Adresa redakce:
Klášterní 1, 550 01 Broumov (Google Mapy)