Naše Broumovsko Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyka Přejít na přihlášení Přejít na vyhledávání
  • Zprávy
  • Milostivé léto může pomoci dlužníkům

Milostivé léto může pomoci dlužníkům

Michaela Plchová, foto archiv M. Minaříka

Středa, 15. prosince 2021

Milostivé léto může pomoci dlužníkům

Z novely exekučního řádu vychází tříměsíční akce Milostivé léto, díky níž mají dlužníci šanci zbavit se některých svých dluhů. O tom, jak probíhá Milostivé léto na Broumovsku jsme si povídali s odborníkem na sociální poradenství z Centra sociálních služeb Naděje Broumov Martinem Minaříkem.

Jak probíhá Milostivé léto v Broumově?

Ve spolupráci s paní Dittrichovou z Člověka v tísni jsem zpracoval informační leták o Milostivém létě pro občany Broumovska. Tento leták byl předložen Radě města Broumova se žádostí o spolupráci při jeho šíření. Leták byl následně zveřejněn ve všech sdělovacích prostředcích města.

V praxi se často u klientů setkávám s dezinformacemi ohledně Milostivého léta. Někteří klienti se domnívají, že se zbaví dluhu bez placení. Klienty je tedy v první řadě zapotřebí informovat o podmínkách Milostivého léta. Když se dozvědí, že je zapotřebí zaplatit jistinu dluhu a poplatek exekutorovi, často je to odradí, protože nemají žádné naspořené finance.

 

Kolika dlužníkům jste už v rámci Milostivého léta pomohli?  

Od začátku akce, tedy od 29. října tohoto roku, jsme pomohli s uplatněním Milostivého léta cca 10 klientům. Ve většině případů byli klienti informováni z medií nebo od svých blízkých. Celkem vím o 5 klientech, kteří už mají uplatněné Milostivé léto úplně a od dalšího placení jsou osvobozeni. Nevím však o všech, protože některým klientům jen pomůžeme s kontaktováním exekutora a následně jsou samostatní.

 

Jak prakticky postupujete při práci s klientem? Měl byste nějaké příklady, komu ti lidé dlužili a jak celý proces probíhá?

Když klienti navštíví poradnu, velmi často se stává, že nemají úplné informace o tom, kolik a komu dluží. V první řadě tedy spolupracujeme na zmapování dluhů. Velmi efektivním nástrojem na zmapování dluhů je náhled do Centrální evidence exekucí, jež má poradna k dispozici díky podpoře od Podnikatelského klubu Broumovska. Na základě výsledků z Centrální evidence exekucí s klienty sepíšeme exekutorům žádost o celkové vyčíslení exekuce. Pokud nám exekutor odpoví, máme již dostatečné podklady k tomu, abychom mohli stanovit pro klienta nejvhodnější řešení s přihlédnutím na jeho finanční možnosti. Pokud chce klient využít Milostivé léto, pomůžeme mu sepsat dokument exekutorovi s informací, že dlužník využívá Milostivého léta spojený se žádostí o sdělení dlužné částky a platebních údajů. Klient následně obdrží od exekutora požadované informace, odešle dlužnou částku exekutorovi (jistinu + poplatek exekutorovi). Následně přijde od exekutora rozhodnutí o zastavení exekuce a odpuštění zbytku dluhu.

Jeden dobrý příklad za všechny: Klient pan XY měl jednu exekuci na plat a nevěděl komu dluží. Proto jsme sepsali exekutorovi žádost o vyčíslení exekuce a sdělení oprávněného. Z odpovědi od exekutora jsme zjistili výši dluhu, tj. 19 000 Kč u České televize za neuhrazené koncesionářské poplatky, jistina dluhu byla ve výši 2300 Kč. Protože dluhy u České televize se týkají Milostivého léta a klientovy finanční možnosti umožňují uhradit jistinu dluhu 2300 Kč a poplatek exekutorovi 908 Kč, pomohli jsme mu sepsat dopis exekutorovi s informací, že využívá Milostivého léta a žádá o sdělení platebních údajů. Do 14 dnů klient obdržel odpověď, požadované finance odeslal a za cca 14 dní přišlo od exekutora usnesení o zastavení exekuce. Dlužník tedy již nemá žádný exekuční příkaz na mzdu, což má za následek zlepšení finanční situace celé rodiny.

 

Jak dlouho trvá, než celý proces proběhne?

Délka procesu využití Milostivého léta ukončené usnesením o zastavení exekuce je velmi proměnlivá. Závisí to zejména na rychlosti odpovědí od exekutora. Z naší zkušenosti to lze stihnout i za měsíc. Ale někteří exekutoři odpovídají s delším časovým zpožděním.

 

Kam se zájemci mohou obrátit, aby to do konce ledna stihli?

S využitím Milostného léta se mohou dlužníci obrátit přímo na své exekutory. Pokud si klient není jistý a potřebuje poradit, může využít služeb Odborného sociálního poradenství v Broumově na adrese Lidická 174, Broumov, nebo mobilního poradenství od paní Evy Ditrichové (Člověk v tísni), Na Příkopech 33, Broumov.

 

S jakými dluhy může Milostivé léto pomoci?

Podmínkou je, že věřitelem (ten, komu se dluží) musí být veřejnoprávní subjekt. Za veřejnoprávní subjekt je považován stát a územní samosprávný celek (kraj, obec). Dále pak každý podnik a právnická osoba, ve které má stát nebo obec majetkovou účast. Příklady veřejnoprávních subjektů a nejčastějších situací, kdy vznikají pohledávky jsou dluhy u obcí za nájemné v městských bytech, platby za svoz odpadu atd., koncesionářské poplatky České televizi a Českému rozhlasu, neuhrazené pojištění u zdravotní pojišťovny, pokuty u dopravních podniků za jízdu načerno, dluhy za elektřinu a plyn u ČEZ, či poplatky za prodloužené studium na státních vysokých školách.

Jak tedy z textu vyplývá, například exekuci vzniklou z dluhu vůči společnosti ČEZ lze v akci uhradit, protože se jedná o podnik s majetkovou účastí státu. Naopak exekuce od jiného dodavatele elektřiny (např. Innogy) zaplatit v rámci akce nelze, protože se jedná o soukromou společnost. Zda je v konkrétní společnosti akcionářem stát nebo obec, lze zjistit na stránkách Justice.cz.

Dobré je, že do Milostivého léta se také zapojily některé bankovní společnosti, které mají nastaveny individuální podmínky, za nichž lze Milostivé léto uplatnit. K 2. prosinci to byly tyto společnosti: Air Bank, Komerční banka, Modrá pyramida, Česká spořitelna, Buřinka, Essox, Moneta Money Bank a Home Credit.

 

Uměl byste říct, jakému počtu z celkového počtu lidí v exekuci na Broumovsku může Milostivé léto pomoci?

Broumovsko (obec s rozšířenou působností Broumov) má nejvyšší podíl osob v exekuci z celého Královéhradeckého kraje, je 14. nejhorší v celé České republice. Obcí s nejvyšším podílem osob v exekuci jsou Hynčice 26,5 %, druhý nejvyšší podíl má Broumov 23,5 %. Každý čtvrtý občan Broumova nad 15 let věku čelí v průměru 7 exekucím. Vycházím z údajů na webu mapaexekuci.cz platných ke dni 09.12.2021.

Domnívám se, že velký zájem v našem regionu o Milostivé léto nebude. Ale nemám k dispozici žádná data, protože Exekutorská komora ČR je již delší dobu neposkytuje.

 

Jak Vy sám hodnotíte Milostivé léto?

Osobně zastávám k této „akci“ spíše skeptický pohled. Z mé praxe i ze znění zákona o exekucích usuzuji, že člověk žijící několik let v exekuci nemá možnost naspořit takové finance, aby uhradil jistinu převyšující cca 10 000 Kč. A ve většině případů dlužníkovi s více exekucemi je již jedno, jestli jich má 11 nebo 10.

Domnívám se tedy, že využívat Milostivé léto budou spíše lidi s jedním dluhem, který nepřevyšuje cca 10 000 Kč. Takže jich v našem regionu budou asi jen jednotky. Ve větších městech, kde dlužníci mají exekuci kvůli jízdě „na černo“, bude Milostivé léto velmi prospěšným a výhodným nástrojem. Protože tyto dluhy mají často jistinu okolo 1500 Kč, ale dluh vystoupá na cca 20 000Kč. V rámci Milostivého léta by dlužník v tomto případě ušetřil cca 17 600 Kč a exekuce se zastaví.

Mnohem větší naději při řešení předluženosti obyvatel v našem regionu vidím v novele exekučního řádu, která bude v platnosti od 01.01.2022.

Přidejte komentář:

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Pro odesláni musíte být přihlášeni
Přihlaste se: E-mail
Nebo se zaregistrujte

Diskuze k článku:

Diskuse zatím neobsahuje žádné příspěvky.
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Odebírejte náš newsletter
O portálu

Zpravodajský portál Naše Broumovsko, který vznikl v říjnu 2010, se zaměřuje na informovanost obyvatel broumovského regionu. Web poskytuje každodenní informační servis a kulturní, společenské, ekonomické či sportovní zprávy nejen z Broumovska, ale i z Královéhradeckého kraje.

Kontakt

Michaela Mašková
Telefon: +420 734 257 512
Email: redakce.nase@broumovsko.cz

Adresa redakce:
Klášterní 1, 550 01 Broumov (Google Mapy)